ส่งออกข้อมูลแบบ XML

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณได้นำเข้าข้อมูลแบบ XMLแมปข้อมูลไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณมักต้องการส่งออก หรือบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ XML

สิ่งสำคัญ: เมื่อสร้างแมป XML และส่งออกข้อมูลใน Excel ไปยังไฟล์ข้อมูลแบบ XML ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนแถวที่คุณสามารถส่งออก ส่งออกไปยัง XML จาก Excel จะบันทึกสูงของแถว 65536 ถ้าไฟล์ของคุณมีแถวมากกว่า 65536, Excel จะส่งแถวแรก (#ROWS mod 65537) ตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นงานของคุณมีแถว 70,000, Excel จะส่งออก mod 65537 = 4464 70000 แถว คำแนะนำของเราจะ 1) ใช้ xlsx แทน หรือ 2) บันทึกไฟล์เป็น XML Spreadsheet 2003 (.xml), ซึ่งจะสูญเสียการแมป หรือ 3) ลบแถวทั้งหมดหลังจาก 65,536 แล้ว ส่งออกอีกครั้งที่จะเก็บการแมป แต่สูญเสียข้อมูลที่ส่วนท้ายของไฟล์

ต่อไปนี้เป็นวิธีการส่งออกข้อมูลแบบ XML จากเวิร์กชีตของคุณ:

 1. คลิกนักพัฒนา >ส่งออก

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดูที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบส่งออก XMLขนาดเล็กปรากฏขึ้น คลิกแมป XML ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้นเฉพาะ ถ้าตาราง XML ไม่ถูกเลือก และ ถ้าเวิร์กบุ๊กมีมากกว่าหนึ่งแมป XML

 3. ในกล่องโต้ตอบขนาดใหญ่ ส่งออก XML ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 4. คลิก ส่งออก

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีส่วนหัวหรือป้ายชื่อที่แตกต่างจากชื่อขององค์ประกอบ XML ในแมป XML, Excel จะใช้ชื่อขององค์ประกอบ XML เมื่อคุณส่งออก หรือบันทึกข้อมูลแบบ XML จากแผ่นงาน

ต่อไปนี้เป็นวิธีการส่งออกข้อมูลแบบ XML จากเวิร์กชีตของคุณถ้าคุณกำลังทำงานกับแถวมากกว่า 65536:

 1. ลบ 65537 จากจำนวนแถวในไฟล์ของคุณทั้งหมด ซึ่งจะทำให้คุณ x จำนวนของแถว

 2. ลบ x แถวจากจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน Excel

 3. ส่งออกเวิร์กชีตเป็นไฟล์ข้อมูล XML

 4. ปิด และเปิดแผ่นงาน Excel

 5. ลบทุกสิ่งทุกอย่างหลัง x รวม และส่งออกเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML

  กระบวนงานนี้จะช่วยให้คุณเศษเหลือของแถว อย่างรวมพวกเขา และไฟล์คุณจะมีการส่งออก XML สองจุดจะรวมเวิร์กชีตต้นฉบับของคุณ

บันทึกข้อมูล XMLในเซลล์ที่แมปไปยังไฟล์ข้อมูลแบบ XML

สำหรับความเข้ากันได้กับฟังก์ชัน XML เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (.xml) แทนการใช้คำสั่ง ส่งออก

 1. กด Ctrl+S เพื่อบันทึกไฟล์ของคุณ

  ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเวิร์กบุ๊กจะไม่สูญหาย เมื่อบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 2. ใน Excel 2010 และ 2013 คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น และเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

  ใน Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากบันทึกเป็น แล้ว คลิ กจัดรูปแบบอื่น

 3. ในกล่องชื่อไฟล์พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 4. ในรายการบันทึกเป็นชนิดคลิกข้อมูลแบบ XMLคลิ กบันทึก

 5. ถ้าคุณได้รับข้อความที่บันทึกไฟล์เป็นข้อมูลแบบ XML อาจทำให้เกิดการสูญหายของฟีเจอร์ที่ขึ้นต้นด้วย คลิกContinue

 6. ถ้ากล่องโต้ตอบส่งออก XMLขนาดเล็กปรากฏขึ้น คลิกแมป XML ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อตาราง XML ไม่ถูกเลือก และเวิร์กบุ๊กมีมากกว่าหนึ่งแมป XML

 7. ในขนาดใหญ่ส่งออก XML กล่องโต้ตอบ ในกล่องชื่อไฟล์พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 8. คลิก ส่งออก

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีส่วนหัวหรือป้ายชื่อที่แตกต่างจากชื่อขององค์ประกอบ XML ในแมป XML, Excel จะใช้ชื่อขององค์ประกอบ XML เมื่อคุณส่งออก หรือบันทึกข้อมูลแบบ XML จากแผ่นงาน

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูล XML

เมื่อคุณส่งออกข้อมูล XML คุณอาจได้รับข้อความเหมือนในภาพด้านล่าง

คุณสามารถส่งออกแมป XML แต่บางอย่างจำเป็นต้องมีองค์ประกอบไม่ได้แมป

อาจมีสาเหตุหลายประการสำหรับข้อความนี้:

 • แมป XML ที่เกี่ยวข้องกับตาราง XML นี้มีอย่าง น้อยหนึ่งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ไม่ได้แมปเข้ากับตาราง XML

  รายการลำดับชั้นขององค์ประกอบในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล XML จะระบุองค์ประกอบที่จำเป็นด้วยการวางเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่มุมบนขวาของไอคอนทางด้านซ้ายขององค์ประกอบแต่ละรายการ เมื่อต้องการแมปองค์ประกอบที่จำเป็น ให้ลากองค์ประกอบนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น

 • องค์ประกอบคือโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำ

  ตัวอย่างทั่วไปของโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำคือลำดับชั้นของพนักงานและผู้จัดการที่องค์ประกอบ XML แบบเดียวกันมีการซ้อนกันหลายระดับ ถึงแม้ว่าคุณอาจแมปองค์ประกอบทั้งหมดในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล XML แล้ว แต่ Excel ไม่สนับสนุนโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำที่มีมากกว่าหนึ่งระดับ คุณจึงไม่สามารถแมปองค์ประกอบทั้งหมดได้

 • ตาราง XML ประกอบด้วยเนื้อหาผสม

  เนื้อหาผสมจะเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบมีองค์ประกอบลูกและข้อความอย่างง่ายภายนอกองค์ประกอบลูก กรณีที่พบบ่อยคือตำแหน่งที่แท็กการจัดรูปแบบ (เช่น แท็กตัวหนา) ถูกใช้เพื่อทำเครื่องหมายข้อมูลภายในองค์ประกอบ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบลูก (ถ้า Excel สนับสนุนองค์ประกอบนั้น) จะสามารถแสดงได้ เนื้อหาที่เป็นข้อความจะสูญหายไปเมื่อข้อมูลถูกนำเข้า และจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลถูกส่งออก และอาจไม่สามารถจะติดอยู่กับเอกสารได้

แมป XML ในเวิร์กบุ๊กของคุณไม่สามารถส่งออก

แมป XML ไม่ถูกส่งออกถ้าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบถูกแมปกับองค์ประกอบอื่นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ความสัมพันธ์นี้อาจไม่สามารถถูกรักษาไว้โดยพิจารณาเหตุผลต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนด Schema ขององค์ประกอบที่แมปไว้อยู่ภายในลำดับที่มีแอตทริบิวต์ต่อไปนี้

  • แอตทริบิวต์ maxOccurs ไม่เท่ากับ 1

  • ลำดับที่มีองค์ประกอบลูกโดยตรงมากกว่าหนึ่งที่กำหนดเอง หรือมีตัวผสมอื่นเป็นลูกโดยตรง

 • องค์ประกอบระดับเดียวกันที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีองค์ประกอบแม่แบบเดียวกันจะถูกแมปไปยังตาราง XML ที่แตกต่างกัน

 • แมปองค์ประกอบที่เกิดซ้ำหลายกับตาราง XML เดียวกัน และทำซ้ำไม่ได้กำหนด โดยมีองค์ประกอบตัว

 • องค์ประกอบลูกจากองค์ประกอบแม่ที่แตกต่างกันจะถูกแมปไปยังตาราง XML เดียวกัน

นอกจากนี้ แมป XML ไม่สามารถส่งออกถ้ามีค่าใดค่าหนึ่งในโครงสร้าง XML schema ต่อไปนี้:

 • รายการของรายการต่างๆ    รายการหนึ่งของข้อมูลมีรายการลำดับที่สองของข้อมูล

 • ข้อมูลที่ไม่ปกติ    ตาราง XML มีองค์ประกอบที่กำหนดไว้ใน Schema เพื่อให้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง (แอตทริบิวต์ maxOccurs ถูกตั้งค่าให้เป็น 1) เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบดังกล่าวลงในตาราง XML โปรแกรม Excel จะเติมคอลัมน์ของตารางด้วยอินสแตนซ์ขององค์ประกอบหลายรายการ

 • ตัวเลือก    องค์ประกอบที่แมปไว้เป็นส่วนหนึ่งของ <ตัวเลือก> โครงสร้าง Schema

Excel ไม่สามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กได้เนื่องจากไม่มีช่วงที่แมปไว้

Excel ไม่สามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กในไฟล์ข้อมูลแบบ XML เว้นแต่ว่าคุณสร้างอย่าง น้อยหนึ่งช่วงที่แมป

ถ้าคุณเพิ่มแมป XML เวิร์กบุ๊กของคุณให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการแมปองค์ประกอบ XML ไปยังเวิร์กชีตของคุณ:

 1. คลิกนักพัฒนา >แหล่งข้อมูล

  คำสั่ง XML บนแท็บ นักพัฒนา

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดูที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ในบานหน้าต่างงานแหล่ง XMLเลือกองค์ประกอบคุณต้องการแมปไปยังเวิร์กชีตของคุณ

  เมื่อต้องการเลือกองค์ประกอบที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกองค์ประกอบ แล้วกด CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่องค์ประกอบแต่ละรายการ

 3. ลากองค์ประกอบที่เลือกไปยังตำแหน่งในเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น

ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มแมป XML ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ หรือข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในตาราง XML บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์เวิร์กบุ๊ก Excel Macro-Enabled (.xlsm)

แสดงแท็บนักพัฒนา

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ

 • ใน Excel 2013 และ Excel 2010 ให้ทำดังนี้

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิกประเภท กำหนด Ribbon เอง

  3. ภายใต้แท็บหลัก เครื่องหมายกล่องนักพัฒนา แล้วคลิกตกลง

 • ใน Excel 2007 ให้ทำดังนี้

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office >ตัวเลือกของ Excel ออก

  2. คลิกประเภทเป็นที่นิยม

  3. ภายใต้ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel เครื่องหมายในกล่องแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิกตกลง

ดูเพิ่มเติม

เหนือมุมมองของ XML ใน Excel

องค์ประกอบ XML แมปไปยังเซลล์ในแมป XML

เชื่อมต่อกับไฟล์ XML (Power Query)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×