ส่งออกข้อมูลแบบ XML จาก Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณได้นำเข้าข้อมูล XML และแมปข้อมูลไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตของคุณ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณมักต้องการส่งออกหรือบันทึกข้อมูลไปยังไฟล์ XML

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณสร้างแมป XML และส่งออกข้อมูลใน Excel ไปยังไฟล์ข้อมูลแบบ XML มีการจำกัดจำนวนของแถวที่สามารถส่งออกได้ การส่งออกไปยัง XML จาก Excel จะบันทึกแถวได้สูงสุด 65,536 แถว ถ้าไฟล์ของคุณมีแถวมากกว่า 65,536 แถว คุณควรเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ส่งออกข้อมูลโดยใช้ รูปแบบไฟล์ XLSX

 • บันทึกไฟล์เป็น XML Spreadsheet ( XML), ซึ่งจะสูญเสียการแมป

 • ลบแถวทั้งหมดที่เกินจาก 65,536 แถว แล้วส่งออกอีกครั้งเพื่อรักษาการแมป แต่คุณจะสูญเสียข้อมูลที่ส่วนท้ายของไฟล์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก ส่งออก

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดูที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบขนาดเล็ก ส่งออก XML ปรากฏขึ้น ให้คลิกแมป XML ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อตาราง XML ไม่ได้ถูกเลือกและเมื่อเวิร์กบุ๊กมีแมป XML มากกว่าหนึ่งรายการ

 3. ในกล่องโต้ตอบขนาดใหญ่ ส่งออก XML ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 4. คลิก ส่งออก

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีส่วนหัวหรือป้ายชื่อที่แตกต่างจากชื่อองค์ประกอบ XML ในแมป XML แล้ว Excel จะใช้ชื่อขององค์ประกอบ XML เมื่อคุณส่งออกหรือบันทึกข้อมูล XML จากเวิร์กชีต

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ลบ 65,537 จากจำนวนแถวในไฟล์ของคุณเพื่อดูจำนวนของแถวส่วนเกิน

 2. ลบแถวดังกล่าวส่วนเกินจากจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน Excel

 3. ส่งออกเวิร์กชีตเป็นไฟล์ข้อมูล XML

 4. คลิกปิด แต่อย่าบันทึกแผ่นงาน แล้ว เปิดเวิร์กชีต Excel ใหม่

 5. ลบแถวทั้งหมดยกเว้นแถวจากขั้นตอนที่ 1 ด้านบน แล้วส่งออกเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML

  กระบวนงานนี้จะช่วยให้คุณเศษเหลือของแถว ณจุด คุณจะมีสองส่งออกไฟล์ XML ซึ่งคุณสามารถรวมเพื่อสร้างสำเนาของเวิร์กชีตต้นฉบับของคุณ

สำหรับความเข้ากันได้กับฟังก์ชัน XML เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (.xml) แทนการใช้คำสั่ง ส่งออก

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. กด Ctrl+S เพื่อบันทึกไฟล์ของคุณ

  ให้แน่ใจว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับเวิร์กบุ๊กของคุณจะไม่สูญหายเมื่อเวิร์กบุ๊กจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 2. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ ใส่ชื่อสำหรับไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด คลิก ข้อมูล XML แล้วคลิก บันทึก

 5. ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าการบันทึกไฟล์เป็นข้อมูล XML อาจทำให้สูญเสียฟีเจอร์ต่างๆ ให้คลิก ทำต่อไป

 6. ถ้าหน้าต่างป็อปอัพส่งออก XML ขนาดเล็กปรากฏขึ้น คลิกแมป XML ที่คุณต้องการใช้ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  หน้าต่างป็อปอัพนี้เท่านั้นปรากฏขึ้นถ้าตาราง XML ไม่ถูกเลือก และเวิร์กบุ๊กมีมากกว่าหนึ่งแมป XML

 7. ในกล่องโต้ตอบขนาดใหญ่ ส่งออก XML ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 8. คลิก ส่งออก

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีส่วนหัวหรือป้ายชื่อที่แตกต่างจากชื่อองค์ประกอบ XML ในแมป XML แล้ว Excel จะใช้ชื่อขององค์ประกอบ XML เมื่อคุณส่งออกหรือบันทึกข้อมูล XML จากเวิร์กชีต

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูล XML

เมื่อคุณส่งออกข้อมูลแบบ XML คุณอาจพบข้อความเช่นที่ด้านล่างนี้

แมป XML สามารถส่งออกได้ แต่บางองค์ประกอบที่จำเป็นจะไม่ถูกแมป

อาจมีสาเหตุหลายประการสำหรับข้อความนี้:

 • แมป XML ที่สอดคล้องกับตาราง XML นี้มีอย่าง น้อยหนึ่งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ไม่ได้แมปเข้ากับตาราง XML

  รายการลำดับชั้นขององค์ประกอบในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล XML จะระบุองค์ประกอบที่จำเป็นด้วยการวางเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่มุมบนขวาของไอคอนทางด้านซ้ายขององค์ประกอบแต่ละรายการ เมื่อต้องการแมปองค์ประกอบที่จำเป็น ให้ลากองค์ประกอบนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น

 • องค์ประกอบคือโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำ

  ตัวอย่างทั่วไปของโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำคือลำดับชั้นของพนักงานและผู้จัดการที่องค์ประกอบ XML แบบเดียวกันมีการซ้อนกันหลายระดับ ถึงแม้ว่าคุณอาจแมปองค์ประกอบทั้งหมดในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล XML แล้ว แต่ Excel ไม่สนับสนุนโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำที่มีมากกว่าหนึ่งระดับ คุณจึงไม่สามารถแมปองค์ประกอบทั้งหมดได้

 • ตาราง XML ประกอบด้วยเนื้อหาผสม

  เนื้อหาผสมจะเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบมีองค์ประกอบลูกและข้อความอย่างง่ายภายนอกองค์ประกอบลูก กรณีที่พบบ่อยคือตำแหน่งที่แท็กการจัดรูปแบบ (เช่น แท็กตัวหนา) ถูกใช้เพื่อทำเครื่องหมายข้อมูลภายในองค์ประกอบ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบลูก (ถ้า Excel สนับสนุนองค์ประกอบนั้น) จะสามารถแสดงได้ เนื้อหาที่เป็นข้อความจะสูญหายไปเมื่อข้อมูลถูกนำเข้า และจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลถูกส่งออก และอาจไม่สามารถจะติดอยู่กับเอกสารได้

แมป XML ในเวิร์กบุ๊กของคุณไม่สามารถส่งออกได้

แมป XML ไม่ถูกส่งออกถ้าความสัมพันธ์ของการแมปองค์ประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ความสัมพันธ์นี้อาจไม่สามารถถูกรักษาไว้เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนด Schema ขององค์ประกอบที่แมปไว้อยู่ภายในลำดับที่มีแอตทริบิวต์ต่อไปนี้

  • แอตทริบิวต์ maxOccurs ไม่เท่ากับ 1

  • ลำดับมีองค์ประกอบลูกโดยตรงที่กำหนดมากกว่าหนึ่งหรือมีตัวปรับองค์ประกอบอื่นเป็นองค์ประกอบลูกโดยตรง

 • องค์ประกอบระดับเดียวกันที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีองค์ประกอบแม่แบบเดียวกันจะถูกแมปไปยังตาราง XML ที่แตกต่างกัน

 • องค์ประกอบที่ซ้ำกันจำนวนมากถูกแมไปยังตาราง XML เดียวกันและการซ้ำไม่ได้ถูกกำหนดไว้โดยองค์ประกอบต้นกำเนิด

 • องค์ประกอบลูกจากองค์ประกอบแม่ที่แตกต่างกันจะถูกแมปไปยังตาราง XML เดียวกัน

นอกจากนี้ แมป XML ยังไม่สามารถส่งออกได้ถ้ามีหนึ่งในโครงสร้าง XML Schema ต่อไปนี้:

 • รายการ —    รายการหนึ่งที่มีรายการที่สองของข้อมูล

 • ข้อมูล Denormalized        ตาราง XML มีองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเค้าร่างจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (แอตทริบิวต์maxoccursถูกตั้งค่าเป็น 1) เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นตาราง XML, Excel เติมคอลัมน์ตารางที่ มีหลายอินสแตนซ์ขององค์ประกอบ

 • ตัวเลือก       องค์ประกอบถูกแมปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเค้าร่าง<ตัวเลือก >

Excel ไม่สามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กได้เนื่องจากไม่มีช่วงที่แมปไว้

Excel ไม่สามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กในไฟล์ข้อมูล XML ได้ ยกเว้นกรณีที่คุณสร้างช่วงที่แมปไว้อย่างน้อยหนึ่งช่วง

ถ้าคุณเพิ่มแมป XML ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแมปองค์ประกอบ XML ไปยังเวิร์กชีตของคุณ:

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก แหล่งข้อมูล

  คำสั่ง XML บนแท็บ นักพัฒนา
  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บนักพัฒนา ดูแสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล XML ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการแมปไปยังเวิร์กชีตของคุณ

  เมื่อต้องการเลือกองค์ประกอบที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกองค์ประกอบ แล้วกด CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่องค์ประกอบแต่ละรายการ

 3. ลากองค์ประกอบที่เลือกไปยังตำแหน่งในเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น

ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มแมป XML ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ หรือข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในตาราง XML บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์เวิร์กบุ๊ก Excel Macro-Enabled (.xlsm)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×