ส่งออกข้อมูลจาก Yammer Enterprise

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นผู้ดูแลได้ตรวจสอบ คุณสามารถส่งออกข้อมูลYammer สำหรับองค์กร เมื่อต้อง การใช้งานการตรวจสอบและเนื้อหา และ สำหรับวัตถุประสงค์ในการค้นหาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีสี่ในการส่งออกข้อมูล

วิธีการ

วัตถุประสงค์

ส่งออกผู้ใช้และผู้ดูแลรายการ

ระบุสถานะของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบปัจจุบัน และตรวจทานอีเมล ชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง และแผนกของผู้ใช้แต่ละรายการ

ส่งออกข้อมูลเครือข่าย Yammer

ดู และตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด คุณสามารถระบุช่วงวัน และเลือกว่าจะรวมถึงไฟล์และข้อมูลภายนอกบนเครือข่าย

ส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน

ระบุข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หนึ่งคน คุณสามารถใช้ส่งนี้เพื่อระบุข้อมูลที่จำเป็นต้องถูกลบให้สอดคล้องกับคำขอ GDPR ข้อมูลชื่อเรื่อง

ตั้งค่าการส่งออกข้อมูลอัตโนมัติ

ส่งออกที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จสิ้นเนื่องสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยใช้ DataExport API โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้การส่งออกข้อมูลเพื่อโยกย้ายเนื้อหาระหว่างYammer เครือข่าย สำหรับข้อมูลการโยกย้าย ดูเครือข่ายโยกย้าย: รวมเครือข่าย Yammer หลาย

ส่งออกผู้ใช้และผู้ดูแลรายการ

 1. ในYammer คลิกไอคอนการตั้งค่าYammer ไอคอนการตั้งค่า yammer แล้ว คลิ กผู้ดูแลระบบเครือข่าย

 2. คลิกส่งออกผู้ใช้

  เมนูการส่งออกผู้ใช้ yammer

 3. บนหน้าผู้ใช้ส่งออก เลือกส่งออกผู้ใช้ทั้งหมด แล้ว คลิ กส่งออก

  ตัวเลือกการส่งออกผู้ใช้ yammer - ส่งออกผู้ใช้ทั้งหมด หรือส่งออกผู้ใช้ทั้งหมดตั้งแต่ (วัน)
 4. บันทึกไฟล์ที่ส่งออก ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์ถูกบีบอัดมีนามสกุลไฟล์.zip

 5. ไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ถูกบีบอัด และขยายได้

  ส่งออกประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้:

  ไฟล์

  เนื้อหา

  log.txt

  ข้อมูลสรุปของการส่งออก

  request.txt

  พารามิเตอร์ส่งออก

  Admins.csv

  รายการของผู้ดูแลระบบปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล และว่าจะเป็นการตรวจสอบหรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของผู้ดูแลระบบใน Yammer ดูผู้ดูแลระบบที่จัดการ Yammer

  Networks.csv

  ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายที่บ้านของคุณและเครือข่ายใด ๆ ภายนอก รวมถึงวันสร้างชื่อ URL ไม่ว่าจะได้รับการควบคุม ว่ามีการใช้งานนโยบาย และที่หมายเลขของผู้ใช้

  Users.csv

  ID ชื่อ อีเมล ชื่อเรื่องงาน ตำแหน่งที่ตั้ง แผนก ID ผู้ใช้ ลบสถานะ (การลบวัน ชื่อ และ id ของบุคคลที่ผู้ใช้ที่ถูกลบ), รวมวัน สถานะการระงับการ (วันที่ถูกปิดใช้งาน ชื่อ และ ID ของบุคคลที่ปิดใช้งานผู้ใช้), และสถานะของ(ผู้ใช้ ใช้งานอยู่ หรือ ลบนุ่ม)

  ผู้ใช้คือใครในวิธีสถานะ soft_delete ผู้ใช้เป็น

  • รอ ถ้าไม่มี joined_at, suspended_at หรือ deleted_at ค่า)

  • if (ปิดใช้งาน), หยุดชั่วคราวไม่มีค่า suspended_at แต่ไม่มีค่า deleted_at

  • ลบ ถ้ามีค่า deleted_at

  ผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมสามารถระบุในการส่งออกผู้ใช้ ด้วยการรีวิวเขตข้อมูลอยู่อีเมล ถ้าอยู่อีเมลที่ไม่ตรงกับโดเมนของเครือข่าย home ผู้ใช้เป็นผู้เยี่ยมชม

  Api_url อยู่ URL ที่ใช้เพื่อรับ metadata ที่ผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ ดูในเอกสารของนักพัฒนา Yammer

ส่งออกข้อมูลเครือข่าย Yammer ตามช่วงวันและเครือข่าย

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังเนื้อหาและความปลอดภัย >ส่งออกข้อมูลเครือข่าย

 2. ระบุข้อมูลการรวม:

  ส่งหน้า การแสดงตัวเลือกการส่งออก
  • ช่วงวัน:    ข้อมูลในช่วงวันที่ระบุเท่านั้นจะถูกรวมไว้

  • สิ่งที่แนบมารวม: ถ้าไม่ได้เลือก คุณจะได้รับรายการของไฟล์ ถ้าเลือก คุณจะมีโฟลเดอร์ไฟล์ กับไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบภายในของพวกเขา

  • รวมเครือข่ายภายนอก: ถ้าไม่ได้เลือก ได้เท่านั้นคุณจะรับข้อมูลจากเครือข่ายที่บ้านของคุณ ถ้าเลือก คุณจะได้รับโฟลเดอร์ที่แยกต่างหากสำหรับข้อมูลจากเครือข่ายแต่ละรายการ แต่ละเครือข่ายที่มีข้อจำกัดของ ID และชื่อเครือข่ายทั้งหมดจะแสดงอยู่ในNetworks.csv

   แต่ละเครือข่ายมีโฟลเดอร์ของตัวเอง ID เครือข่ายที่มีป้ายชื่อ
 3. คลิก ส่งออก

  ข้อมูลจะถูกส่งไปเป็นไฟล์.zip ออก ถ้ามีมากกว่าหนึ่งเครือข่ายที่ส่งออก โฟลเดอร์ที่แยกต่างหากจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละเครือข่าย

  ไฟล์

  เนื้อหา

  log.txt

  ข้อมูลสรุปของการส่งออก

  request.txt

  พารามิเตอร์ส่งออก

  Admins.csv   

  แสดงรายการชื่อ อีเมล และชนิดของผู้ดูแลระบบของ Yammer ทั้งหมดสำหรับแต่ละเครือข่ายที่เลือก

  Files.csv   

  สำหรับไฟล์ใด ๆ เพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการ Yammer ID ชนิดของไฟล์ ชื่อ คำอธิบาย และเส้นทางไปยังไฟล์ใน Yammer พร้อมกับ metadata รวมถึงกลุ่ม จะถูกติดประกาศไว้ในนั้น

  Files.csv ไม่ประกอบด้วยไฟล์จริง ถ้าคุณเลือกที่จะรวมสิ่งที่แนบมาในการส่งออก แฟ้มสามารถพบได้ในโฟลเดอร์ไฟล์ ของไฟล์.zip ใช้ ID จาก Files.csv เพื่อระบุไฟล์บางไฟล์ในโฟลเดอร์ไฟล์

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการไปยังไฟล์ระบุใน Yammer โดยตรง ดูค้นหา และลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

  Groups.csv   

  สำหรับกลุ่มใด ๆ ที่สร้าง หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการ Yammer ID ชื่อ คำอธิบาย สถานะความเป็นส่วนตัว ว่ากลุ่ม ภายใน หรือภาย นอก การเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม บุคคลที่สร้างกลุ่ม วันสร้าง และปรับปรุงวัน

  Messages.csv   

  สำหรับข้อความใด ๆ ที่ถูกส่ง หรือรับการปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ แสดง ID ข้อความ ID เธรด ID กลุ่ม ชื่อกลุ่ม สถานะความเป็นส่วนตัว รหัสผู้ส่ง ชื่อ และอี เมล เนื้อความทั้งหมดของข้อความ สิ่งที่แนบ มา และสร้าง และลบข้อมูล

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการไปยังข้อความระบุใน Yammer โดยตรง ดูค้นหา และลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

  MessageThreadsOutbound.csv   

  มี Id ของผู้เข้าร่วมภายนอกในข้อความขาออก

  MessageVersions.csv   

  รวมถึง Id และปรับเปลี่ยนข้อมูลสำหรับข้อความที่มีการแก้ไข

  Networks.csv   

  แสดงรายการเครือข่ายที่บ้านของคุณและเครือข่ายภายนอกทั้งหมดที่รวมอยู่ในการส่งออก

  Pages.csv   

  สำหรับหน้าใด ๆ สร้าง หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการรหัส วัน และเจ้าของของหน้า

  Topics.csv   

  สำหรับหัวข้อสร้างขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการข้อมูลที่สร้างและลิงก์ไปยังหัวข้อ

  Users.csv   

  สำหรับผู้เข้า ร่วม หรือถูกลบ หรือหยุดการทำงานในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการที่อีเมล ตำแหน่งงาน ตำแหน่งที่ตั้ง แผนก ลิงก์ไปยังผู้ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของผู้ใช้

  ผู้ใช้คือใครในวิธีสถานะ soft_delete ผู้ใช้เป็น

  • รอ ถ้าไม่มี joined_at, suspended_at หรือ deleted_at ค่า)

  • if (ปิดใช้งาน), หยุดชั่วคราวไม่มีค่า suspended_at แต่ไม่มีค่า deleted_at

  • ลบ ถ้ามีค่า deleted_at

  ผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมสามารถระบุในการส่งออกผู้ใช้ ด้วยการรีวิวเขตข้อมูลอยู่อีเมล ถ้าอยู่อีเมลที่ไม่ตรงกับโดเมนของเครือข่าย home ผู้ใช้จะ aguest

  Api_url อยู่ URL ที่ใช้เพื่อรับ metadata ที่ผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ ดูในเอกสารของนักพัฒนา Yammer

  โฟลเดอร์ไฟล์:   

  โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์ที่ถูกสร้าง หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ ไฟล์ในรูปแบบภายในของพวกเขา แต่มีชื่อกับ Yammer รหัสของพวกเขา ตัวอย่างเช่น อาจแสดงงานนำเสนอ PowerPoint เป็น 127815379.pptx

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการไปยังไฟล์ระบุใน Yammer โดยตรง ดูลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

ชนิดของข้อมูลต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในการส่งออกนี้:

 • ข้อมูลที่พร้อมใช้งานในการตั้งค่าของผู้ใช้ ตลอดจนโปรไฟล์ของพวกเขา เครือข่ายพวกเขาเป็นสมาชิกของ บัญชีผู้ใช้กิจกรรม แอปพลิเคชัน การแจ้งให้ทราบ และภาษากำหนดลักษณะของตน แผนผังองค์กรของพวกเขา

 • ข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้

 • ข้อความที่คั่นหน้าไว้ เป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้ต่อไปนี้ หรือติดตาม หรือหัวข้อที่ติดตาม เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลนี้สำหรับผู้ใช้ คลิกชื่อของผู้ใช้

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละ คลิกไอคอนการตั้งค่า Yammer ไอคอนการตั้งค่า yammer คลิกบุคคล และคลิกชื่อของผู้ใช้ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดู เพจนี้แสดงโปรไฟล์ของผู้ใช้ การสนทนาพวกเขาได้เข้าร่วม ไฟล์ รูป และวิดีโอที่พวกเขามีประกาศ พร้อม ด้วยบุ๊กมาร์กของพวกเขา ติดตาม และผู้ใช้ต่อไปนี้ และตามหัวข้อ

ส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน

หมายเหตุ: คุณต้องส่งออกข้อมูลผู้ใช้แต่ละเครือข่ายที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกของ

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังเนื้อหาและความปลอดภัย >ส่งออกข้อมูลผู้ใช้

 2. พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ และเลือกผู้ใช้

 3. คลิก ส่งออก

  ข้อมูลจะถูกส่งไปเป็นไฟล์.zip ประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้

  ไฟล์

  เนื้อหา

  log.txt

  สรุปจำนวนรายการในแต่ละไฟล์.csv รายการ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการส่งออก

  request.txt

  พารามิเตอร์ใช้สำหรับการส่งออก

  Files.csv   

  สำหรับไฟล์ใด ๆ เพิ่มเข้ามา หรือปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้นี้ รายการ Yammer ID ชนิดของไฟล์ ชื่อ คำอธิบาย และเส้นทางไปยังไฟล์ใน Yammer พร้อมกับ metadata รวมถึงกลุ่ม จะถูกติดประกาศไว้ในนั้น

  Files.csv ไม่ประกอบด้วยไฟล์จริง ถ้าคุณเลือกที่จะรวมสิ่งที่แนบมาในการส่งออก แฟ้มสามารถพบได้ในโฟลเดอร์ไฟล์ ของไฟล์ไปรษณีย์ ID ไฟล์ใน Files.csv สามารถใช้ เพื่อระบุไฟล์ในโฟลเดอร์ไฟล์หรือไปยังไฟล์ใน Yammer โดยตรง

  Groups.csv   

  สำหรับกลุ่มใด ๆ ที่สร้าง หรือปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ รายการ Yammer จัดกลุ่ม ID ชื่อ คำอธิบาย สถานะความเป็นส่วนตัว ว่ากลุ่ม ภายใน หรือภาย นอก การเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม วันสร้าง และวันปรับปรุง ไฟล์นี้รวมถึงจำนวนรวมของการสำรวจความคิดเห็นที่ผู้ใช้ที่ได้ลงคะแนนบน และแบบสำรวจผู้ใช้ที่สร้างขึ้น

  Messages.csv   

  สำหรับข้อความใด ๆ ที่ถูกส่ง หรือปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ แสดง ID ข้อความ ID เธรด ID กลุ่ม ชื่อกลุ่ม สถานะความเป็นส่วนตัว รหัสผู้ส่ง ชื่อ และอี เมล เนื้อความทั้งหมดของข้อความ รหัสสำหรับสิ่งที่แนบมา และสร้างและลบข้อมูล รายการของการสำรวจความคิดเห็นที่คุณสร้างจะยังมีอยู่

  Topics.csv   

  สำหรับหัวข้อที่สร้าง โดยผู้ใช้ในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการข้อมูลที่สร้างและลิงก์ไปยังหัวข้อ

  โฟลเดอร์ไฟล์   

  โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์ที่ถูกสร้าง หรือปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ ไฟล์ในรูปแบบของพวกเขาภายใน และชื่อกับ Yammer รหัสของพวกเขา ตัวอย่างเช่น อาจแสดงงานนำเสนอ PowerPoint เป็น 127815379.pptx

 4. เมื่อข้อมูลกิจกรรมบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้พร้อม คุณจะได้รับข้อความขาเข้า Yammer ด้วยลิงก์ไปยังข้อมูล คลิกลิงก์เพื่อเปิดสมุดงาน

ส่งออกข้อมูลไม่ประกอบด้วยข้อความที่คั่นหน้า จัดกลุ่มสมาชิก ตาม หรือติดตามผู้ใช้ หัวข้อที่ติดตาม ของผู้ใช้ตั้งค่าการแจ้งเตือน แอปพลิเคชัน และภาษา และแผนผังองค์กร เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละ คลิกไอคอนการตั้งค่า Yammer ไอคอนการตั้งค่า yammer คลิกบุคคล และคลิกชื่อของผู้ใช้ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดู เพจนี้แสดงโปรไฟล์ของผู้ใช้ การสนทนาพวกเขาได้เข้าร่วม ไฟล์ รูป และวิดีโอที่พวกเขามีประกาศ พร้อม ด้วยบุ๊กมาร์กของพวกเขา ติดตาม และผู้ใช้ต่อไปนี้ และตามหัวข้อ

ค้นหา และลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

ถ้าคุณมี ID สำหรับข้อความหรือไฟล์ คุณสามารถไปโดยตรงใน Yammer และลบถ้าจำเป็นต้องใช้

 • เมื่อต้องการค้นหา และลบข้อความระบุใน Yammer:

  1. สร้าง URL สำหรับข้อความ ใช้ https://www.yammer.com/<network_name> / #/ เธรด/show?threadId = <thread_id> ตัวอย่างเช่นhttps://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/Threads/show?threadId=1040647232

  2. ในข้อความ คลิกไอคอนเพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม (...) แล้ว คลิ กลบ

 • เมื่อต้องการค้นหา และลบไฟล์ระบุใน Yammer:

  • ใช้กล่องค้นหา ใน Yammer ตัวอย่าง สำหรับไฟล์ 12345678.pptx ในการส่งออกที่มีชื่อ ค้นหา 1235678.pptx ในผลลัพธ์การค้นหา คลิกไฟล์ไปยังไฟล์ แล้ว คลิ กลบไฟล์นี้

  • หรือ สร้าง URL สำหรับไฟล์ก็ ใช้ https://www.yammer.com/<network_name> / /files/ # <file_number> ตัวอย่างเช่นhttps://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/files/12345678 บนหน้า Yammer สำหรับไฟล์ คลิกลบไฟล์นี้

ตั้งค่าการส่งออกข้อมูลอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าการส่งออกที่เป็นกิจวัตรอัตโนมัติ ใช้Yammer API สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ API ส่งออกข้อมูล ไปยัง/ส่งออกบนศูนย์นักพัฒนาYammer

ดูเพิ่มเติม

ความเข้าใจ กลุ่มมุมมองใน Yammer

มุมมองรายงานกิจกรรม Yammer

ตรวจสอบ Yammer ข้อมูลผู้ใช้

ร้องขอเรื่องข้อมูลจัดการ GDPR ใน Yammer Enterprise

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อมูลจัดการ Yammer

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×