ส่งรูปภาพในข้อความอีเมลใน Picture Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กระบวนงานนี้นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office Outlook เป็นโปรแกรมอีเมลของคุณ

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการส่ง

  2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกผู้รับจดหมาย รูปปุ่ม

  3. ในอีเมบานหน้าต่างงาน เลือกคุณต้องตั้งค่า กแล้ว คลิกสร้างข้อความ

    หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแนบไปกับข้อความ ข้อความอีเมลใหม่เปิดขึ้นใน Outlook ด้วยบานหน้าต่างงานตัวเลือกสิ่งที่แนบมา ที่แสดง เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×