ส่งรายงานสถานะงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายงานสถานะงานจะช่วยให้ผู้ร่วมงานของคุณติดตามงานที่ได้รับมอบหมายใน Outlook

 1. เปิดงานที่ได้รับมอบหมาย

 2. อัปเดต สถานะ และกล่อง % เสร็จสมบูรณ์

  คุณสมบัติ สถานะ ลำดับความสำคัญ และ % เสร็จสมบูรณ์ ในข้อความอัปเดตสถานะ

 3. คลิก ส่งรายงานสถานะ

  คำสั่ง ส่งรายงานสถานะ บน Ribbon

 4. เพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมในกล่อง ถึง และ สำเนาถึง ผู้ที่มอบหมายงานให้คุณจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

 5. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลสถานะใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 6. คลิก ส่ง

 • ในงานการเปิด พิมพ์ หรือคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องสถานะลำดับความสำคัญ และ%เสร็จสมบูรณ์

  เขตข้อมูลสถานะ และ%เสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับอีกคนหนึ่ง โดยการเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในเขตข้อมูลอื่น ๆ เปลี่ยนตามไปด้วย

สถานะ

%เสร็จสมบูรณ์

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่น ๆ

0-100

เลื่อนไป

0-100

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งข้อความอีเมลรายงานสถานะแสดงในกล่องเหล่านี้ บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกส่งรายงานสถานะ ข้อความใหม่เปิดขึ้น และคุณสามารถเพิ่มใด ๆ สนับสนุนรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน

มีสามวิธีในการติดตามงานที่คุณได้กำหนดให้กับบุคคลอื่น:

 • โดยอัตโนมัติเก็บสำเนาของงานที่คุณมอบหมาย และได้รับรายงานสถานะโดยอัตโนมัติ   

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิกตัวเลือกของงาน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของงานที่มอบหมายในรายการงานของฉันปรับปรุง

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะเมื่องานที่มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์

 • มุมมองงานที่คุณได้กำหนดให้กับผู้อื่น   

  1. คลิกงาน

  2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนด

 • มุมมองรายการของบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงสำเนาของงานมอบหมาย   

  1. เปิดงานถูกกำหนดแล้วซึ่งคุณต้องการดูรายการ

  2. บนแท็บรายละเอียด ดูชื่อในกล่องอัปเดตรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×