Office

ส่งรายงานสถานะงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายงานสถานะงานจะช่วยให้ผู้ร่วมงานของคุณติดตามงานที่ได้รับมอบหมายใน Outlook

 1. เปิดงานที่ได้รับมอบหมาย

 2. อัปเดต สถานะ และกล่อง % เสร็จสมบูรณ์

  คุณสมบัติ สถานะ ลำดับความสำคัญ และ % เสร็จสมบูรณ์ ในข้อความอัปเดตสถานะ

 3. คลิก ส่งรายงานสถานะ

  คำสั่ง ส่งรายงานสถานะ บน Ribbon

 4. เพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมในกล่อง ถึง และ สำเนาถึง ผู้ที่มอบหมายงานให้คุณจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

 5. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลสถานะใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 6. คลิก ส่ง

 • ในงานการเปิด พิมพ์ หรือคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องสถานะลำดับความสำคัญ และ%เสร็จสมบูรณ์

  เขตข้อมูลสถานะ และ%เสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับอีกคนหนึ่ง โดยการเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในเขตข้อมูลอื่น ๆ เปลี่ยนตามไปด้วย

สถานะ

%เสร็จสมบูรณ์

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่น ๆ

0-100

เลื่อนไป

0-100

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งข้อความอีเมลรายงานสถานะแสดงในกล่องเหล่านี้ บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกส่งรายงานสถานะ ข้อความใหม่เปิดขึ้น และคุณสามารถเพิ่มใด ๆ สนับสนุนรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×