ส่งต่อ และการเปลี่ยนเส้นทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

ส่งต่อ และการเปลี่ยนเส้นทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยใช้กฎ ข้อความอีเมลที่ได้รับใด ๆ ที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุในกฎสามารถส่งต่อ หรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังบัญชีอีเมอื่น ตัวอย่างเช่น ทั้งหมดข้อความอีเมล จากผู้ส่ง หรือเรื่องที่คุณระบุสามารถส่งต่อ หรือเปลี่ยนเส้นทาง...

ส่งต่ออีเมลและเปลี่ยนเส้นทาง

มีหลักแตกต่างกันส่งต่อเปลี่ยนเส้นทางว่า ผู้รับจะเห็นว่า มีการส่งต่ออีเมล แต่ในอีเมลการเปลี่ยนเส้นทางจะไม่สามารถกำหนดว่า จะไม่ได้มาจากผู้ส่งเดิมได้โดยตรง ใช้กฎเหล่านี้ ด้วยความระมัดระวัง ดูให้แน่ใจเพื่อลดโอกาสว่า ผู้รับไม่ได้รับอีเมลของที่พวกเขาไม่ควรเห็น

 • ส่งต่อ   

  เมื่อกฎการส่งต่อข้อความที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติ กฎที่เพิ่มการแต่งตั้ง " FW: " เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดเรื่อง และส่งต่อข้อความในบัญชีผู้ใช้ที่ระบุตามกฎ ผู้รับเห็นว่า ข้อความที่มาจากคุณ สำเนาของข้อความที่คุณได้รับอยู่ ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ หรือ ในโฟลเดอร์ที่ส่งข้อความถูกแรก

 • เปลี่ยนเส้นทาง   

  เมื่อกฎเปลี่ยนเส้นทางข้อความที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติ กฎการส่งข้อความ ไม่เปลี่ยน กับบัญชีผู้ใช้ที่ระบุตามกฎ เมื่อต้องการให้ผู้รับ ข้อความปรากฏเหมือนกับว่ามาจากผู้ส่งเดิมได้โดยตรง ไม่มีตัวบ่งชี้ข้อความถูกส่งโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณได้ สำเนาของข้อความที่คุณได้รับอยู่ ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ หรือ ในโฟลเดอร์ที่ส่งข้อความถูกแรก เปลี่ยนเส้นทางคุณจะต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

  ใช้วิธีนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้รับของการเปลี่ยนเส้นทางข้อความรู้ว่า ข้อความที่ถูกส่งโดยใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

เฉพาะผู้ส่งเดิมกับทั้งโอนและเปลี่ยนเส้นทาง สามารถเอาสิทธิ์แบบจำกัดใด ๆ บนข้อความ ข้อความที่ใช้กับการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับแชร์เนื้อหาของข้อความกับบุคคลอื่นจะมีระบุอย่างชัดเจน ด้วยข้อความบนแถบข้อมูล

เมื่อต้องการส่งต่อ หรือเปลี่ยนเส้นทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server (นับจาก Exchange Server 2010) นั้นไม่สามารถใช้กฎเพื่อส่งต่อข้อความอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลภายนอกองค์กรของคุณได้ การตั้งค่าดังกล่าวนี้มีไว้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นส่วนตัวขององค์กรถูกเปิดเผยออกไป เฉพาะผู้ดูแลระบบ Exchange เท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีดูเวอร์ชันของ Microsoft Exchange Server ที่บัญชีผู้ใช้ของฉันเชื่อมต่ออยู่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก จัดการกฎและการแจ้งเตือน

 3. ในกล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน บนแท็บ กฎสำหรับอีเมล ให้คลิก สร้างกฎ

 4. ภายใต้ เริ่มจากกฎที่ว่างเปล่า ให้คลิก นำกฎไปใช้กับข้อความที่ฉันได้รับ แล้วคลิก ถัดไป

 5. ภายใต้ ขั้นที่ 1: เลือกเงื่อนไข ให้เลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการให้ตรงกับข้อความเพื่อนำกฎไปใช้

 6. ภายใต้ ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ ให้คลิกแต่ละส่วนของข้อความที่ขีดเส้นใต้ แล้วระบุค่าต่างๆ จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. ภายใต้ขั้นตอนที่ 1: เลือกการกระทำ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง:

  • ส่งต่อบุคคลหรือกลุ่มสาธารณะ

  • เปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มสาธารณะ

 8. ภายใต้ ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ ให้คลิกข้อความที่ขีดเส้นใต้สำหรับ บุคคลหรือกลุ่มสาธารณะ จากนั้นระบุบุคคลหรือกลุ่มสาธารณะที่คุณต้องการส่งต่อข้อความ แล้วคลิก ถัดไป

 9. ภายใต้ ขั้นที่ 1: เลือกข้อยกเว้น (ถ้าจำเป็น) ให้เลือกข้อยกเว้นที่คุณต้องการ

 10. ภายใต้ ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ ให้คลิกแต่ละส่วนของข้อความที่ขีดเส้นใต้ แล้วระบุค่าต่างๆ จากนั้นคลิก ถัดไป

 11. ภายใต้ ขั้นที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ ให้ใส่ชื่อ

 12. ภายใต้ ขั้นที่ 2: ตั้งค่าตัวเลือกกฎ ให้เลือกกล่องสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณต้องการเรียกใช้กฎนี้กับข้อความที่มีอยู่แล้วใน กล่องจดหมายเข้า ให้เลือกกล่อง เรียกใช้กฎนี้เดี๋ยวนี้กับข้อความที่มีอยู่แล้วใน "กล่องจดหมายเข้า"

  • ตามค่าเริ่มต้น กฎที่สร้างใหม่นี้จะถูกเปิดใช้งานอยู่ ถ้าต้องการปิดกฎ ให้ล้างกล่อง เปิดใช้งานกฎนี้

  • เมื่อต้องการนำกฎนี้ไปใช้กับบัญชีผู้ใช้อีเมลทั้งหมดที่ตั้งค่าใน Outlook ให้เลือกกล่อง สร้างกฎนี้สำหรับบัญชีทั้งหมด

 13. คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างกฎสำหรับโฟลเดอร์สาธารณะ คุณต้องทำได้จากกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของโฟลเดอร์

 1. คลิกจดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกกฎและการแจ้งเตือน

 3. ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมมากกว่าหนึ่งในโปรไฟล์อีเมล Outlook ของคุณ นั้นในรายการนำไปใช้กับโฟลเดอร์นี้ คลิกกล่องจดหมายเข้าที่คุณต้องการสร้างกฎการนำไปใช้

 4. คลิก กฎใหม่

 5. ภายใต้เริ่มจากกฎว่างเปล่า คลิกตรวจสอบข้อความเมื่อพวกเขามาถึง แล้ว คลิ กถัดไป

 6. ภายใต้ขั้นตอนที่ 1: เลือกเงื่อนไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละเงื่อนไขที่คุณต้องการให้ข้อความขาเข้าให้ตรงกับความ

 7. ภายใต้ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ คลิกค่าขีดเส้นใต้ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข แล้วเลือก หรือพิมพ์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเงื่อนไขออก

  1. ภายใต้ขั้นตอนที่ 1: เลือกเงื่อนไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายจากรายการของบุคคลหรือชื่อการแจกจ่าย

  2. ภายใต้ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ คลิกรายการของบุคคลหรือชื่อการแจกจ่าย

  3. หนึ่งในรายการที่อยู่ ดับเบิลคลิกที่ชื่อของผู้รับ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 8. คลิก Next

 9. ภายใต้ขั้นตอนที่ 1: เลือกการกระทำ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:

  • ส่งต่อบุคคลหรือกลุ่มสาธารณะ

  • เปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มสาธารณะ

 10. ภายใต้ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ คลิกรายการของบุคคลหรือชื่อการแจกจ่าย

 11. หนึ่งในรายการที่อยู่ ดับเบิลคลิกที่รายการชื่อหรือชื่อการแจกจ่ายที่คุณต้องการส่งต่อข้อความ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 12. คลิกถัดไป สองครั้ง

 13. ภายใต้ขั้นตอนที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ พิมพ์ชื่อ

  เมื่อต้องการเรียกใช้กฎนี้กับข้อความที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเรียกใช้กฎนี้เดี๋ยวนี้กับข้อความที่มีอยู่แล้วใน "โฟลเดอร์"

  เมื่อต้องการนำกฎนี้ไปใช้กับบัญชีผู้ใช้อีเมลและกล่องขาเข้าของคุณทั้งหมด เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างกฎนี้สำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทาถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชีอีเมลหรือกล่องจดหมายเข้า

 14. คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×