ส่งต่อรายการ Outlook เป็นข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. ในรายการข้อความ ให้คลิกรายการ Microsoft Office Outlook 2007 ที่คุณต้องการส่งต่อ

 2. บนเมนู การกระทำ ให้คลิก ส่งต่อเป็นข้อความ

  หมายเหตุ: คุณสามารถส่งต่อข้อความได้ครั้งละหนึ่งข้อความเท่านั้น

 3. ใส่หมายเลขมือถือหรือชื่อของผู้รับลงในกล่อง ถึง

 4. ถ้าคุณต้องการ ให้เพิ่มหมายเลขมือถือหรือชื่อของผู้รับลงในกล่อง สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

  เมื่อต้องการเลือกชื่อของผู้รับจากสมุดรายชื่อ ให้คลิกปุ่ม ถึง หรือ สำเนาลับถึง

  หมายเหตุ: คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหมายเลขมือถือหรือชื่อผู้รับที่ถูกต้องในกล่อง ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

 5. คลิก ส่ง

หมายเหตุ: สิ่งที่แนบในอีเมลต้นฉบับจะไม่ถูกส่งต่อไปพร้อมกับข้อความใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×