ส่งต่อการเรียกประชุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีสองวิธีในการส่งต่อการประชุม ขึ้นอยู่กับว่าการประชุม ในปฏิทินของคุณ หรือ ในอีเมลของคุณ

ส่งต่อการประชุมที่อยู่บนปฏิทินของคุณ

เมื่อต้องการส่งต่อการประชุมที่เป็นกิจวัตรชุดข้อมูลที่อยู่บนปฏิทินของคุณ:

 1. ในปฏิทิน ดับเบิลคลิกที่การประชุมเพื่อเปิดสมุดงาน

 2. ในกล่องโต้ตอบเปิดรายการที่เป็นกิจวัตร คลิกเฉพาะครั้งนี้ เมื่อต้องการส่งต่อเพียงการประชุมเดียวในชุดข้อมูล หรือคลิกทั้งชุดเหตุการณ์ เพื่อส่งต่อทั้งชุดเหตุการณ์

 3. บนชุดการประชุม หรือการประชุมที่เป็นกิจวัตร แท็บ ในกลุ่มการกระทำ คลิกForward >ไปข้างหน้า

  ปุ่มไปข้างหน้า

 4. ในกล่องถึง ใส่ที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ของบุคคลที่คุณต้องการส่งต่อการประชุมเพื่อ แล้ว คลิ กส่ง

เมื่อต้องการส่งต่อไม่ใช่ประชุมที่เป็นกิจวัตรที่อยู่บนปฏิทินของคุณ:

 1. ในปฏิทิน ดับเบิลคลิกที่การประชุมเพื่อเปิดสมุดงาน

 2. บนแท็บการประชุม ในกลุ่มการกระทำ คลิกForward >ไปข้างหน้า

  ปุ่มไปข้างหน้า

 3. ในกล่องถึง ใส่ที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ของบุคคลที่คุณต้องการส่งต่อการประชุมเพื่อ แล้ว คลิ กส่ง

ส่งต่อการเรียกประชุมที่อยู่อีเมลของคุณ

 1. ในจดหมาย ดับเบิลคลิกที่การประชุมเพื่อเปิดสมุดงาน

 2. บนชุดการประชุม หรือการประชุม แท็บ ในกลุ่มการกระทำ คลิกForward >ไปข้างหน้า

  ปุ่มไปข้างหน้า

 3. ในกล่องเพื่อ ใส่ที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ของบุคคลที่คุณต้องการส่งต่อการประชุมเพื่อ แล้ว คลิ กส่ง

หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการส่งต่อการเรียกประชุม

เมื่อคุณใช้ Outlook เพื่อส่งต่อการประชุมกับบุคคลที่ถูกไม่เคยได้รับเชิญการประชุม Outlook ส่งการแจ้งเตือนการส่งต่อการประชุมกับผู้จัดการประชุม

เมื่อการเรียกประชุมจะส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมประชุมแบบใหม่ ผู้จัดการประชุมได้รับการแจ้งเตือนการประชุม และผู้เข้าร่วมใหม่ถูกเพิ่มเป็นผู้จัดการประชุม การทำเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีอยู่ของผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม

ถ้าใด ๆ ในกรณีที่ ผู้จัดการประชุมไม่ได้รับการแจ้งเตือนการส่งต่อการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเพิ่มในการประชุมของตัวจัดระเบียบไม่

เมื่อต้องการส่งต่อการเรียกประชุม โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบผู้จัดการประชุม

 • ลากร้องขอการประชุมจากปฏิทินของคุณลงในป้ายชื่อจดหมาย ทางด้านซ้ายล่างของ Outlook เช่นนี้เปิดข้อความอีเมเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมที่คุณสามารถส่งออกไป

  ลากการเรียกประชุมไปยังไอคอนจดหมายเพื่อสร้างข้อความอีเมล

  หมายเหตุ: อีเมลที่ไม่เพิ่มผู้รับในการประชุม และประกอบด้วยข้อมูลการประชุมเช่นวัน เวลา ชื่อเรื่อง และวาระการประชุมเท่านั้น

เมื่อต้องการแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีอยู่ของผู้เข้าร่วมประชุมที่เพิ่มเข้าร่วมการประชุม

 • ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมที่มีอยู่จำเป็นต้องทราบว่า มีการเพิ่มผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมในการประชุม ตัวจัดระเบียบต้องเปิดการประชุมในปฏิทิน แล้วส่งการอัปเดตการประชุมกับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×