ส่งงานในชั้นเรียนของ Microsoft

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการดูทั้งหมดของคุณกำหนดลงในห้องเรียน Microsoft บนเว็บหรือเปิดแอปโทรศัพท์มือถือสำหรับ iOS หรืออุปกรณ์ Android ในการทำ คุณเห็นจะการมอบหมายงานทั้งหมดครบกำหนดวันนี้ และใน อนาคต ในอดีต คุณจะเห็นการมอบหมายใด ๆ ครบกำหนดเมื่อวานนี้ หรือก่อนหน้า

ส่งงานที่มอบหมาย

ถ้าไม่มีสิ่งใดที่จะส่งสำหรับงานที่มอบหมาย (เช่นไฟล์ รูป หรือเว็บไซต์) ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือทำเครื่องหมายว่างานเสร็จแล้ว

 1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoft บนเว็บหรือเปิดแอปโทรศัพท์มือถือสำหรับ iOS หรืออุปกรณ์ Android

 2. เลือกงานที่มอบหมายที่ต้องการส่ง จากนั้นเลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว

ใช้ไฟล์ที่ครูของคุณเพิ่มลงในงานที่มอบหมาย

 1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoftและเลือกการกำหนด

 2. เลือกไฟล์ทีครูของคุณแนบใต้ แหล่งข้อมูล ไฟล์จะเปิดขึ้นให้คุณใช้งาน

แนบไฟล์ รูปถ่าย ลิงก์วิดีโอ หรือเว็บไซต์ของคุณเองในงานที่มอบหมาย

บนเว็บไซต์: ไฟล์ เว็บไซต์ และลิงก์วิดีโอ
 1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoft

 2. เลือกงานที่มอบหมาย จากนั้นเลือก งานของฉัน

  เมื่อต้องการแนบเว็บไซต์ ลิงก์วิดีโอ หรือไฟล์ที่คุณเคยใช้งานแล้ว ให้เลือก + เพิ่มที่มีอยู่ แล้ว ทำตามคำแนะนำ

  เมื่อต้องการสร้างไฟล์ใหม่ ให้เลือก + สร้างใหม่ แล้วเลือก Word, Excel, หรือ PowerPoint ไฟล์ใหม่จะเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และบันทึกไปยังโฟลเดอร์ใน SharePoint ของโรงเรียนโดยอัตโนมัติ

ในแอปสำหรับอุปกรณ์พกพา: ไฟล์และรูปถ่าย
 1. เปิดแอปชั้นเรียนของ Microsoft สำหรับ iOS หรือ Android

 2. เลือกงานที่มอบหมาย จากนั้นเลือก เครื่องหมายบวก (+)

  เมื่อต้องการแนบไฟล์ที่คุณเคยใช้งาน ให้เลือก เลือกไฟล์ เรียกดูตำแหน่งที่เก็บไฟล์นั้นแล้ว เลือกไฟล์เพื่อแนบไฟล์

  เมื่อต้องการถ่ายรูปและแนบไฟล์ในงานที่มอบหมาย ให้เลือก ถ่ายรูป

  เมื่อต้องการสร้างไฟล์ใหม่ ให้เลือก + สร้างเอกสารใหม่ แล้วเลือก Word, Excel, หรือ PowerPoint ไฟล์ใหม่จะเปิดในอุปกรณ์ของคุณ และบันทึกไปยังโฟลเดอร์ใน SharePoint ของโรงเรียนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×