ส่งงานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ หรือใช้มุมมองของผู้นำเสนอ เมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ แสดงสองที่เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณเห็นที่นำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นผู้นำเสนอดูบนอีกตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่คุณเริ่มการนำเสนอสไลด์เพื่อให้การนำเสนอสไลด์จะแสดงกลับข้าง

หมายเหตุ: มุมมองผู้นำเสนอช่วยให้คุณจัดการสไลด์ของคุณในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ โดยการติดตามจำนวนเวลาได้ผ่านไปแล้ว สไลด์ที่มีค่า next และการแสดงบันทึกย่อที่คุณเท่านั้นที่สามารถมองเห็น (ขณะยัง ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกย่อการประชุมตามที่คุณนำเสนอ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมมองผู้นำเสนอ ดูที่ใช้มุมมองผู้นำเสนอ

เล่นการนำเสนอสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากสไลด์แรก

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกเล่นตั้งแต่เริ่มต้น

  เล่นการนำเสนอสไลด์จากปุ่มเริ่มต้น

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากภาพนิ่งที่เลือกในปัจจุบัน

  เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์จาก บนแท็บการนำเสนอสไลด์ คลิกเล่น

  เล่นจากปุ่มสไลด์ปัจจุบัน

  เล่นการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองจากสไลด์แรก

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มแสดงแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองบนเมนู ในหน้าจอแสดงแบบกำหนดเอง คลิกแสดงภาพนิ่งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการนำเสนอ

  เล่นปุ่มนำเสนอแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสนอแบบกำหนดเองจะถูกแสดงรายการ คลิกแก้ไขแสดงแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใหม่

 3. หมายเหตุ: คุณยังสามารถเล่นนำเสนอสไลด์ได้ ด้วยการคลิกตัวเลือกเดียวกันบนแท็บนำเสนอสไลด์

ย้ายไปตามการนำเสนอสไลด์

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยัง

  ให้ทำสิ่งนี้

  สไลด์ถัดไป

  คลิกที่ลูกศรขวา คลิกสไลด์ หรือกด N

  สไลด์ก่อนหน้า

  คลิกที่ลูกศรซ้าย หรือกด P

 2. เมื่อต้องการดูรายการของคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อย้ายไปตามสไลด์ และจัดการการนำเสนอสไลด์ ค้างไว้ตัวควบคุมในขณะที่คุณคลิกเมาส์ แล้ว คลิ กวิธีใช้

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำเสนอ กด ESC

ตั้งค่าวิธีการนำเสนอสไลด์ของคุณปรากฏอยู่บนจอภาพสองจอ

เมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ แสดงสองที่เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณเห็นที่นำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นผู้นำเสนอดูบนอีกตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่คุณเริ่มการนำเสนอสไลด์เพื่อให้การนำเสนอสไลด์จะแสดงกลับข้าง

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ไปยัง project นำเสนอสไลด์เป็น

  ให้ทำสิ่งนี้

  เต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกแสดงการสะท้อน

  มุมมองผู้นำเสนอบนหน้าจอ และแบบเต็มหน้าจอบนอื่น

  หมายเหตุ: ในระหว่างการใช้มุมมองผู้นำเสนอ คุณสามารถเปลี่ยนซึ่งแสดงว่า มุมมองผู้นำเสนอที่แสดงอยู่ใน — เพียงแค่คลิกสลับแสดง ได้

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกมุมมองผู้นำเสนอ

เล่นการนำเสนอสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากสไลด์แรก

  บนแท็บหน้าแรก ภายใต้นำเสนอสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเล่น แล้ว คลิ กเล่นตั้งแต่เริ่มต้น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การนำเสนอสไลด์

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากภาพนิ่งที่เลือกในปัจจุบัน

  เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์จาก บนแท็บหน้าแรก ภายใต้นำเสนอสไลด์ คลิกเล่น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การนำเสนอสไลด์

  เล่นการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองจากสไลด์แรก

  บนแท็บหน้าแรก ภายใต้นำเสนอสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเล่น ชี้ไปที่แสดงแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กแสดงภาพนิ่งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการนำเสนอ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การนำเสนอสไลด์

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสนอแบบกำหนดเองจะถูกแสดงรายการ คลิกแก้ไขแสดงแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใหม่

 3. หมายเหตุ: คุณยังสามารถเล่นนำเสนอสไลด์ได้ ด้วยการคลิกตัวเลือกเดียวกันบนแท็บนำเสนอสไลด์

ย้ายไปตามการนำเสนอสไลด์

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยัง

  ให้ทำสิ่งนี้

  สไลด์ถัดไป

  คลิกที่ลูกศรขวา คลิกสไลด์ หรือกด N

  สไลด์ก่อนหน้า

  คลิกที่ลูกศรซ้าย หรือกด P

 2. เมื่อต้องการดูรายการของคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อย้ายไปตามสไลด์ และจัดการการนำเสนอสไลด์ ค้างไว้ตัวควบคุมในขณะที่คุณคลิกเมาส์ แล้ว คลิ กวิธีใช้

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำเสนอ กด ESC

ตั้งค่าวิธีการนำเสนอสไลด์ของคุณปรากฏอยู่บนจอภาพสองจอ

เมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ แสดงสองที่เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณเห็นที่นำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นผู้นำเสนอดูบนอีกตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่คุณเริ่มการนำเสนอสไลด์เพื่อให้การนำเสนอสไลด์จะแสดงกลับข้าง

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ไปยัง project นำเสนอสไลด์เป็น

  ให้ทำสิ่งนี้

  เต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่าสำหรับแสดงสอง คลิกแสดงการสะท้อน

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม การตั้งค่าสำหรับสองหน้าจอ

  มุมมองผู้นำเสนอบนหน้าจอ และแบบเต็มหน้าจอบนอื่น

  หมายเหตุ: ในระหว่างการใช้มุมมองผู้นำเสนอ คุณสามารถเปลี่ยนซึ่งแสดงว่า มุมมองผู้นำเสนอที่แสดงอยู่ใน — เพียงแค่คลิกสลับแสดง ได้

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่าสำหรับแสดงสอง คลิกมุมมองผู้นำเสนอ

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม การตั้งค่าสำหรับสองหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนตัวชี้ในระหว่างงานนำเสนอ

เขียน หรือลบเครื่องหมายบนสไลด์ในระหว่างงานนำเสนอ

ใช้ Apple Remote เพื่อเลื่อนไปตามสไลด์ของคุณ

คีย์ลัดของ PowerPoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×