ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ส่งงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เมื่อต้องการส่งงานนำเสนอของคุณคุณสามารถเล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณในมุมมองแบบเต็มหน้าจอหรือใช้ มุมมองของผู้นำเสนอ เมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ที่มีการเชื่อมต่อสองหน้าจอผู้ชมของคุณจะเห็นการนำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นมุมมองผู้นำเสนอบนอีกหน้าหนึ่งตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอทั้งสองหน้าจอคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเสนอสไลด์เพื่อให้การนำเสนอสไลด์ถูกมิเรอร์

หมายเหตุ: มุมมองของผู้นำเสนอจะช่วยคุณจัดการสไลด์ของคุณได้ในขณะที่คุณกำลังนำเสนอโดยการติดตามจำนวนเวลาที่ผ่านไปซึ่งสไลด์จะขึ้นมาและโดยการแสดงบันทึกย่อที่คุณสามารถดูได้เท่านั้น (ในขณะที่ยังอนุญาตให้คุณใช้บันทึกย่อการประชุมในขณะที่คุณนำเสนอ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมมองของผู้นำเสนอให้ดูที่เริ่มงานนำเสนอและดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอ

การเล่นการนำเสนอสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเล่นเป็นการนำเสนอสไลด์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากสไลด์แรก

  บนแท็บการนำเสนอสไลด์ให้คลิกเล่นจากหน้าจอเริ่ม

  ปุ่มเริ่มเล่นการนำเสนอสไลด์

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากสไลด์ที่เลือกในปัจจุบัน

  เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ บนแท็บการนำเสนอสไลด์ให้คลิกเล่น

  เล่นจากปุ่มสไลด์ปัจจุบัน

  เล่นการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองจากสไลด์แรก

  บนแท็บการนำเสนอสไลด์ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่มการนำเสนอแบบกำหนดเองแล้วคลิกการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองบนเมนู ในหน้าจอการแสดงแบบกำหนดเองให้คลิกการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองที่คุณต้องการนำเสนอ

  ปุ่มเล่นการนำเสนอแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการแสดงรายการแบบกำหนดเองแสดงอยู่ในรายการให้คลิกแก้ไขการนำเสนอแบบกำหนดเองเพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใหม่

 3. หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเล่นการนำเสนอสไลด์ได้โดยการคลิกตัวเลือกเดียวกันบนแท็บการนำเสนอสไลด์

เลื่อนดูการนำเสนอสไลด์

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยัง

  ให้ทำดังนี้

  สไลด์ถัดไป

  คลิกลูกศรขวาคลิกภาพนิ่งหรือกด N

  สไลด์ก่อนหน้า

  คลิกลูกศรซ้ายหรือกด P

 2. เมื่อต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเลื่อนดูสไลด์และจัดการการนำเสนอสไลด์ได้ให้กดปุ่ม shift ค้างไว้ ควบคุม ในขณะที่คุณคลิกเมาส์แล้วคลิกวิธีใช้

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำเสนอให้กด ESC

ตั้งค่าวิธีการนำเสนอสไลด์ของคุณบนหน้าจอสองจอ

เมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ที่มีการเชื่อมต่อสองหน้าจอผู้ชมของคุณจะเห็นการนำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นมุมมองผู้นำเสนอบนอีกหน้าหนึ่งตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอทั้งสองหน้าจอคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเสนอสไลด์เพื่อให้การนำเสนอสไลด์ถูกมิเรอร์

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการฉายสไลด์การนำเสนอเป็น

  ให้ทำดังนี้

  เต็มหน้าจอบนหน้าจอทั้งสอง

  บนแท็บการนำเสนอสไลด์ให้คลิกการนำเสนอบนหน้าจอ

  มุมมองผู้นำเสนอบนจอแสดงผลของคุณและแบบเต็มหน้าจอบนหน้าจออื่นๆ

  หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังใช้มุมมองของผู้นำเสนอคุณสามารถเปลี่ยนที่แสดงมุมมองของผู้นำเสนอได้โดยการคลิกสลับหน้าจอ

  บนแท็บการนำเสนอสไลด์ให้คลิกมุมมองของผู้นำเสนอ

การเล่นการนำเสนอสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเล่นเป็นการนำเสนอสไลด์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากสไลด์แรก

  บนแท็บหน้าแรกภายใต้การนำเสนอสไลด์ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเล่นแล้วคลิกเล่นจากหน้าจอเริ่ม

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การนำเสนอสไลด์

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากสไลด์ที่เลือกในปัจจุบัน

  เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ บนแท็บหน้าแรกภายใต้การนำเสนอสไลด์ให้คลิกเล่น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การนำเสนอสไลด์

  เล่นการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองจากสไลด์แรก

  บนแท็บหน้าแรกภายใต้การนำเสนอสไลด์ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเล่นชี้ไปที่การนำเสนอแบบกำหนดเองแล้วคลิกการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองที่คุณต้องการนำเสนอ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การนำเสนอสไลด์

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการแสดงรายการแบบกำหนดเองแสดงอยู่ในรายการให้คลิกแก้ไขการนำเสนอแบบกำหนดเองเพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใหม่

 3. หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเล่นการนำเสนอสไลด์ได้โดยการคลิกตัวเลือกเดียวกันบนแท็บการนำเสนอสไลด์

เลื่อนดูการนำเสนอสไลด์

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยัง

  ให้ทำดังนี้

  สไลด์ถัดไป

  คลิกลูกศรขวาคลิกภาพนิ่งหรือกด N

  สไลด์ก่อนหน้า

  คลิกลูกศรซ้ายหรือกด P

 2. เมื่อต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อเลื่อนดูสไลด์และจัดการการนำเสนอสไลด์ได้ให้กดปุ่ม shift ค้างไว้ ควบคุม ในขณะที่คุณคลิกเมาส์แล้วคลิกวิธีใช้

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำเสนอให้กด ESC

ตั้งค่าวิธีการนำเสนอสไลด์ของคุณบนหน้าจอสองจอ

เมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ที่มีการเชื่อมต่อสองหน้าจอผู้ชมของคุณจะเห็นการนำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นมุมมองผู้นำเสนอบนอีกหน้าหนึ่งตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอทั้งสองหน้าจอคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเสนอสไลด์เพื่อให้การนำเสนอสไลด์ถูกมิเรอร์

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการฉายสไลด์การนำเสนอเป็น

  ให้ทำดังนี้

  เต็มหน้าจอบนหน้าจอทั้งสอง

  บนแท็บการนำเสนอสไลด์ภายใต้การตั้งค่าสำหรับการแสดงผลสองหน้าจอให้คลิกการนำเสนอกระจก

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม การตั้งค่าสำหรับสองหน้าจอ

  มุมมองผู้นำเสนอบนจอแสดงผลของคุณและแบบเต็มหน้าจอบนหน้าจออื่นๆ

  หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังใช้มุมมองของผู้นำเสนอคุณสามารถเปลี่ยนที่แสดงมุมมองของผู้นำเสนอได้โดยการคลิกสลับหน้าจอ

  บนแท็บการนำเสนอสไลด์ภายใต้การตั้งค่าสำหรับจอภาพสองจอให้คลิกมุมมองของผู้นำเสนอ

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม การตั้งค่าสำหรับสองหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

วาดภาพนิ่งในระหว่างงานนำเสนอ

แป้นพิมพ์ลัดของ PowerPoint

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×