ส่งงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ หรือใช้มุมมองของผู้นำเสนอ เมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ แสดงสองที่เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณเห็นที่นำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นผู้นำเสนอดูบนอีกตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่คุณเริ่มการนำเสนอสไลด์เพื่อให้การนำเสนอสไลด์จะแสดงกลับข้าง

หมายเหตุ: มุมมองผู้นำเสนอช่วยให้คุณจัดการสไลด์ของคุณในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ โดยการติดตามจำนวนเวลาได้ผ่านไปแล้ว สไลด์ที่มีค่า next และการแสดงบันทึกย่อที่คุณเท่านั้นที่สามารถมองเห็น (ขณะยัง ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกย่อการประชุมตามที่คุณนำเสนอ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมมองผู้นำเสนอ ดูที่ใช้มุมมองผู้นำเสนอ

เล่นการนำเสนอสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากสไลด์แรก

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกเล่นตั้งแต่เริ่มต้น

  เล่นการนำเสนอสไลด์จากปุ่มเริ่มต้น

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากภาพนิ่งที่เลือกในปัจจุบัน

  เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์จาก บนแท็บการนำเสนอสไลด์ คลิกเล่น

  เล่นจากปุ่มสไลด์ปัจจุบัน

  เล่นการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองจากสไลด์แรก

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มแสดงแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองบนเมนู ในหน้าจอแสดงแบบกำหนดเอง คลิกแสดงภาพนิ่งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการนำเสนอ

  เล่นปุ่มนำเสนอแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสนอแบบกำหนดเองจะถูกแสดงรายการ คลิกแก้ไขแสดงแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใหม่

 3. หมายเหตุ: คุณยังสามารถเล่นนำเสนอสไลด์ได้ ด้วยการคลิกตัวเลือกเดียวกันบนแท็บนำเสนอสไลด์

ย้ายไปตามการนำเสนอสไลด์

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยัง

  ให้ทำดังนี้

  สไลด์ถัดไป

  คลิกที่ลูกศรขวา คลิกสไลด์ หรือกด N

  สไลด์ก่อนหน้า

  คลิกที่ลูกศรซ้าย หรือกด P

 2. เมื่อต้องการดูรายการของคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อย้ายไปตามสไลด์ และจัดการการนำเสนอสไลด์ ค้างไว้ตัวควบคุมในขณะที่คุณคลิกเมาส์ แล้ว คลิ กวิธีใช้

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำเสนอ กด ESC

ตั้งค่าวิธีการนำเสนอสไลด์ของคุณปรากฏอยู่บนจอภาพสองจอ

เมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ แสดงสองที่เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณเห็นที่นำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นผู้นำเสนอดูบนอีกตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่คุณเริ่มการนำเสนอสไลด์เพื่อให้การนำเสนอสไลด์จะแสดงกลับข้าง

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ไปยัง project นำเสนอสไลด์เป็น

  ให้ทำดังนี้

  เต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกแสดงการสะท้อน

  มุมมองผู้นำเสนอบนหน้าจอ และแบบเต็มหน้าจอบนอื่น

  หมายเหตุ: ในระหว่างการใช้มุมมองผู้นำเสนอ คุณสามารถเปลี่ยนซึ่งแสดงว่า มุมมองผู้นำเสนอที่แสดงอยู่ใน — เพียงแค่คลิกสลับแสดง ได้

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกมุมมองผู้นำเสนอ

เล่นการนำเสนอสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากสไลด์แรก

  บนแท็บหน้าแรก ภายใต้นำเสนอสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเล่น แล้ว คลิ กเล่นตั้งแต่เริ่มต้น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การนำเสนอสไลด์

  เล่นการนำเสนอสไลด์ของคุณจากภาพนิ่งที่เลือกในปัจจุบัน

  เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์จาก บนแท็บหน้าแรก ภายใต้นำเสนอสไลด์ คลิกเล่น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การนำเสนอสไลด์

  เล่นการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองจากสไลด์แรก

  บนแท็บหน้าแรก ภายใต้นำเสนอสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเล่น ชี้ไปที่แสดงแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กแสดงภาพนิ่งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการนำเสนอ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การนำเสนอสไลด์

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสนอแบบกำหนดเองจะถูกแสดงรายการ คลิกแก้ไขแสดงแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใหม่

 3. หมายเหตุ: คุณยังสามารถเล่นนำเสนอสไลด์ได้ ด้วยการคลิกตัวเลือกเดียวกันบนแท็บนำเสนอสไลด์

ย้ายไปตามการนำเสนอสไลด์

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยัง

  ให้ทำดังนี้

  สไลด์ถัดไป

  คลิกที่ลูกศรขวา คลิกสไลด์ หรือกด N

  สไลด์ก่อนหน้า

  คลิกที่ลูกศรซ้าย หรือกด P

 2. เมื่อต้องการดูรายการของคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อย้ายไปตามสไลด์ และจัดการการนำเสนอสไลด์ ค้างไว้ตัวควบคุมในขณะที่คุณคลิกเมาส์ แล้ว คลิ กวิธีใช้

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำเสนอ กด ESC

ตั้งค่าวิธีการนำเสนอสไลด์ของคุณปรากฏอยู่บนจอภาพสองจอ

เมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ แสดงสองที่เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณเห็นที่นำเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอบนหน้าจอหนึ่งในขณะที่คุณเห็นผู้นำเสนอดูบนอีกตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเล่นการนำเสนอสไลด์ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่คุณเริ่มการนำเสนอสไลด์เพื่อให้การนำเสนอสไลด์จะแสดงกลับข้าง

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ไปยัง project นำเสนอสไลด์เป็น

  ให้ทำดังนี้

  เต็มหน้าจอบนทั้งสองแสดง

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่าสำหรับแสดงสอง คลิกแสดงการสะท้อน

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม การตั้งค่าสำหรับสองหน้าจอ

  มุมมองผู้นำเสนอบนหน้าจอ และแบบเต็มหน้าจอบนอื่น

  หมายเหตุ: ในระหว่างการใช้มุมมองผู้นำเสนอ คุณสามารถเปลี่ยนซึ่งแสดงว่า มุมมองผู้นำเสนอที่แสดงอยู่ใน — เพียงแค่คลิกสลับแสดง ได้

  บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่าสำหรับแสดงสอง คลิกมุมมองผู้นำเสนอ

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม การตั้งค่าสำหรับสองหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนตัวชี้ในระหว่างงานนำเสนอ

เขียน หรือลบเครื่องหมายบนสไลด์ในระหว่างงานนำเสนอ

ใช้ Apple Remote เพื่อเลื่อนไปตามสไลด์ของคุณ

คีย์ลัดของ PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×