ส่งงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

เมื่อต้องการส่งงานที่มอบหมาย ให้เลือกการ์ดงานที่มอบหมาย โดยขึ้นอยู่กับสถานะของงานที่มอบหมายนั้น คุณอาจจะส่งงานของคุณได้ทันเวลา ล่าช้า หรือส่งงานที่แก้ไข

 1. นำทางไปยังแชนเนล ทั่วไป ที่อยู่ด้านล่างชั้นเรียนที่ต้องการ จากนั้น เลือก งานที่มอบหมาย

  เลือกแท็บงานที่มอบหมาย
 2. งานที่มอบหมายของคุณจะแสดงเป็นการ์ดที่จัดระเบียบตามวันที่ครบกำหนด เลือกการ์ดงานที่มอบหมายใดก็ได้เพื่อเปิดและดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย

  งานที่มอบหมายของคุณจะแสดงเป็นการ์ดที่จัดระเบียบตามวันที่ครบกำหนด เลือกการ์ดงานที่มอบหมายเพื่อเปิดงานที่มอบหมายนั้น
 3. ถ้าครูของคุณระบุเอกสารที่จะให้คุณส่ง หรือคุณมีไฟล์อื่นๆ เพื่อแนบไปยังงานที่มอบหมายนี้ ให้เลือก +เพิ่ม และอัปโหลดไฟล์ของคุณ

  เมื่อต้องการเปิดงานที่มอบหมายและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เลือกการ์ดงานที่มอบหมาย
 4. เลือกปุ่ม ส่งงาน เพื่อส่งงานที่มอบหมายก่อนวันครบกำหนด ปุ่มจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานะ:

  • ส่งงานอีกครั้ง--ถ้าคุณกำลังแก้ไขงานที่มอบหมายที่คุณส่งงานไปแล้วและจำเป็นต้องส่งงานอีกครั้ง

  • ส่งงานล่าช้า--ถ้าคุณกำลังส่งงานที่มอบหมายหลังจากวันครบกำหนด แต่ครูของคุณได้อนุญาตให้ส่งงานล่าช้า

  • ไม่ส่งงาน--ถ้างานที่มอบหมายเลยกำหนดและครูของคุณไม่รับงานแล้ว คุณไม่สามารถส่งงานได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูงานที่มอบหมายจากชั้นเรียนต่างๆ

ดูรายละเอียดงานที่มอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×