ส่งคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลยิ้ม (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ที่ Microsoft เรากำลังทำงานหนักเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นำผลิตภัณฑ์ที่นำประสิทธิภาพ power และความสะดวกที่คุณต้อง การ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีใช้ของ Microsoft Power Query ติชม "ส่งรอยยิ้ม" ไม่สามารถใช้กับแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ Microsoft ไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ

เว้นแต่เป็นอย่างอื่นตามที่อธิบายในคำชี้แจงนี้ ส่งรอยยิ้มไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังไมโครซอฟท์ ข้อมูลที่ถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์จะไม่ใช้ร่วมกันภายนอก Microsoft และควบคุมบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ โดยไม่มีสิทธิ์ของคุณ ส่งรอยยิ้มสู่ Power Query ช่วยให้คุณสามารถส่งอยู่อีเมลที่ มีคำติชมของคุณ ที่อยู่อีเมลนี้จะใช้กับที่ติดต่อของคุณถ้า Microsoft จำเป็นต้องเพิ่มเติมข้อมูลหรือ clarification บนร้องขอของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณ ด้วย Microsoft เมื่อต้องการใช้ส่งรอยยิ้ม

ส่งรอยยิ้มสู่ Power Query ช่วยให้คุณเพื่อส่งคำติชมไปยัง Microsoft และ ถ้าคุณต้องการ รวมแสดงเฉพาะ compliment หรือคุณมีข้อจำกัดเกี่ยวกับภาพหน้าจอ แม้ว่าส่งรอยยิ้มไม่ได้ตั้งใจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นไปได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจรวบรวมคำติชมหรือภาพหน้าจอที่คุณระบุ Microsoft ไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวคุณ

ส่งรอยยิ้มโดยอัตโนมัติรวบรวม และบางรายการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าระบบของคุณ ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ข้อมูลนี้จะถูกส่งเมื่อคุณเลือกที่จะส่งคำติชม ส่งรอยยิ้มเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับ:

 • กำหนดค่าระบบ เช่นรุ่นของระบบปฏิบัติการและโครงสร้างที่คุณใช้ (32 บิตเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน 64 บิต)

 • ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน เช่น Power Query, Office และรุ่น CLR ที่คุณกำลังใช้ Internet Explorer

 • Power Query โปรแกรมการใช้งาน เช่นไฟล์แพคเกจ Info (ตำแหน่งที่ตั้งของเอกสาร สถานะได้อย่างรวดเร็วรวมเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน), ทำงานชุดปัจจุบัน และหน่วยความ จำเสมือนสูงสุดที่ใช้ในเซสชันปัจจุบัน

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะใช้โดยไมโครซอฟท์ และบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของไมโครซอฟท์เพื่อให้บริการต่างๆ หรือดำเนินทรานแซคชันที่คุณได้ร้องขอหรือที่คุณอนุญาต และนอกจากนี้อาจใช้เพื่อร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

 • คำติชมที่คุณให้มาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังใช้อยู่

 • เพื่อจัดหาโปรแกรมอัปเดตและแจ้งเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั้น

 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น เช่น การสอบถามข้อบกพร่องและแบบฟอร์มการสำรวจ

ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ในบางครั้งเราจะว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการที่จำกัดแทนเรา เช่น:

 • บรรจุภัณฑ์ การส่งสินค้าหรือจดหมายอื่นๆ

 • การตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • การประมวลผลการลงทะเบียนเหตุการณ์

 • การดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับบริการของเรา

เราจะบริษัทเหล่านี้ มีข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการบริการการเท่านั้น และห้ามจากการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ไมโครซอฟท์อาจเข้าถึง หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงเนื้อหาการสื่อสารของคุณ ถึง:

 • ปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายหรือคำร้องทางกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย

 • ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของไมโครซอฟท์ หรือของลูกค้าของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายของเราในการควบคุมการใช้บริการของคุณ

 • ดำเนินการด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าใช้หรือการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานไมโครซอฟท์ ลูกค้า หรือสาธารณชน

ข้อมูลที่ ส่งรอยยิ้ม เก็บรวบรวมหรือส่งไปยังไมโครซอฟท์อาจได้รับการจัดเก็บและประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอื่นๆ ที่ไมโครซอฟท์ หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการของไมโครซอฟท์ดูแลอยู่ ไมโครซอฟท์ปฏิบัติตามกรอบการทำงานที่เรียกว่า Safe Harbor Framework ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลที่มาจากสหภาพยุโรป

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญกับการช่วยปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและวิธีการในการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ให้มีการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อน

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

ในบางครั้ง เราอาจอัปเดตคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ โดยวันที่อัปเดตล่าสุดที่ด้านบนของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการตรวจทานแก้ไข เราขอแนะนำให้คุณทบทวนคำชี้แจงเรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×