ส่งข้อความใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่มีการส่งข้อความอีเมล คุณสามารถส่งข้อความเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากถ้าหนึ่ง หรือเพิ่มเติมของผู้รับข้อความระบุว่า พวกเขาไม่ได้รับข้อความแรก หรือคุณต้องการส่งข้อความไปยังผู้รับใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

  1. ในจดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกรายการที่ถูกส่ง

  2. คลิกสองครั้งที่ข้อความที่คุณต้องการส่งใหม่

  3. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการกระทำ คลิกการกระทำอื่น แล้ว คลิ กส่งข้อความนี้

    Actions group

    ถ้ามีผู้รับหลาย คุณสามารถเอาผู้รับที่ไม่ต้องการได้รับข้อความอีกครั้ง คลิกชื่อคุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว กด DELETE

    เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มผู้รับที่ไม่ได้อยู่บนข้อความต้นฉบับ เพิ่ม หรือเอาสิ่งที่แนบมา และเปลี่ยนเนื้อหาของข้อความ

  4. คลิก ส่ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการส่งข้อความหลายข้อความอีกครั้ง คุณจะต้องทำทีละครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×