ส่งข้อความอีเมลไปยังผู้รับ Business Contact Manager หลายราย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เนื่องจาก Business Contact Manager for Outlook รวมอยู่ใน Microsoft Outlook จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะส่งข้อความอีเมลไปยังลูกค้าของคุณ ซึ่งในระเบียนของลูกค้ามีที่อยู่อีเมล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้

  • การจัดการที่ติดต่อ

  • ยอดขาย

  • การจัดการโครงการ

   เหตุใดจึงไม่มีรายการโฟลเดอร์การตลาด

   โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์การตลาดไม่มีระเบียนลูกค้าองค์กรหรือที่ติดต่อทางธุรกิจ คุณไม่สามารถส่งข้อความอีเมลไปยังกิจกรรมทางการตลาดใดๆ เพราะกิจกรรมเหล่านั้นไม่ได้ลิงก์กับชนิดระเบียนลูกค้าองค์กรหรือที่ติดต่อทางธุรกิจ ระเบียนงานโครงการก็ไม่ได้ลิงก์กับลูกค้าองค์กรหรือที่ติดต่อทางธุรกิจด้วยเช่นกัน แต่ระเบียนโครงการทางธุรกิจจะลิงก์

 2. คลิกแท็บที่มีระเบียนของลูกค้าที่คุณต้องการส่งข้อความอีเมลไปถึง

 3. คลิกระเบียนที่คุณต้องการส่งข้อความไปถึง

  คุณสามารถเลือกระเบียนใดๆ ที่มีหรือเชื่อมโยงกับระเบียนที่มีที่อยู่อีเมล ได้แก่ ลูกค้าองค์กร ที่ติดต่อทางธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และโครงการทางธุรกิจ

  หมายเหตุ: ข้อความอีเมลจะส่งไปยังลูกค้าองค์กร ที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมโยง

  ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

  เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

 4. บน Ribbon ในกลุ่ม ติดต่อสื่อสาร ให้คลิก อีเมล   art

  สำหรับชนิดระเบียนลูกค้าองค์กร หรือระเบียนที่เชื่อมโยงกับชนิดระเบียนลูกค้าองค์กร คุณต้องคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ด้วยเนื่องจากชนิดระเบียนลูกค้าองค์กรสามารถมีที่อยู่อีเมลได้หลายที่อยู่จากแหล่งต่างๆ

  • อีเมลลูกค้าองค์กร  คลิกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ที่อยู่อีเมลของลูกค้าองค์กร

  • อีเมลไปยังที่ติดต่อหลัก  คลิกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อหลัก ที่ติดต่อหลักคือ ที่ติดต่อทางธุรกิจ ซึ่งได้เลือกไว้ในระเบียนลูกค้าองค์กร

  • อีเมลไปยังที่ติดต่อทั้งหมด  คลิกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ที่อยู่อีเมลของลูกค้าองค์กร และที่ติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

   หมายเหตุ: แต่ละระเบียนสามารถมีที่อยู่อีเมลหลายที่อยู่ได้ด้วย เฉพาะที่อยู่แรกในรายการเท่านั้นที่ใส่ลงในข้อความอีเมล คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลจากสมุดรายชื่อ Outlook ได้

   ข้อความอีเมลใหม่จะปรากฏพร้อมด้วยรายการที่อยู่อีเมลที่เลือกในกล่อง ถึง

 5. พิมพ์ข้อความอีเมลของคุณตามปกติ

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อความอีเมล ดูที่การสร้างข้อความอีเมล

  หมายเหตุ: ถ้าอยู่อีเมจากระเบียนที่เลือกจะถูกติดตาม โดยอัตโนมัติข้อความอีเมลจะถูกเพิ่มลงประวัติการสื่อสารของระเบียน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตามข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ ดูลิงก์และติดตามข้อความอีเมลใน Business Contact Manager

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้จดหมายเวียนหรือกิจกรรมทางการตลาดการส่งอีเมลจำนวนมากในการส่งข้อความอีเมลที่ถูกปรับให้เป็นแบบส่วนตัวซึ่งจะมีชื่อของผู้รับแต่ละราย และผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะที่ผู้รับได้ซื้อหรืออาจจะสนใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด ให้ดูที่ ส่งเสริมธุรกิจของคุณด้วยแคมเปญทางการตลาดใน Business Contact Manager

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×