ส่งข้อความอีเมลโดยยึดตามเทมเพลต

ส่งข้อความอีเมลโดยยึดตามเทมเพลต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้เทมเพลอีเมลเพื่อส่งข้อความที่มีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยจากข้อความการข้อความ เรียบเรียงบันทึกข้อความเป็นเทมเพลต แล้ว นำมาใช้ใหม่ได้เมื่อคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ก่อนแม่แบบจะถูกส่งเป็นข้อความอีเมล

เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตข้อความอีเมล ดูที่การสร้างเทมเพลตข้อความอีเมล

เมื่อต้องการใช้เทมเพลตข้อความอีเมล ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างรายการ ชี้ไปที่ รายการเพิ่มเติม และคลิก เลือกฟอร์ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกฟอร์ม ใน มองหาใน ให้คลิก เทมเพลตผู้ใช้ในไฟล์ระบบ

 3. โฟลเดอร์เริ่มต้นของเทมเพลตจะเปิดขึ้นมา ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ (ใน Windows Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า) คือc:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates ถ้าเทมเพลตของคุณถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์อื่น คลิกเรียกดูนั้นแล้ว เลือกเทมเพล

 4. เลือกเทมเพลต แล้วคลิก เปิด

 5. เพิ่มหรือตรวจทานแก้ไขผู้รับในกล่อง ถึง สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อความในกล่อง เรื่อง และเพิ่มเนื้อหาลงในเนื้อหาข้อความ

  หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงไม่ถูกบันทึกลงในเทมเพล ถ้าคุณใช้คำสั่งบันทึกนี้สร้างแบบร่างของข้อความของคุณ แต่จะไม่อัปเดเทมเพล เมื่อต้องการปรับปรุงแม่แบบ ทำตามขั้นตอนสำหรับการบันทึกแบบใหม่ในการสร้างเทมเพลตข้อความอีเมล

 6. คลิก ส่ง

สร้างเทมเพลต

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กข้อความจดหมาย

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมลใหม่ กด Ctrl + Shift + M

 2. ในเนื้อหาข้อความ ใส่เนื้อหาคุณต้องการ

 3. ในหน้าต่างข้อความ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เทมเพลต Outlook

 5. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเทมเพลตของคุณ แล้วคลิก บันทึก

ตามค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะถูกบันทึก (ใน Windows Vista และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) เพื่อusernamec:\users\\appdata\roaming\microsoft\templates

ส่งข้อความอีเมลโดยยึดตามเทมเพลต

 1. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่ฟอร์ม แล้ว คลิ กเลือกฟอร์ม

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกฟอร์ม ในมองหาใน คลิกเทมเพลตผู้ใช้ในระบบไฟล์

  เปิดกล่องโต้ตอบฟอร์ม

  โฟลเดอร์เริ่มต้นของเทมเพลตจะเปิดขึ้นมา ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ (ใน Windows Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า) คือc:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates ถ้าเทมเพลตของคุณถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์อื่น คลิกเรียกดูนั้นแล้ว เลือกเทมเพล

 3. เลือกเทมเพล แล้ว คลิ กเปิด

  เลือกกล่องโต้ตอบ ฟอร์ม

  1เลือกแม่แบบคุณต้องการใช้

  2คลิกเปิด เพื่อดำเนินการ

 4. ทำการเพิ่มหรือปรับปรุงไปยังผู้รับในกล่องการสำเนาถึง หรือสำเนาลับถึงเรื่อง หรือเนื้อหาของข้อความที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะไม่ถูกบันทึกลงในเทมเพล ถ้าคุณใช้คำสั่งบันทึก นี้จะสร้างแบบร่างของข้อความของคุณ แต่จะปรับปรุงแม่แบบ เมื่อต้องการปรับปรุงแม่แบบ ใช้ขั้นตอนในส่วนแรกสร้างเทมเพลตขึ้นต้น ด้วยขั้นตอนที่ 3

 5. คลิก ส่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×