ส่งข้อความอีเมลพร้อมกับการร้องขอใบตอบรับ S/MIME

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใบตอบรับ S/MIME เป็นคุณลักษณะความปลอดภัยของอีเมลที่ใช้เพื่อร้องขอการยืนยันว่าได้รับข้อความอีเมลโดยที่ข้อความอีเมลนั้นไม่ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เปิดข้อความอีเมลนั้นและเวลาที่เปิดข้อความอีเมลนั้นด้วย ข้อมูลการยืนยันนี้จะถูกส่งกลับมาเป็นข้อความใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

เนื่องจากการร้องขอใบตอบรับ S/MIME นี้จะต้องมีลายเซ็นดิจิทัลอยู่ด้วย คุณจึงต้องมีรหัสดิจิทัลเพื่อร้องขอใบตอบรับ S/MIME

 1. ในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกลุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ของ ตัวเลือกข้อความ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ บน Ribbon

 3. ภายใต้ ความปลอดภัย ให้คลิก การตั้งค่าความปลอดภัย

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลในข้อความนี้

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอใบตอบรับ S/MIME สำหรับข้อความนี้

 6. คลิกตกลง และปิด บนกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย และคุณสมบัติ

 7. ส่งข้อความอีเมลของคุณ

ส่งข้อความอีเมลทั้งหมดพร้อมกับการร้องขอใบตอบรับ S/MIME

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 5. คลิก ความปลอดภัยของอีเมล

 6. ภายใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอใบตอบรับ S/MIME สำหรับข้อความทั้งหมดที่เซ็นในแบบ S/MIME

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×