ส่งข้อความอีเมลที่มีตัวเตือน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการตามงานในข้อความอีเมล หรือต้องการจดจำว่าจะต้องตรวจดูการตอบกลับข้อความอีเมลที่คุณได้ส่งไป ให้ใส่ตัวเตือนไว้ในข้อความอีเมลก่อนที่คุณจะส่งข้อความอีเมลนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นตอบกลับข้อความอีเมลของคุณหรือเตือนให้พวกเขาดำเนินการสิ่งที่จะต้องทำได้ด้วยการส่งข้อความอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะที่มีตัวเตือนอยู่ด้วยไปให้กับพวกเขา

ในบทความนี้

วันที่ทำงานร่วมกับค่าสถานะเพื่อตามงานอย่างไร

ส่งข้อความที่มีตัวเตือนสำหรับตัวคุณเอง

ส่งข้อความอีเมลที่มีตัวเตือนคนอื่น

วันที่ทำงานร่วมกับค่าสถานะเพื่อตามงานอย่างไร

ใช้ค่าสถานะทำเครื่องหมายรายการต่างๆ เพื่อตามงานและใส่ตัวเตือนเข้าไปด้วย วันที่เริ่ม วันครบกำหนด และเวลาเตือนเริ่มต้นต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับค่าสถานะ คุณสามารถกำหนดแต่ละการตั้งค่าได้เอง

ค่าสถานะ

วันที่เริ่มต้น

วันครบกำหนด

ตัวเตือน

วันนี้

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

หนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาสิ้นสุดวันทำงานของวันนี้

พรุ่งนี้

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกหนึ่งวันทำงาน

สัปดาห์นี้

วันที่ปัจจุบันบวกสองวัน แต่ไม่ใช่หลังจากวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกสองวันทำงาน

สัปดาห์หน้า

วันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์หน้า

เวลาเริ่มต้นของวันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

วันที่ปัจจุบัน

กำหนดเอง

วันที่ปัจจุบันถูกแสดง เลือกวันที่แบบกำหนดเองได้ ถ้าคุณต้องการ

วันที่ปัจจุบันถูกแสดง เลือกวันที่แบบกำหนดเองได้ ถ้าคุณต้องการ

วันที่ปัจจุบันถูกแสดง เลือกวันที่แบบกำหนดเองได้ ถ้าคุณต้องการ

ส่งข้อความอีเมลที่มีตัวเตือนตัวคุณเอง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในตัวรายการข้อความ คลิกข้อความที่คุณต้องการตั้งค่าสถานะ บนแท็บข้อความ คลิกตามงาน นั้นแล้ว คลิกชนิดของค่าสถานะที่คุณต้องการตั้งค่า

  ตั้งค่าสถานะข้อความอีเมล

 • ในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก ติดตามงาน แล้วคลิกชนิดของค่าสถานะที่คุณต้องการตั้งค่า

  ตามงาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการทบทวนเกี่ยวกับนี้ถูกตั้งค่าสถานะข้อความ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มแท็ก คลิกตามงาน จากนั้น คลิ กเพิ่มตัวเตือน คุณสามารถเปลี่ยนตัวเตือนวันและเวลา

ส่งข้อความอีเมลที่มีตัวเตือนคนอื่น

โปรดใช้วิจารณญาณในการส่งตัวเตือนไปให้ผู้อื่น เนื่องจากผู้รับบางรายอาจไม่ชื่นชอบที่จะให้มีตัวเตือนในขณะที่กำลังทำงานอยู่ มีอีกทางเลือกหนึ่ง คือให้ส่งข้อความอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะด้วยวันที่เริ่มและวันครบกำหนดและด้วยข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในรายการ ตั้งค่าสถานะเป็น ก็ได้ ด้วยวิธีนี้ ผู้รับจะเห็นข้อมูลค่าสถานะนี้ได้ใน InfoBar ของข้อความอีเมลที่ส่งไป โดยที่ไม่ต้องมีตัวเตือนให้เห็น

เมื่อต้องการส่งค่าสถานะเพื่อพร้อมท์ให้บุคคลที่ต้องทำบางสิ่งบางอย่าง ทำต่อไปนี้ก่อนที่คุณส่งข้อความ:

 1. ในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ ให้คลิกแท็บ ข้อความ

 2. คลิกตามงาน นั้นแล้ว คลิกกำหนดเอง

 3. ในกล่องแบบกำหนดเอง คลิกการตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ

 4. ภายใต้ ตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ ในรายการ ตั้งค่าสถานะเป็น ให้คลิกชนิดของค่าสถานะที่คุณต้องการส่ง

 5. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อความอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับจะมีตัวเตือนอยู่ด้วย ให้เปลี่ยนวันที่และเวลา ถ้าจำเป็น ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีตัวเตือนอยู่ด้วย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×