ส่งข้อความอีเมลทันทีและตรวจหาจดหมายใหม่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การตรวจสอบสำหรับข้อความขาเข้า และขาออกใหม่โดยอัตโนมัติเกิดขึ้นครั้งหลายเป็นไปได้ เช่นเมื่อคุณเริ่มต้น Outlook และ ในช่วงเวลาอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในกลุ่มส่ง/รับ ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ข้อความอีเมลจะถูกส่งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิกส่ง ออก

คุณสามารถยกเลิกช่วงเวลาส่ง/รับโดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาเพื่อให้ส่งและรับข้อความอีเมลได้แบบทันทีทันใดเลย

ส่ง และรับข้อความสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

  1. คลิก ส่ง/รับ

  2. ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก ส่ง/รับ โฟลเดอร์ทั้งหมด

    แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการส่งและรับข้อความอีเมลของบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด ให้กด F9

เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลทั้งหมดใน กล่องจดหมายออก แต่ให้ข้ามการตรวจหาข้อความอีเมลใหม่ ให้ใช้คำสั่ง ส่งทั้งหมด แทน

ส่ง และรับข้อความสำหรับบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้นด้วยตนเอง

  1. คลิก ส่ง/รับ

  2. ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่มส่ง/รับ ชี้ไปที่บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการส่ง/รับ แล้วคลิก กล่องจดหมายเข้า

ส่ง และรับข้อความสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

  • บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การส่ง/รับ แล้ว คลิ กส่ง/รับทั้งหมด

    แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการส่ง และรับข้อความสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด กด F9

ส่ง และรับข้อความสำหรับบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้นด้วยตนเอง

  • บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การส่ง/รับ ชี้ไปที่บัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กกล่องจดหมายเข้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×