ส่งข้อความที่ลงชื่อแบบดิจิตอลหรือที่เข้ารหัส

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลายเซ็นดิจิทัลบนข้อความอีเมลช่วยให้ผู้รับตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นผู้ส่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ผู้หลอกลวง การเข้ารหัสข้อความจะแปลงข้อความตัวอักษร เพื่อให้ผู้รับที่คุณต้องการเท่านั้นที่จะสามารถอ่านได้

เมื่อต้องการใช้ลายเซ็นแบบดิจิทัลและการเข้ารหัส ทั้งผู้ส่งและผู้รับต้องมีแอปพลิเคชันที่จดหมายที่รองรับมาตรฐาน S/MIME Outlook รองรับมาตรฐาน S/MIME

ให้เลือกทำดังนี้

ส่งข้อความที่ลงชื่อแบบดิจิตอล

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการนี้ คุณต้องเพิ่ม ใบรับรอง ลงในพวงกุญแจในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับใบรับรองดิจิทัลจากผู้ออกใบรับรอง ดูความช่วยเหลือของ Mac

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. คลิกบัญชีที่คุณต้องการส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล คลิก ขั้นสูง จากนั้นคลิกแท็บ ความปลอดภัย

 3. ภายใต้ เซ็นชื่อแบบดิจิทัล ในเมนูป็อปอัพ ใบรับรอง คลิกใบรับรองที่คุณต้องการใช้งาน

  หมายเหตุ: เมนูป็อปอัพ ใบรับรอง จะแสดงเฉพาะใบรับรองที่ถูกต้องสำหรับการลงชื่อแบบดิจิทัลหรือการเข้ารหัสลับที่คุณได้เพิ่มลงในพวงกุญแจสำหรับบัญชี Mac OS X ของคุณแล้วเท่านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มใบรับรองลงในพวงกุญแจ ให้ดูวิธีใช้ Mac OS

 4. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลของคุณสามารถเปิดได้โดยผู้รับทั้งหมด แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีแอปพลิเคชันจดหมาย S/MIME และไม่สามารถตรวจสอบใบรับรองได้

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลเป็นข้อความธรรมดา

อนุญาตให้ผู้รับของคุณส่งข้อความที่เข้ารหัสให้กับคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบรับรองที่เซ็นชื่อและเข้ารหัสของคุณที่เลือกอยูบนหน้าจอนี้ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ใบรับรองของฉันไว้ในข้อความที่เซ็นชื่อ

 1. คลิก ตกลง จากนั้นปิดกล่องโต้ตอบ บัญชี

 2. ในข้อความอีเมล บนแท็บ ตัวเลือก คลิก ความปลอดภัย จากนั้นคลิก เซ็นชื่อข้อความแบบดิจิทัล

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook 2016

 3. เขียนข้อความของคุณให้เสร็จ จากนั้นคลิก ส่ง

ส่งข้อความที่เข้ารหัส

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการนี้ คุณต้องเพิ่ม ใบรับรอง ลงในพวงกุญแจในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับใบรับรองดิจิทัลจากผู้ออกใบรับรอง ดูความช่วยเหลือของ Mac คุณยังต้องบันทึกสำเนาของ ใบรับรอง ของผู้รับแต่ละคนไว้กับรายการของผู้ติดต่อใน Outlook ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองของผู้ติดต่อของคุณลงใน Outlook ให้ดูที่ เพิ่มใบรับรองของผู้ส่งลงในสมุดรายชื่อ หรือถ้าผู้รับของคุณแสดงอยู่บนบริการไดเรกทอรี LDAP เช่น รายชื่อส่วนกลาง (GAL) กับ Microsoft Exchange Server ใบรับรองของผู้รับจะถูกประกาศไปยังบริการไดเรกทอรี และคุณสามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลผู้ติดต่ออื่นๆ หรือถ้าผู้รับของคุณแสดงอยู่บนบริการไดเรกทอรี LDAP ดังนั้นใบรับรองของผู้รับจะถูกประกาศไปยังบริการไดเรกทอรี และคุณสามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลผู้ติดต่ออื่นๆ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. คลิกบัญชีที่คุณต้องการส่งข้อความที่เข้ารหัส คลิก ขั้นสูง จากนั้นคลิกแท็บ ความปลอดภัย

 3. ภายใต้ การเข้ารหัส ในเมนูป็อปอัพ ใบรับรอง คลิกใบรับรองที่คุณต้องการใช้งาน

  หมายเหตุ: เมนูป็อปอัพ ใบรับรอง จะแสดงเฉพาะใบรับรองที่ถูกต้องสำหรับการลงชื่อแบบดิจิทัลหรือการเข้ารหัสลับที่คุณได้เพิ่มลงในพวงกุญแจสำหรับบัญชี Mac OS X ของคุณแล้วเท่านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มใบรับรองลงในพวงกุญแจ ให้ดูวิธีใช้ Mac OS

 4. คลิก ตกลง จากนั้นปิดกล่องโต้ตอบ บัญชี

 5. ในข้อความอีเมล บนแท็บ ตัวเลือก คลิก ความปลอดภัย จากนั้นคลิก เข้ารหัสข้อความ

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook 2016

 6. เขียนข้อความของคุณให้เสร็จ จากนั้นคลิก ส่ง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งข้อความที่เข้ารหัส ใบรับรองของผู้รับจะถูกใช้เพื่อเข้ารหัสสำเนาข้อความของพวกเขา ใบรับรองของคุณจะถูกใช้เพื่อเข้ารหัสสำเนาที่บันทึกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ส่งหรือแบบร่างของคุณใน Outlook

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การเข้ารหัส และสมาร์ทการ์ด

เกี่ยวกับความปลอดภัยใน Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×