ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ส่งข้อความที่ลงชื่อแบบดิจิตอลหรือที่เข้ารหัส

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณจำเป็นต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อความอีเมลให้เข้ารหัสลับ การเข้ารหัสลับข้อความอีเมลใน Outlook หมายความว่าข้อความนั้นถูกแปลงจากข้อความธรรมดาที่สามารถอ่านได้ในข้อความที่มีการแปลงสัญญาณ เฉพาะผู้รับที่มีคีย์ส่วนตัวที่ตรงกับคีย์สาธารณะที่ใช้ในการเข้ารหัสลับข้อความสามารถถอดรหัสข้อความสำหรับการอ่านได้ อย่างไรก็ตามผู้รับใดๆที่ไม่มีคีย์ส่วนตัวที่สอดคล้องกันอย่างไรก็ตามให้เห็นข้อความ indecipherable

ลายเซ็นดิจิทัลในข้อความอีเมลจะช่วยให้ผู้รับตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ส่งที่แท้จริงและไม่ใช่ผู้ปลอมแปลง เมื่อต้องการใช้ลายเซ็นดิจิทัลทั้งผู้ส่งและผู้รับต้องมีแอปพลิเคชันจดหมายที่สนับสนุนมาตรฐาน S/MIME Outlook สนับสนุนมาตรฐาน S/MIME

Outlook สนับสนุนตัวเลือกการเข้ารหัสลับสองตัวเลือกดังนี้

 1. การเข้ารหัสลับ s/mime -เมื่อต้องการใช้การเข้ารหัสลับ s/mime ผู้ส่งและผู้รับต้องมีแอปพลิเคชันจดหมายที่สนับสนุนมาตรฐาน S/MIME Outlook สนับสนุนมาตรฐาน S/MIME

 2. การเข้ารหัสลับข้อความของ Office ๓๖๕ (การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล)-เมื่อต้องการใช้การเข้ารหัสลับข้อความของ office ๓๖๕ผู้ส่งต้องมีการเข้ารหัสลับข้อความของ office ๓๖๕ซึ่งรวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งานของ O365 E3

ส่งข้อความที่เข้ารหัส

การเข้ารหัสลับด้วย S/MIME

ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการนี้คุณต้องเพิ่มใบรับรอง ลงในพวงกุญแจบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับใบรับรองดิจิทัลจากผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองให้ดูที่วิธีใช้ Mac คุณยังต้องมีสำเนาของใบรับรอง ของผู้รับแต่ละรายที่บันทึกไว้กับรายการที่ติดต่อใน Outlook ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองที่ติดต่อของคุณลงใน Outlook ให้ดูที่นำเข้าส่งออกหรือเอาใบรับรองสำหรับที่ติดต่อออก

ถ้าผู้รับของคุณแสดงอยู่บนบริการไดเรกทอรีLDAP เช่นรายการที่อยู่ส่วนกลาง (GAL) ที่ใช้โดย Microsoft Exchange Server ใบรับรองของผู้รับจะได้รับการเผยแพร่ไปยังบริการไดเรกทอรีและพร้อมใช้งานกับที่ติดต่ออื่นๆ ข้อมูล .

ถ้าผู้รับของคุณแสดงอยู่บนบริการไดเรกทอรีLDAP ใบรับรองของผู้รับจะได้รับการเผยแพร่ไปยังบริการไดเรกทอรีและพร้อมใช้งานกับข้อมูลที่ติดต่ออื่นๆ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  ปุ่มบัญชีผู้ใช้บนแท็บเครื่องมือ

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งข้อความที่เข้ารหัสลับจากนั้นเลือกความปลอดภัยขั้นสูง>

 3. ในใบรับรองให้เลือกใบรับรองที่คุณต้องการใช้ คุณจะเห็นเฉพาะใบรับรองที่คุณเพิ่มลงในพวงกุญแจของบัญชีผู้ใช้ Mac OSX ของคุณและใบรับรองเหล่านั้นที่ถูกต้องสำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือการเข้ารหัสลับ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองลงในพวงกุญแจให้ดูที่วิธีใช้ Mac

 4. คลิก ตกลง จากนั้นปิดกล่องโต้ตอบ บัญชี

 5. ถ้าคุณอยู่บนผู้สมัครใช้งาน Office ๓๖๕และในรุ่น16.19.18110915 และสูงกว่า

  ในข้อความอีเมลให้เลือกตัวเลือกเลือกเข้ารหัสลับและแพ็คเข้ารหัสลับด้วยตัวเลือก S/MIMEจากเมนูดรอปดาวน์

  การเข้ารหัสลับด้วยตัวเลือก S/MIME

 6. สำหรับ Outlook for Mac ๒๐๑๙, ๒๐๑๖และ๒๐๑๑

  ในข้อความอีเมลให้เลือกตัวเลือก>ความปลอดภัย>เข้ารหัสลับข้อความ

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook ๒๐๑๖

 7. เขียนข้อความของคุณให้เสร็จ จากนั้นคลิก ส่ง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งข้อความที่เข้ารหัส ใบรับรองของผู้รับจะถูกใช้เพื่อเข้ารหัสสำเนาข้อความของพวกเขา ใบรับรองของคุณจะถูกใช้เพื่อเข้ารหัสสำเนาที่บันทึกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ส่งหรือแบบร่างของคุณใน Outlook

การเข้ารหัสลับด้วยการเข้ารหัสลับข้อความของ Office ๓๖๕

 1. ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office ๓๖๕และในรุ่น16.19.18110915 และสูงกว่า

  ในข้อความอีเมลให้เลือกตัวเลือกเลือกเข้ารหัสลับและเลือกตัวเลือกการเข้ารหัสลับที่มีข้อจำกัดที่คุณต้องการบังคับใช้เช่นไม่ส่งต่อ หรือเข้ารหัสลับอย่างเดียว

  การแสดงปุ่มเข้ารหัสลับในข้อความอีเมล

  หมายเหตุ: การเข้ารหัสลับข้อความของ Office ๓๖๕เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์การใช้งาน O365 E3 นอกจากนี้ฟีเจอร์เข้ารหัสลับเท่านั้น (ตัวเลือกที่อยู่ภายใต้ปุ่มเข้ารหัสลับ) จะเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับสมาชิก (ผู้ใช้ Office ProPlus) ที่ใช้ Exchange Online

 2. สำหรับ Outlook for Mac ๒๐๑๙, ๒๐๑๖และ๒๐๑๑

  ในข้อความอีเมลให้เลือกตัวเลือก > สิทธิ์แล้วเลือกตัวเลือกการเข้ารหัสลับที่มีข้อจำกัดที่คุณต้องการบังคับใช้เช่นไม่ส่งต่อ

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook ๒๐๑๖

  หมายเหตุ:  ฟีเจอร์การเข้ารหัสลับเท่านั้นไม่ได้เปิดใช้งานใน Outlook for Mac เวอร์ชันเหล่านี้

ส่งข้อความที่ลงชื่อแบบดิจิตอล

ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการนี้คุณต้องเพิ่มใบรับรองลงในพวงกุญแจบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับใบรับรองดิจิทัลจากผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองให้ดูที่วิธีใช้ Mac

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  ปุ่มบัญชีผู้ใช้บนแท็บเครื่องมือ

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลแล้วเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง>

 3. ในใบรับรองให้เลือกใบรับรองที่คุณต้องการใช้ คุณจะเห็นเฉพาะใบรับรองที่คุณเพิ่มลงในพวงกุญแจของบัญชีผู้ใช้ Mac OSX ของคุณและใบรับรองเหล่านั้นที่ถูกต้องสำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือการเข้ารหัสลับ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองลงในพวงกุญแจให้ดูที่วิธีใช้ Mac

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเปิดข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลของคุณได้โดยผู้รับทั้งหมดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีแอปพลิเคชันS/MIME mail และไม่สามารถตรวจสอบใบรับรองได้ให้เลือกส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลเป็นข้อความธรรมดา

  เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้รับของคุณส่งข้อความที่เข้ารหัสลับไปยังคุณให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกใบรับรองการเซ็นชื่อและการเข้ารหัสลับของคุณแล้วเลือกรวมใบรับรองของฉันไว้ในข้อความที่เซ็นชื่อ

 5. คลิก ตกลง จากนั้นปิดกล่องโต้ตอบ บัญชี

 6. ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office ๓๖๕และในรุ่น16.19.18110402 และสูงกว่า

  ในข้อความอีเมลให้เลือกตัวเลือกแล้วเลือกลงชื่อเข้าใช้

  ปุ่มแสดงเครื่องหมายในข้อความอีเมล

  สำหรับ Outlook for Mac ๒๐๑๙, ๒๐๑๖และ๒๐๑๑

  ในข้อความอีเมลให้เลือกตัวเลือก>ความปลอดภัย>ข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook ๒๐๑๖

 7. เขียนข้อความของคุณให้เสร็จ จากนั้นคลิก ส่ง

ดูเพิ่มเติม

การรักษาความปลอดภัยข้อความโดยใช้ลายเซ็นดิจิทัลใน Outlook สำหรับพีซี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×