ส่งข้อความที่ลงชื่อแบบดิจิตอลหรือที่เข้ารหัส

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อความอีเมล การเข้ารหัสลับนั้น การเข้ารหัสลับข้อความอีเมลใน Outlook หมายความว่า จากข้อความธรรมดาสามารถอ่านได้ถูกแปลงเป็นข้อความที่เข้ารหัสปดูผิดเพี้ยน เฉพาะผู้รับที่มีคีย์ส่วนตัวที่ตรงกับคีย์สาธารณะที่ใช้ในการเข้ารหัสลับข้อความ สามารถถอดรหัสข้อความสำหรับการอ่าน ผู้รับใด ๆ โดยไม่มีคีย์ส่วนตัวสอดคล้องกัน เห็น indecipherable ข้อความอย่างไรก็ตาม

ลายเซ็นดิจิทัลบนข้อความอีเมลช่วยให้คุณยืนยันว่า คุณเป็นผู้ส่งที่รับรองความถูกต้องและไม่มี impostor ผู้รับ เมื่อต้องการใช้ลายเซ็นดิจิทัล ส่งและผู้รับต้องมีแอปพลิเคชันแบบจดหมายที่สนับสนุนมาตรฐาน S/MIME Outlook สนับสนุนมาตรฐาน S/MIME

Outlook สนับสนุนสองตัวเลือกการเข้ารหัสลับ:

 1. เข้ารหัสลับ S/MIME - การใช้การเข้ารหัสลับ S/MIME ผู้ส่ง และผู้รับต้องมีแอปพลิเคชันแบบจดหมายที่สนับสนุนมาตรฐาน S/MIME Outlook สนับสนุนมาตรฐาน S/MIME

 2. การเข้ารหัสลับข้อความ 365 office (จัดการสิทธิ์ในข้อมูล) - การใช้ Office 365 ข้อความการเข้ารหัสลับ ผู้ส่งต้องมี Office 365 ข้อความการเข้ารหัสลับ ซึ่งรวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งาน O365 E3

ส่งข้อความที่เข้ารหัส

เข้ารหัสลับ ด้วย S/MIME

ก่อนเริ่มดำเนินการกระบวนงานนี้ คุณต้องก่อนได้เพิ่มไว้ใบรับรอง คีย์เชนที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากใบรับรอง ดูวิธีใช้ Mac คุณยังต้องมีสำเนาของผู้รับแต่ละใบรับรอง บันทึกพร้อมกับรายการติดต่อใน Outlook ไว้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองที่ติดต่อของคุณไปยัง Outlook ดูนำเข้า ส่ง ออก หรือเอาออกใบรับรองสำหรับติดต่อ

ถ้าผู้รับของคุณอยู่บนแอLDAP บริการไดเรกทอรี เช่นรายชื่อส่วนกลาง (GAL) ใช้ Microsoft Exchange Server ใบรับรองของผู้รับจะพร้อมให้คุณใช้งานร่วมกับผู้ติดต่ออื่น และเผยแพร่ไปยังบริการไดเรกทอรี ข้อมูล

ถ้าผู้รับของคุณอยู่ในบริการไดเรกทอรีความLDAP ใบรับรองของผู้รับถูกประกาศ ไปยังบริการไดเรกทอรี และพร้อมใช้งานสำหรับคุณพร้อมกับข้อมูลที่ติดต่ออื่น ๆ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  ปุ่มบัญชีผู้ใช้บนแท็บเครื่องมือ

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งข้อความที่เข้ารหัสลับจาก และเลือกขั้นสูง >ความปลอดภัย

 3. ในใบรับรอง เลือกใบรับรองที่คุณต้องการใช้ คุณจะเห็นได้เฉพาะเหล่านั้นใบรับรองที่คุณเพิ่มคีย์เชนที่สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ Mac OSX และใบรับรองเหล่านั้นที่จะใช้ได้สำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือเข้ารหัสลับเท่านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองคีย์เชน ดูวิธีใช้ Mac

 4. คลิก ตกลง จากนั้นปิดกล่องโต้ตอบ บัญชี

 5. ถ้าคุณอยู่บน Office 365 ของผู้สมัคร และบนสร้าง 16.19.18110915 และสูงก ว่า

  ในข้อความอีเมล เลือกตัวเลือก เลือกเข้ารหัสลับ และรวบรวมตัวเลือกการเข้ารหัสลับด้วย S/MIME จากรายการแบบหล่นลง

 6. Outlook สำหรับ Mac 2019, 2016 และ 2011

  ในข้อความอีเมล ให้เลือกตัวเลือก >ความปลอดภัย >เข้ารหัสลับข้อความ

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook 2016

 7. เขียนข้อความของคุณให้เสร็จ จากนั้นคลิก ส่ง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งข้อความที่เข้ารหัส ใบรับรองของผู้รับจะถูกใช้เพื่อเข้ารหัสสำเนาข้อความของพวกเขา ใบรับรองของคุณจะถูกใช้เพื่อเข้ารหัสสำเนาที่บันทึกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ส่งหรือแบบร่างของคุณใน Outlook

เข้ารหัสลับ ด้วยการเข้ารหัสลับข้อความ Office 365

 1. ถ้าคุณเป็นสมาชิกมี Office 365 และสร้างบน 16.19.18110915 และสูงกว่า,

  ในข้อความอีเมล เลือกตัวเลือก เลือกเข้ารหัสลับ และเลือกตัวเลือกการเข้ารหัสลับที่มีข้อจำกัดที่คุณต้องการบังคับให้มี เช่นไม่ต้องส่งต่อ  หรือเข้ารหัสลับอย่างเดียว

  หมายเหตุ: การเข้ารหัสลับข้อความ office 365 เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์การใช้งาน O365 E3 นอกจากนี้ คุณลักษณะเข้ารหัสลับเฉพาะ (ตัวเลือกภายใต้ปุ่มเข้ารหัสลับ) จะเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับสมาชิก (ผู้ใช้ Office ProPlus) ที่ใช้ Exchange Online

 2. Outlook สำหรับ Mac 2019, 2016 และ 2011

  ในข้อความอีเมล เลือกตัวเลือก > สิทธิ์และเลือกตัวเลือกการเข้ารหัสลับที่มีข้อจำกัดที่คุณต้องการบังคับให้มี เช่นไม่ต้องส่งต่อ

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook 2016

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์การเข้ารหัสลับเท่านั้นไม่ได้เปิดใช้งานใน Outlook for mac เวอร์ชันเหล่านี้

ส่งข้อความที่ลงชื่อแบบดิจิตอล

ก่อนเริ่มดำเนินการกระบวนงานนี้ คุณต้องเพิ่มใบรับรองการคีย์เชนที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากใบรับรอง ดูวิธีใช้ Mac

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  ปุ่มบัญชีผู้ใช้บนแท็บเครื่องมือ

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลจาก และเลือกขั้นสูง >ความปลอดภัย

 3. ในใบรับรอง เลือกใบรับรองที่คุณต้องการใช้ คุณจะเห็นได้เฉพาะเหล่านั้นใบรับรองที่คุณเพิ่มคีย์เชนที่สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ Mac OSX และใบรับรองเหล่านั้นที่จะใช้ได้สำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือเข้ารหัสลับเท่านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองคีย์เชน ดูวิธีใช้ Mac

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลของคุณสามารถเปิดได้ โดยผู้รับทั้งหมด แม้ว่าพวกเขาไม่มีแอปพลิเคชันจดหมายS/MIME และไม่สามารถตรวจสอบใบรับรอง เลือกส่งการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลข้อความเป็นข้อความธรรมดา

  เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้รับของคุณเมื่อต้องการส่งข้อความที่เข้ารหัสลับคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกใบรับรองของคุณลงชื่อเข้าใช้และการเข้ารหัสลับ จากนั้นรวมถึงใบรับรองของฉันในข้อความที่เซ็นชื่อ

 5. คลิก ตกลง จากนั้นปิดกล่องโต้ตอบ บัญชี

 6. ถ้าคุณเป็นสมาชิกมี Office 365 และสร้างบน 16.19.18110402 และสูงกว่า

  ในข้อความอีเมล เลือกตัวเลือก แล้วเลือกลง

  Outlook สำหรับ Mac 2019, 2016 และ 2011

  ในข้อความอีเมล ให้เลือกตัวเลือก >ความปลอดภัย >เซ็นชื่อแบบดิจิทัลเซ็นชื่อข้อความ

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook 2016

 7. เขียนข้อความของคุณให้เสร็จ จากนั้นคลิก ส่ง

ดูเพิ่มเติม

การรักษาความปลอดภัย โดยใช้ลายเซ็นดิจิทัลใน Outlook สำหรับพีซี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×