ส่งข้อความที่ลงชื่อแบบดิจิตอลหรือที่เข้ารหัส

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ลายเซ็นดิจิทัลบนข้อความอีเมลช่วยให้ผู้รับตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นผู้ส่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ผู้หลอกลวง การเข้ารหัสข้อความจะแปลงข้อความตัวอักษร เพื่อให้ผู้รับที่คุณต้องการเท่านั้นที่จะสามารถอ่านได้

เมื่อต้องการใช้ลายเซ็นแบบดิจิทัลและการเข้ารหัส ทั้งผู้ส่งและผู้รับต้องมีแอปพลิเคชันที่จดหมายที่รองรับมาตรฐาน S/MIME Outlook รองรับมาตรฐาน S/MIME

ส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล

ก่อนเริ่มดำเนินการกระบวนงานนี้ คุณต้องเพิ่มใบรับรองการคีย์เชนที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากใบรับรอง ดูวิธีใช้ Mac

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  ปุ่มบัญชีผู้ใช้บนแท็บเครื่องมือ

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลจาก และเลือกขั้นสูง >ความปลอดภัย

 3. ในใบรับรอง เลือกใบรับรองที่คุณต้องการใช้ คุณจะเห็นได้เฉพาะเหล่านั้นใบรับรองที่คุณเพิ่มคีย์เชนที่สำหรับ Mac OS X บัญชีผู้ใช้และที่ไม่ถูกต้องสำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล หรือเข้ารหัสลับจะแสดงไว้ที่นี่ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองคีย์เชน ดูวิธีใช้ Mac

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลของคุณสามารถเปิดได้ โดยผู้รับทั้งหมด แม้ว่าพวกเขาไม่มีแอปพลิเคชันจดหมายS/MIME และไม่สามารถตรวจสอบใบรับรอง เลือกส่งการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลข้อความเป็นข้อความธรรมดา

  เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้รับของคุณเมื่อต้องการส่งข้อความที่เข้ารหัสลับคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกใบรับรองของคุณลงชื่อเข้าใช้และการเข้ารหัสลับ จากนั้นรวมถึงใบรับรองของฉันในข้อความที่เซ็นชื่อ

 5. คลิก ตกลง จากนั้นปิดกล่องโต้ตอบ บัญชี

 6. ในข้อความอีเมล ให้เลือกตัวเลือก >ความปลอดภัย >เซ็นชื่อแบบดิจิทัลเซ็นชื่อข้อความ

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook 2016

 7. เขียนข้อความของคุณให้เสร็จ จากนั้นคลิก ส่ง

ส่งข้อความที่เข้ารหัสลับ

ก่อนเริ่มดำเนินการกระบวนงานนี้ คุณต้องมีการใบรับรอง เพิ่มคีย์เชนบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการร้องขอใบรับรองดิจิทัลจากใบรับรอง ดูวิธีใช้ Mac คุณยังต้องมีสำเนาของผู้รับแต่ละใบรับรอง บันทึกพร้อมกับรายการติดต่อใน Outlook ไว้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองที่ติดต่อของคุณไปยัง Outlook ดูนำเข้า ส่ง ออก หรือเอาออกใบรับรองสำหรับติดต่อ

ถ้าผู้รับของคุณอยู่บนแอLDAP บริการไดเรกทอรี เช่นรายชื่อส่วนกลาง (GAL) กับ Microsoft Exchange Server ใบรับรองของผู้รับจะพร้อมให้คุณใช้งานร่วมกับผู้ติดต่ออื่น และเผยแพร่ไปยังบริการไดเรกทอรี ข้อมูล

ถ้าผู้รับของคุณอยู่ในบริการไดเรกทอรีความLDAP ใบรับรองของผู้รับถูกประกาศ ไปยังบริการไดเรกทอรี และพร้อมใช้งานสำหรับคุณพร้อมกับข้อมูลที่ติดต่ออื่น ๆ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  ปุ่มบัญชีผู้ใช้บนแท็บเครื่องมือ

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งข้อความที่เข้ารหัสลับจาก และเลือกขั้นสูง >ความปลอดภัย

 3. ในใบรับรอง เลือกใบรับรองที่คุณต้องการใช้ คุณจะเห็นได้เฉพาะเหล่านั้นใบรับรองที่คุณเพิ่มคีย์เชนที่สำหรับ Mac OS X บัญชีผู้ใช้และที่ไม่ถูกต้องสำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล หรือเข้ารหัสลับจะแสดงไว้ที่นี่ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มใบรับรองคีย์เชน ดูวิธีใช้ Mac

 4. คลิก ตกลง จากนั้นปิดกล่องโต้ตอบ บัญชี

 5. ในข้อความอีเมล ให้เลือกตัวเลือก >ความปลอดภัย >เข้ารหัสลับข้อความ

  ปุ่มความปลอดภัยและสิทธิ์ใน Outlook 2016

 6. เขียนข้อความของคุณให้เสร็จ จากนั้นคลิก ส่ง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งข้อความที่เข้ารหัส ใบรับรองของผู้รับจะถูกใช้เพื่อเข้ารหัสสำเนาข้อความของพวกเขา ใบรับรองของคุณจะถูกใช้เพื่อเข้ารหัสสำเนาที่บันทึกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ส่งหรือแบบร่างของคุณใน Outlook

ดูเพิ่มเติม

การรักษาความปลอดภัย โดยใช้ลายเซ็นดิจิทัลใน Outlook สำหรับพีซี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×