ส่งการเรียกเก็บเงินเวลาใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟอร์มนี้เพื่อส่งการเรียกเก็บเงินเวลาสำหรับตัวคุณเองหรือพนักงานคนอื่น ๆ เมื่อต้องส่งการเรียกเก็บเงินเวลา คุณต้องเลือกชื่อของพนักงานที่เฉพาะเจาะจง โดยปกติ คุณสามารถเลือกชื่อของคุณเอง ซึ่งแสดงเป็นการเลือกค่าเริ่มต้นแล้ว

ถ้าชื่อของคุณไม่ปรากฏในรายชื่อของพนักงาน เพิ่ม โดยใช้ระบบบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม ชื่อของพนักงาน ให้ดูวิธีใช้ในระบบบัญชีของคุณ

ค้นหา    คลิกลูกศร แล้ว คลิ กเรียกเก็บเงินรอบระยะเวลา

จริง   คลิกเขตข้อมูลนี้ในคอลัมน์ แล้ว คลิ กลูกศรเพื่อเลือกเวลาจริง (เวลาจริงอาจแตกต่างจากระยะเวลาแสดงอยู่)

ใบเรียกเก็บเงินเมื่อต้องการ   คลิกเขตข้อมูลนี้ในคอลัมน์ แล้ว คลิ กลูกศรเพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้อื่น

ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน   คลิกเขตข้อมูลนี้ในคอลัมน์ แล้ว คลิ กลูกศรเพื่อเลือกบริการอื่น ๆ

ส่ง   คลิกปุ่มนี้เพื่อส่งการเรียกเก็บเงินเวลา

ในการเข้าถึงฟอร์มนี้ บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือบัญชี แล้ว คลิ กส่งเวลาเรียกเก็บเงิน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×