ส่งการตอบกลับ (ไม่อยู่ที่สำนักงาน) อัตโนมัติใน Outlook บนเว็บ

ใช้การตอบกลับอัตโนมัติเพื่อบอกบุคคลอื่นว่า คุณจะไม่สามารถตอบกลับข้อความอีเมลของพวกเขาได้ทันที การตอบกลับอัตโนมัติจะส่งข้อความไปยังผู้ส่งแต่ละราย

ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปรับเปลี่ยนข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. บนแถบนำทาง ให้เลือก การตั้งค่า > การตอบกลับอัตโนมัติ

 3. เลือกตัวเลือก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับในระหว่างระยะเวลานี้เท่านั้น แล้วใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดเพื่อควบคุมระยะเวลาที่จะส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

  ถ้าคุณไม่ได้ตั้งระยะเวลา การตอบกลับอัตโนมัติของคุณจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าคุณจะปิดโดยการเลือก ไม่ต้องส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกต่อไปนี้ที่คุณต้องการ:

  • บล็อกปฏิทินของฉันช่วงนี้

  • ปฏิเสธคำเชิญใหม่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลานี้โดยอัตโนมัติ

  • ปฏิเสธและยกเลิกการประชุมของฉันในระหว่างช่วงเวลานี้

  ถ้าคุณต้องการให้ผู้ส่งภายนอกองค์กรของคุณได้รับการตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติถึงผู้ส่งภายนอกองค์กรของฉัน

 6. ในกล่องที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้พิมพ์ข้อความที่จะส่งไปยังบุคคลที่ส่งข้อความอีเมลถึงคุณในระหว่างช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่

 7. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเน้นข้อความของคุณ จากนั้นใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านบนของกล่องเพื่อเปลี่ยนฟอนต์และสีของข้อความ เพิ่มอีโมจิ หรือปรับแต่งข้อความของคุณในลักษณะอื่นๆ

  ข้อความตอบกลับอัตโนมัติของ Outlook บนเว็บ

 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ตกลง ทางด้านบนของหน้า

ถ้าคุณไม่ได้ตั้งระยะเวลาสำหรับการตอบกลับอัตโนมัติ (ขั้นตอนที่ 4 ก่อนหน้านี้) คุณจะต้องปิดด้วยตนเอง เมื่อต้องการปิดการตอบกลับอัตโนมัติ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ เลือก ตั้งค่า > การตอบกลับอัตโนมัติ แล้วเลือก ไม่ต้องส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

การใช้ปฏิทิน ใน Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×