ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ ไม่อยู่ที่สำนักงาน จาก Outlook for Mac

คุณสามารถส่งการตอบกลับอัตโนมัติ (ไม่อยู่ที่สำนักงาน) จาก Outlook เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการให้ผู้ที่ส่งอีเมลถึงคุณทราบว่าคุณไม่สามารถตอบกลับข้อความของพวกเขาได้ในทันที

มีวิธีในการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติที่แตกต่างกันสองวิธี วิธีที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณมีใน Outlook

คุณสามารถตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อคุณไม่อยู่ที่สำนักงาน และระบุวันที่สิ้นสุดเพื่อให้การตอบกลับหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับมา หรือคุณสามารถปิดการตอบกลับอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง

ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อคุณไม่อยู่ที่สำนักงาน

 1. ที่มุมล่างซ้ายของของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ เครื่องมือ คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  บนแท็บ เครื่องมือ ให้คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 3. ในกล่อง การตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ กาเครื่องหมายในกล่อง ส่งการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับบัญชี "X" ("X" คือบัญชีที่คุณต้องการส่งการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน)

  ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

 4. ภายใต้ ตอบกลับถึงผู้ส่งแต่ละกับ, ใส่การตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าวันเริ่มต้นและสิ้นสุด เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับเฉพาะช่วงเวลานี้ และใส่วันเริ่มต้นและสิ้นสุดและเวลา

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้และตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ข้อความตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อวันที่และเวลาสิ้นสุดมาถึง

 6. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการตอบกลับไปยังบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ (ถ้าจะถูกเปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ), ดูแบบ ยัง ส่งการตอบกลับถึงผู้ส่งภายนอกองค์กรของฉัน กล่อง เลือก ส่งถึงผู้ส่งภายนอกทั้งหมด, และภายใต้ ตอบกลับถึงผู้ส่งภายนอกกับ, ใส่การตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

 7. คลิก ตกลง

ปิดการตอบกลับอัตโนมัติ

 1. ที่มุมล่างซ้ายของของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ เครื่องมือ คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  บนแท็บ เครื่องมือ ให้คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 3. ล้างกล่อง ส่งการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับบัญชี "X" ("X" คือ บัญชีที่คุณต้องการปิดใช้งานการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน)

คุณสามารถตั้งค่ากฎสำหรับจดหมายใน Outlook เพื่อตอบกลับข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่ากฎสำหรับจดหมายสำหรับชนิดบัญชีทั้งหมดใน Outlook รวมถึงบัญชี Exchange, POP และ IMAP

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากกฎสำหรับอีเมลจะทำงาน ด้วย Outlook และไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จดหมาย คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเปิดใช้งาน และ Outlook จะต้องเปิดเพื่อส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

สร้างกฎสำหรับอีเมลเพื่อตอบกลับข้อความขาเข้าโดยอัตโนมัติ

 1. ที่มุมล่างซ้ายของของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ จัดระเบียบ คลิก กฎ และเลือก แก้ไขกฎ

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่อง กฎ ให้คลิกชนิดบัญชีที่คุณต้องการสร้างกฎ เช่น Exchange, IMAP หรือ POP

  คลิกที่ชนิดบัญชีผู้ใช้

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ทราบชนิดของบัญชีที่คุณมี ให้ดู ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีบัญชีชนิดใด แล้วกลับไปที่ขั้นตอนที่ 4 ในส่วนนี้

 4. ในกล่อง กฎ คลิก เพิ่มกฎ เพิ่มกฎ

 5. ในกลอ่ง ชื่อกฎ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ เช่น ข้อความตอบกลับขณะลาหยุด

  สร้างกฎ

 6. ภายใต้ ทำต่อไป, คลิกตัว เปลี่ยนสถานะ ปุ่ม และเลือก ตอบกลับ

 7. คลิก ข้อความตอบกลับ, และพิมพ์ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่คุณต้องการให้ Outlook ส่ง และคลิก ตกลง

  ข้อความตอบกลับ

  ในกลอ่ง กฎ คุณจะเห็นกฎ ข้อความตอบกลับขณะลาหยุด ที่คุณสร้าง

  กฎการตอบกลับสำหรับวันหยุดพักผ่อน

  หมายเหตุ: Outlook จะส่งการตอบกลับอัตโนมัติโดยยึดตามกฎที่คุณสร้างขึ้นจนกว่าคุณจะปิดกฎสำหรับอีเมลด้วยตนเอง

ปิดกฎสำหรับอีเมลด้วยตนเอง

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิก จดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ จัดการ คลิก กฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ

 3. ในกล่อง กฎ ดับเบิลคลิกกฎที่คุณต้องการปิดใช้งาน

  กฎการตอบกลับสำหรับวันหยุดพักผ่อน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งาน และคลิก ตกลง

  ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งาน

 1. ที่มุมล่างซ้ายของของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ จัดระเบียบ คลิก กฎ และเลือก แก้ไขกฎ

 3. ในกล่อง กฏ ให้คลิกแสดงทั้งหมด

  คลิกที่ชนิดบัญชีผู้ใช้

 4. ในกล่อง การกำหนดลักษณะของ Outlook ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก บัญชี

  กล่องการกำหนดลักษณะของ Outlook

 5. ในกล่อง บัญชี ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกบัญชี

 6. เมื่อต้องการกลับไป กฎ กล่อง คลิ แสดงทั้งหมด, จากนั้นภายใต้ อีเม, คลิ กฎ

  ภายใต้อีเมล ให้คลิก กฎ

 7. เมื่อต้องการกำหนดค่ากฎการตอบกลับอัตโนมัติ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4 ใน ฉันมีบัญชี Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! หรือ POP หรือ IMAP อื่นๆ เมื่อต้องการตั้งค่าการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานสำหรับบัญชี Exchange เซิร์ฟเวอร์ ให้ไปที่ ฉันมีบัญชี Exchange เซิร์ฟเวอร์

ดูเพิ่มเติม

สร้างกฎใน Outlook 2016 for Mac

มีวิธีในการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติที่แตกต่างกันสองวิธี วิธีที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณมีใน Outlook

เปิดผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีบัญชี Exchange หลายบัญชี คุณต้องเปิดหรือปิด ตัวช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน แยกทีละบัญชี เมื่อต้องการเลือกบัญชี้ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ตัวช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้เลือกโฟลเดอร์ในบัญชีใน รายการโฟลเดอร์ ก่อนที่คุณจะดำเนินการขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บ เครื่องมือ คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  แท็บ เครื่องมือ กลุ่ม 2

 3. คลิก ส่งข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 4. ในกล่อง ตอบกลับข้อความด้วย พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการระบุในการตอบกลับอัตโนมัติ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ตั้งค่าวันเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานในระหว่าง แล้วตั้งค่าวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของคุณ

  ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการตอบกลับภายนอกองค์กรของคุณ (ถ้าเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange ของคุณ)

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับภายนอกบริษัทของฉันไปยัง แล้วใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน

ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานที่ทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server เพื่อตอบกลับข้อความอีเมลอัตโนมัติขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน เนื่องจาก Exchange เซิร์ฟเวอร์ ส่งข้อความ (ไม่ใช่ Outlook) ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปิด Outlook เพื่อส่งข้อความตอบกลับ

หมายเหตุ: มอบสิทธิ์ ของคุณไม่สามารถเปิดหรือปิดผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานแทนคุณได้

ปิดผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีบัญชี Exchange หลายบัญชี คุณต้องเปิดหรือปิด ตัวช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน แยกทีละบัญชี เมื่อต้องการเลือกบัญชีที่คุณต้องการปิด ตัวช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้เลือกโฟลเดอร์ในบัญใน รายการโฟลเดอร์ ก่อนที่คุณจะดำเนินการขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บ เครื่องมือ คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  แท็บ เครื่องมือ กลุ่ม 2

 3. คลิก อย่าส่งข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณตั้งวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับ ข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ระบบจะปิดการส่งข้อความอัตโนมัติเมื่อถึงวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้ ถ้าคุณต้องการปิด ข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ก่อนถึงวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้ คลิก อย่าส่งข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

คุณสามารถตั้งค่ากฎสำหรับจดหมายใน Outlook เพื่อตอบกลับข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งกฎสำหรับบัญชี Outlook ทุกชนิดได้ รวมถึงบัญชี POP และ IMAP

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากกฎสำหรับจดหมายทำงานโดย Outlook ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์อีเมล ดังนั้น คุณต้องเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณไว้และต้องเปิด Outlook เพื่อส่งข้อความตอบกลับโดยอัตโนมัติ

สร้างกฎสำหรับอีเมลเพื่อตอบกลับข้อความจดหมายขาเข้าโดยอัตโนมัติ

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

 2. บนแท็บ จัดการ คลิก กฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ

  แท็บ จัดระเบียบ กลุ่ม 3

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิกชนิดบัญชีที่คุณต้องการสร้างกฎ ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณมีบัญชีชนิดใด ให้ไปที่ ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีบัญชีชนิดใด

 4. คลิก เพิ่ม  เพิ่ม

 5. ในกล่อง ชื่อกฎ ให้พิมพ์ชื่อกฎ เช่น ตอบกลับวันหยุดพักผ่อน

 6. ใต้ปุ่ม เพิ่มการกระทำ บนเมนู เปลี่ยนสถานะ คลิก ตอบกลับ

 7. คลิก ข้อความตอบกลับ พิมพ์ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่คุณต้องการให้ Outlook ส่ง จากนั้นคลิก ตกลง

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานแล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

 9. เมื่อต้องการปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกกฎนั้นเพื่อเปิด และล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานแล้ว

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปิดการใช้งานกฎด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างชื่อของกฎในกล่องโต้ตอบ กฎ ได้ด้วย

ปิดกฎสำหรับอีเมล

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

 2. บนแท็บ จัดการ คลิก กฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ

  แท็บ จัดระเบียบ กลุ่ม 3

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิกชนิดบัญชีที่คุณต้องการสร้างกฎ ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณมีบัญชีชนิดใด ให้ไปที่ ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีบัญชีชนิดใด

 4. ดับเบิลคลิกกฎเพื่อเปิด แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานแล้ว

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปิดการใช้งานกฎด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างชื่อของกฎในกล่องโต้ตอบ กฎ ได้ด้วย

 1. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิกแสดงทั้งหมด จากนั้นใน การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก บัญชี

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ บัญชี คลิกชนิดบัญชีที่ปรากฏใต้คำอธิบายบัญชีนั้นๆ ในตัวอย่างนี้ บัญชีคือบัญชี POP

  ตัวบ่งชี้ชนิดบัญชีผู้ใช้

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก แสดงทั้งหมด จากนั้นใน อีเมล ให้คลิก กฎ

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือแก้ไขกฎใน Outlook for Mac 2011

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Exchange ของฉันได้

เกี่ยวกับการแชร์และการรับมอบสิทธิ์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×