ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ ไม่อยู่ที่สำนักงาน จาก Outlook

คุณสามารถส่งเฉพาะการตอบกลับอัตโนมัติ ไม่อยู่ที่สำนักงาน โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณมีบัญชี Office 365, Outlook.com หรือ Exchange สำหรับบัญชีอีเมลอื่นๆ ทั้งหมด ให้ดู ส่งต่อและเปลี่ยนเส้นทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

 1. เลือก ไฟล์ > การตอบกลับอัตโนมัติ

  การตอบกลับอัตโนมัติ

 2. ในกล่อง การตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

  อีกทางเลือกหนึ่งคือการตั้งค่าช่วงวันที่สำหรับการตอบกลับอัตโนมัติ การตั้งค่านี้จะปิดการตอบกลับอัตโนมัติในวันที่และเวลาที่คุณใส่ให้เป็นเวลาสิ้นสุด มิฉะนั้น คุณจะต้องปิดการตอบกลับอัตโนมัติด้วยตัวเอง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น การตอบกลับอัตโนมัติ คุณอาจกำลังใช้ Outlook กับบัญชี POP หรือ IMAP อยู่ ดู ส่งต่อและเปลี่ยนเส้นทางอีเมลโดยอัตโนมัติ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ

 3. บนแท็บ ภายในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการส่งไปยังเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมงานในขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน

  ใส่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

  หมายเหตุ: การส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยัง บุคคลภายนอกองค์กรของฉัน จะส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลทั้งหมด รวมถึงจดหมายข่าว โฆษณา และอีเมลที่อาจเป็นอีเมลขยะ ถ้าคุณต้องการส่งการตอบกลับอัตโนมัติกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ เราขอแนะนำให้เลือก ที่ติดต่อของฉันเท่านั้น

 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

ปิดการตอบกลับอัตโนมัติ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

เมื่อตั้งค่า Outlook ให้ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ คุณจะเห็นข้อความภายใต้ Ribbon พร้อมข้อมูลนี้ เลือก ปิด เพื่อปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนวันที่สำหรับการตอบกลับอัตโนมัติหรือข้อความที่ส่งแล้ว ให้ใช้ขั้นตอนด้านบนเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

ปิดการตอบกลับอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหา: ฉันไม่เห็น การตอบกลับอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่เห็น Automatic Replies หลังจากเลือกไฟล์ คุณอาจกำลังใช้บัญชี Gmail, Yahoo หรือ POP หรือ IMAP อื่นๆ ที่ไม่สนับสนุนฟีเจอร์การตอบกลับอัตโนมัติของ Outlook คุณจะสามารถตั้งค่ากฎที่จะตอบกลับข้อความขาเข้าได้ก็ต่อเมื่อกำลังใช้งาน Outlook อยู่เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดการข้อความอีเมลโดยใช้กฎ

มีวิธีในการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติที่แตกต่างกันสองวิธี วิธีที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณมีใน Outlook

ฉันมีบัญชี Exchange Server

ฉันมีบัญชี Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! หรือ POP3 หรือ IMAP อื่นๆ

ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีบัญชีชนิดใด

ฉันมีบัญชี Exchange Server

เปิดหรือปิดใช้งาน ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  คำสั่ง ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

  หมายเหตุ: เมนู เครื่องมือ จะปรากฎบนหน้าต่าง Outlook หลัก หน้าต่างหลักคือหน้าต่างเดียวกันที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Outlook และรวมถึงเมนู ไฟล์, แก้ไข, มุมมอง, ไปที่, เครื่องมือ, การกระทำ และ วิธีใช้ ไม่มีเมนู เครื่องมือ ในหน้าต่างที่คุณสร้าง หรือดูรายการ เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ หรืองาน

  ถ้าคำสั่ง ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ไม่ปรากฏ ยังมีวิธีอื่นในการตอบกลับข้อความโดยอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Outlook ทั้งหมด ไปที่ ฉันมีบัญชี Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! หรือ POP3 หรือ IMAP อื่นๆ

 2. คลิก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 3. ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งในช่วงเวลานี้เท่านั้น เพื่อจัดกำหนดการการใช้งานของการตอบกลับเมื่อคุณไม่อยู่ที่สำนักงาน ถ้าคุณไม่ได้ระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด จะมีการส่งการตอบกลับอัตโนมัติจนกว่าคุณจะคลิก ไม่ต้องส่งกลับการตอบกลับอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ ภายในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการส่งในขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน

  เมื่อต้องการส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณ ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนที่ 4 และ 5

 5. บนแท็บ ภายนอกองค์กรของฉัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับอัตโนมัติไปยังบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กรของฉัน จากนั้นให้พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการส่งขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน

  ตามปกติองค์กรจะหมายถึงบริษัทของคุณรวมถึงบุคคลที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server บนระบบอีเมลของคุณ

  เมื่อกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ที่อยู่ภายนอกองค์กรของฉัน ถูกเลือก แท็บ ภายนอกองค์กรของฉัน จะแสดง (เปิด) อยู่ติดกับชื่อแท็บ

 6. บนแท็บ ภายนอกองค์กรของฉัน ให้คลิก ที่ติดต่อของฉันเท่านั้น หรือ ทุกคนที่อยู่ภายนอกองค์กรของฉัน เพื่อระบุบุคคลที่จะส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปถึง

  หมายเหตุ: ที่ติดต่อจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Exchange Server ของคุณ ถ้าที่ติดต่อมีอยู่เฉพาะในโฟลเดอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) การตอบกลับอัตโนมัติจะไม่ถูกส่งไป

ฉันมีบัญชี Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! หรือ POP3 หรือ IMAP อื่นๆ

คุณสามารถรวมเทมเพลตอีเมล Outlook เข้ากับกฎ Outlook เพื่อสร้างหน้าที่การใช้งานของ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งมีเฉพาะสำหรับผู้ใช้บัญชี Exchange Server โดยใช้การรวมกันนี้ คุณสามารถใช้บัญชีอีเมลของคุณเพื่อส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังข้อความขาเข้าได้

สิ่งสำคัญ: คุณต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ และให้ Outlook ทำงานเพื่อที่จะสามารถส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

ขั้นที่ 1: สร้างเทมเพลตข้อความ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ข้อความจดหมาย

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม รูปแบบ ให้คลิก ข้อความธรรมดา

 3. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งเป็นการตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

 4. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Outlook Template (*.oft)

 6. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบข้อความของคุณ แล้วคลิก บันทึก

ขั้นที่ 2: สร้างกฎเพื่อตอบกลับข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน ให้คลิก สร้างกฎ

 3. ภายใต้ เริ่มจากกฎที่ว่างเปล่า ให้คลิก ตรวจสอบข้อความเมื่อมีข้อความมาถึง แล้วคลิก ถัดไป

 4. ภายใต้ คุณต้องการตรวจสอบเงื่อนไขใด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งให้ฉันเท่านั้น และเกณฑ์อื่นๆ ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. เมื่อคุณเห็นกล่องโต้ตอบที่แจ้งให้คุณทราบว่ากฎนี้จะถูกนำไปใช้กับข้อความทุกข้อความที่คุณได้รับ ให้คลิก ใช่

 6. ภายใต้ คุณต้องการทำสิ่งใดกับข้อความนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตอบกลับด้วย แม่แบบที่ระบุ

 7. ภายใต้ ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ (คลิกค่าที่ขีดเส้นใต้) ให้คลิก แม่แบบที่ระบุ

 8. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแม่แบบการตอบกลับ ในกล่อง มองหาใน ให้คลิก แม่แบบผู้ใช้ในแฟ้มระบบ

 9. ให้เลือกแม่แบบที่คุณสร้างในส่วนก่อนหน้า แล้วคลิก เปิด

 10. คลิก ถัดไป

 11. หรืออีกทางหนึ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับข้อยกเว้นอื่นๆ ของกฎการตอบกลับอัตโนมัติ

 12. คลิก ถัดไป

 13. ภายใต้ ขั้นที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎการตอบกลับอัตโนมัติ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: ลองสร้างงาน Outlook หรือตัวเตือนรายการที่ต้องทำ เพื่อช่วยให้คุณจำได้ว่าต้องปิดกฎนี้เมื่อต้องการหยุดส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

กฎ ตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ ในตัวช่วยสร้างกฎจะส่งการตอบกลับอัตโนมัติของคุณเพียงหนึ่งครั้งถึงผู้รับแต่ละรายในช่วงการทำงานหนึ่งช่วง กฎนี้จะป้องกันไม่ให้ Outlook ส่งการตอบกลับซ้ำๆ ถึงผู้ส่งรายเดียวเมื่อคุณได้รับข้อความหลายข้อความจากผู้ส่งรายนั้น ในระหว่างช่วงการทำงานนั้น Outlook จะติดตามรายชื่อผู้ใช้ที่โปรแกรมได้ทำการตอบกลับแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณออกจาก Outlook แล้วเริ่มต้นการทำงานใหม่ รายชื่อผู้ส่งที่ได้รับการตอบกลับอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าใหม่

สิ่งสำคัญ: เพื่อให้ตัวช่วยสร้างกฎสามารถส่งการตอบกลับโดยอัตโนมัติ Outlook จะต้องทำงานอยู่และได้รับการกำหนดค่าให้มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อหาข้อความใหม่

ปิดการตอบกลับอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน

 2. บนแท็บ กฎสำหรับอีเมล ภายใต้ ชื่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับกฎที่คุณต้องการปิด

ฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีบัญชีชนิดใด

วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาว่าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server อยู่หรือไม่คือ ให้เปิดโฟลเดอร์ กล่องจดหมายเข้า แล้วดูว่ามีคำสั่ง ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ หรือไม่ ถ้าคุณเห็นปุ่มขยาย รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของเมนู ให้คลิกเพื่อให้แสดงคำสั่งทั้งหมดของเมนู เครื่องมือ

คำสั่ง ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน บนเมนู เครื่องมือ

ถ้าคำสั่งหายไป คุณอาจไม่ได้กำลังใช้บัญชี Exchange Server และผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานไม่พร้อมใช้งาน มีวิธีอื่นในการตอบกลับข้อความโดยอัตโนมัติพร้อมใช้งาน ไปที่ ฉันมีบัญชี POP3, IMAP หรือ Outlook.com

หมายเหตุ: เมนู เครื่องมือ จะปรากฎบนหน้าต่าง Outlook หลัก เมนู เครื่องมือ ไม่พร้อมใช้งานใน Windows ที่คุณสร้างหรือดูรายการ เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ หรืองาน

ถ้าคุณทราบว่าคุณกำลังใช้บัญชี Exchange Server แต่คำสั่ง ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ไม่ปรากฏบนเมนู เครื่องมือ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือ

ดูเพิ่มเติม

ใช้ปฏิทิน Outlook 2007 เพื่อแสดงเวลาที่อยู่นอกสำนักงาน

ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ ไม่อยู่ที่สำนักงาน สำหรับ Outlook for Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×