ส่งการตอบกลับอัตโนมัติใน Outlook.com

ใช้การตอบกลับอัตโนมัติเพื่อบอกบุคคลอื่นว่า คุณจะไม่สามารถตอบกลับข้อความอีเมลของพวกเขาได้ทันที การตอบกลับอัตโนมัติจะส่งข้อความไปยังผู้ส่งแต่ละราย

คุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันใดอยู่

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com แบบใหม่หรือเวอร์ชันคลาสสิค เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปรับเปลี่ยนข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. ที่ด้านบนของหน้า เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด > การตอบกลับอัตโนมัติ.

 2. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือกตัวสลับ เปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับในระหว่างระยะเวลาเท่านั้น แล้วใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

  ถ้าคุณไม่ได้ตั้งระยะเวลา การตอบกลับอัตโนมัติของคุณจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าคุณจะปิดโดยการเลือกปุ่มสลับ เปิดการตอบกลับอัตโนมัติ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกต่อไปนี้ที่คุณต้องการ:

  • บล็อกปฏิทินของฉันช่วงนี้

  • ปฏิเสธคำเชิญใหม่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลานี้โดยอัตโนมัติ

  • ปฏิเสธและยกเลิกการประชุมของฉันในระหว่างช่วงเวลานี้

 5. ในกล่อง ให้พิมพ์ข้อความที่จะส่งไปยังบุคคลที่ส่งข้อความอีเมลถึงคุณในระหว่างช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่

 6. เมื่อต้องการส่งการตอบกลับไปยังที่ติดต่อของคุณเท่านั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับไปยังที่ติดต่อเท่านั้น

 7. เลือก บันทึก

เมื่อต้องการปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ให้กลับมาที่หน้า การตอบกลับอัตโนมัติ แล้วเลือกตัวสลับ เปิดการตอบกลับอัตโนมัติ

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปรับเปลี่ยนข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. ที่ด้านบนของหน้า เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > การตอบกลับอัตโนมัติ

 2. เมื่อต้องการเปิดการตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับในระหว่างระยะเวลานี้เท่านั้น แล้วใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดเพื่อควบคุมระยะเวลาที่จะส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

  ถ้าคุณไม่ได้ตั้งระยะเวลา การตอบกลับอัตโนมัติของคุณจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าคุณจะปิดโดยการเลือก ไม่ต้องส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกต่อไปนี้ที่คุณต้องการ:

  • บล็อกปฏิทินของฉันช่วงนี้

  • ปฏิเสธคำเชิญใหม่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลานี้โดยอัตโนมัติ

  • ปฏิเสธและยกเลิกการประชุมของฉันในระหว่างช่วงเวลานี้

 5. เมื่อต้องการส่งการตอบกลับไปยังที่ติดต่อของคุณเท่านั้น ให้เลือก ส่งการตอบกลับไปยังคนในรายการที่ติดต่อของฉันเท่านั้น

 6. ในกล่อง ให้พิมพ์ข้อความที่จะส่งไปยังบุคคลที่ส่งข้อความอีเมลถึงคุณในระหว่างช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่

 7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ตกลง ทางด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ให้กลับมาที่หน้า การตอบกลับอัตโนมัติ แล้วเลือก ไม่ต้องส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×