ส่งการตอบกลับสำนักอัตโนมัติจาก Outlook สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งการตอบกลับอัตโนมัติ (สำนัก) จาก Outlook เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการให้คนที่ส่งคุณทราบว่า คุณจะไม่สามารถตอบสนองต่อข้อความของพวกเขาอย่างรวดเร็ว

มีสองวิธีอื่นเมื่อต้องการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ วิธีคุณเลือกขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณมีใน Outlook

คุณสามารถตั้งค่าสำหรับการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้อยู่สำนักงาน และระบุวันสิ้นสุดเพื่อให้ข้อความตอบกลับจะหยุดการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับ หรือด้วยตนเองคุณสามารถปิดการตอบกลับอัตโนมัติ

ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้อยู่สำนักงาน
 1. ที่มุมซ้ายล่างของในบานหน้าต่างตัวนำทาง คลิกจดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ เครื่องมือ คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  บนแท็บ เครื่องมือ ให้คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 3. ในกล่องการตั้งค่าให้ตอบกลับอัตโนมัติราย เลือกกล่องส่งการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับบัญชีผู้ใช้ "X" (ในกรณี "X" เป็นบัญชีผู้ใช้คุณต้องการส่งออกจากข้อความตอบกลับ office จาก)

  ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

 4. ภายใต้ ตอบกลับถึงผู้ส่งแต่ละกับ, ใส่การตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าวันเริ่มต้นและสิ้นสุด เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับเฉพาะช่วงเวลานี้ และใส่วันเริ่มต้นและสิ้นสุดและเวลา

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกกล่องนี้ และตั้งค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดวันและเวลา ของคุณหมดของข้อความตอบกลับ office จะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดวันที่และเวลาเกิดขึ้น

 6. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการตอบกลับไปยังบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ (ถ้าจะถูกเปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ), ดูแบบ ยัง ส่งการตอบกลับถึงผู้ส่งภายนอกองค์กรของฉัน กล่อง เลือก ส่งถึงผู้ส่งภายนอกทั้งหมด, และภายใต้ ตอบกลับถึงผู้ส่งภายนอกกับ, ใส่การตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

 7. คลิก ตกลง

ปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
 1. ที่มุมล่างซ้ายของตัวของบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ เครื่องมือ คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  บนแท็บ เครื่องมือ ให้คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 3. ล้างกล่องส่งการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับบัญชีผู้ใช้ "X" (โดยบัญชีผู้ใช้คุณต้องการปิดใช้งานคือ "X" สำนักตอบกลับสำหรับ)

คุณสามารถตั้งค่ากฎสำหรับผู้จดหมายใน Outlook เพื่อตอบกลับข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่ากฎจดหมายสำหรับชนิดของบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดใน Outlook รวมถึงบัญชีผู้ใช้ Exchange, POP และ IMAP

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีการเรียกใช้กฎสำหรับอีเมล โดย Outlook และไม่ได้กับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ต้องเปิดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และ Outlook ต้องถูกเปิดสำหรับข้อความตอบกลับอัตโนมัติถึงถูกส่งไป

สร้างกฎสำหรับอีเมลของผู้เมื่อต้องการตอบกลับข้อความขาเข้าโดยอัตโนมัติ
 1. ที่มุมล่างซ้ายของตัวของบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ จัดระเบียบ คลิก กฎ และเลือก แก้ไขกฎ

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่อง กฎ ให้คลิกชนิดบัญชีที่คุณต้องการสร้างกฎ เช่น Exchange, IMAP หรือ POP

  คลิกที่ชนิดบัญชีผู้ใช้

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ทราบว่าชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณมี ดูที่ฉันไม่แน่ใจว่าชนิดของฉันมีบัญชีผู้ใช้แล้วกลับไปขั้นตอนที่ 4 ในส่วนนี้

 4. ในกล่อง กฎ คลิก เพิ่มกฎ เพิ่มกฎ

 5. ในกลอ่ง ชื่อกฎ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ เช่น ข้อความตอบกลับขณะลาหยุด

  สร้างกฎ

 6. ภายใต้ ทำต่อไป, คลิกตัว เปลี่ยนสถานะ ปุ่ม และเลือก ตอบกลับ

 7. คลิก ข้อความตอบกลับ, และพิมพ์ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่คุณต้องการให้ Outlook ส่ง และคลิก ตกลง

  ข้อความตอบกลับ

  ในกลอ่ง กฎ คุณจะเห็นกฎ ข้อความตอบกลับขณะลาหยุด ที่คุณสร้าง

  กฎการตอบกลับสำหรับวันหยุดพักผ่อน

  หมายเหตุ: Outlook จะส่งการตอบกลับอัตโนมัติที่ยึดตามกฎคุณสร้างขึ้นจนกระทั่งคุณด้วยตนเองปิดกฎอีเมล

ปิดกฎสำหรับอีเมลของผู้ด้วยตนเอง
 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิก จดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ จัดการ คลิก กฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ

 3. ในกล่อง กฎ ดับเบิลคลิกกฎที่คุณต้องการปิดใช้งาน

  กฎการตอบกลับสำหรับวันหยุดพักผ่อน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งาน และคลิก ตกลง

  ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งาน

 1. ที่มุมล่างซ้ายของตัวของบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย

  คลิก จดหมาย

 2. บนแท็บ จัดระเบียบ คลิก กฎ และเลือก แก้ไขกฎ

 3. ในกล่อง กฏ ให้คลิกแสดงทั้งหมด

  คลิกที่ชนิดบัญชีผู้ใช้

 4. ในกล่อง การกำหนดลักษณะของ Outlook ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก บัญชี

  กล่อง การกำหนดลักษณะ ของ Outlook

 5. ในกล่องบัญชี ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกบัญชีผู้ใช้

 6. เมื่อต้องการกลับไป กฎ กล่อง คลิ แสดงทั้งหมด, จากนั้นภายใต้ อีเม, คลิ กฎ

  ภายใต้อีเมล ให้คลิก กฎ

 7. เมื่อต้องการกำหนดค่ากฎการตอบกลับอัตโนมัติ ไปที่ขั้นตอนที่ 4 ในฉันมีแอ Outlook.com, Hotmail, Gmail, yahoo! หรืออื่น ๆ บัญชีผู้ใช้ POP หรือ IMAP เมื่อต้องการตั้งค่าการตอบกลับสำนักงานสำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange server ไปฉันมีบัญชีผู้ใช้ Exchange server

ดูเพิ่มเติม

สร้างกฎใน 2016 Outlook สำหรับ Mac

มีสองวิธีอื่นเมื่อต้องการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ วิธีคุณเลือกขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณมีใน Outlook

เปิดใช้งานไม่อยู่สำนักงานผู้ช่วย
 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีบัญชี Exchange หลายบัญชี คุณต้องเปิดหรือปิด ตัวช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน แยกทีละบัญชี เมื่อต้องการเลือกบัญชี้ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ตัวช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้เลือกโฟลเดอร์ในบัญชีใน รายการโฟลเดอร์ ก่อนที่คุณจะดำเนินการขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บ เครื่องมือ คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  แท็บ เครื่องมือ กลุ่ม 2

 3. คลิก ส่งข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 4. ในกล่อง ตอบกลับข้อความด้วย พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการระบุในการตอบกลับอัตโนมัติ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ตั้งค่าวันเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานในระหว่าง แล้วตั้งค่าวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของคุณ

  ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการตอบกลับภายนอกองค์กรของคุณ (ถ้าเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange ของคุณ)

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับภายนอกบริษัทของฉันไปยัง แล้วใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน

การทำงานได้ว่าผู้ช่วย Office กับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Exchange Server เพื่อตอบกลับโดยอัตโนมัติกับข้อความอีเมลในขณะที่คุณไม่อยู่สำนักงาน เนื่องจาก Exchange server ส่งข้อความ (ไม่ Outlook), Outlook ไม่จำเป็นต้องถูกเปิดสำหรับข้อความตอบกลับที่จะส่งออก

หมายเหตุ: มอบสิทธิ์ ของคุณไม่สามารถเปิดหรือปิดตัวช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานแทนคุณ

ปิดใช้งานของผู้ช่วย Office
 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีบัญชี Exchange หลายบัญชี คุณต้องเปิดหรือปิด ตัวช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน แยกทีละบัญชี เมื่อต้องการเลือกบัญชีที่คุณต้องการปิด ตัวช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้เลือกโฟลเดอร์ในบัญใน รายการโฟลเดอร์ ก่อนที่คุณจะดำเนินการขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บ เครื่องมือ คลิก ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  แท็บ เครื่องมือ กลุ่ม 2

 3. คลิก อย่าส่งข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณตั้งวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับ ข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ระบบจะปิดการส่งข้อความอัตโนมัติเมื่อถึงวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้ ถ้าคุณต้องการปิด ข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ก่อนถึงวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้ คลิก อย่าส่งข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

คุณสามารถตั้งค่ากฎสำหรับอีเมลของผู้ใน Outlook เพื่อตอบกลับข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ สามารถตั้งค่ากฎสำหรับชนิดของบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดใน Outlook รวมทั้งPOP และIMAP บัญชีผู้ใช้

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากกฎสำหรับอีเมลจะเรียกใช้ Outlook และไม่ได้กับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และ Outlook ต้องถูกเปิดสำหรับข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่จะส่ง

สร้างกฎสำหรับอีเมลของผู้เพื่อตอบกลับข้อความจดหมายขาเข้าโดยอัตโนมัติ
 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

 2. บนแท็บ จัดการ คลิก กฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ

  แท็บ จัดระเบียบ กลุ่ม 3

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบกฎ คลิกชนิดบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการสร้างกฎ ถ้าคุณไม่ทราบชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณมี ไปฉันไม่แน่ใจว่าชนิดของฉันมีบัญชีผู้ใช้

 4. คลิก เพิ่ม  เพิ่ม

 5. ในกล่อง ชื่อกฎ ให้พิมพ์ชื่อกฎ เช่น ตอบกลับวันหยุดพักผ่อน

 6. ใต้ปุ่ม เพิ่มการกระทำ บนเมนู เปลี่ยนสถานะ คลิก ตอบกลับ

 7. คลิก ข้อความตอบกลับ พิมพ์ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่คุณต้องการให้ Outlook ส่ง จากนั้นคลิก ตกลง

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานแล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

 9. เมื่อต้องการปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกกฎนั้นเพื่อเปิด และล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานแล้ว

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปิดการใช้งานกฎด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างชื่อของกฎในกล่องโต้ตอบ กฎ ได้ด้วย

ปิดใช้งานกฎสำหรับอีเมลของผู้
 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

 2. บนแท็บ จัดการ คลิก กฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ

  แท็บ จัดระเบียบ กลุ่ม 3

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบกฎ คลิกชนิดบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการสร้างกฎ ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณมีบัญชีผู้ใช้ชนิดใด ไปฉันไม่แน่ใจว่าชนิดของฉันมีบัญชีผู้ใช้

 4. ดับเบิลคลิกกฎเพื่อเปิด แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานแล้ว

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปิดการใช้งานกฎ โดยล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของกฎในกล่องโต้ตอบกฎ

 1. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิกแสดงทั้งหมด จากนั้น ใน การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก บัญชี

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้ คลิกบัญชีผู้ใช้ ชนิดของบัญชีผู้ใช้ปรากฏภายใต้คำอธิบายบัญชีผู้ใช้ ในตัวอย่างนี้ บัญชีผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ POP

  ตัวบ่งชี้ชนิดบัญชีผู้ใช้

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องโต้ตอบกฎ คลิกแสดงทั้งหมด และภายใต้อีเมล คลิกกฎ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง หรือแก้ไขกฎใน Outlook for Mac 2011

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Exchange ของฉันได้

เกี่ยวกับการแชร์และการรับมอบสิทธิ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×