สแกน และแก้ไขเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเลือกจากสแกนเนอร์หรือกล้องสำหรับการสแกนเอกสารและรูปภาพจะไม่พร้อมใช้งานในMicrosoft Office Word 2007 หรือ Word 2010 แทน คุณสามารถใช้สแกนเนอร์ของคุณเพื่อสแกนเอกสาร แล้ว คุณสามารถบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากที่คุณสแกนเอกสาร คุณสามารถใช้ Microsoft Office เอกสารถ่ายภาพเพื่อสร้างเวอร์ชันของเอกสารที่คุณสามารถแก้ไข

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนแรกคือการ ติดตั้ง Microsoft Office เอกสารถ่ายภาพ ซึ่งไม่ได้ติดตั้งตามค่าเริ่มต้น

ติดตั้ง Microsoft Office เอกสารรูป

Microsoft Office เอกสารถ่ายภาพถูกเอาออกจาก Office 2010 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้หนึ่งในตัวเลือกที่อธิบายไว้ในติดตั้งโทรสารสำหรับใช้กับ Microsoft Office 2010เพื่อติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สร้างเอกสารที่คุณสามารถแก้ไข

สแกนเอกสารของคุณตามคำแนะนำสำหรับสแกนเนอร์ของคุณ

ก่อนที่คุณดำเนินต่อ    แปลงไฟล์ที่สร้างขึ้นสแกนเนอร์ TIFF รูป คุณสามารถใช้โปรแกรมระบายสีหรือโปรแกรมอื่นเมื่อต้องการแปลงไฟล์

 1. เปิดการถ่ายภาพ Microsoft Office เอกสาร โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7    คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม >โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office >เครื่องมือ Microsoft Office > Microsoft Office เอกสารถ่ายภาพ

  • ใน Windows XP    คลิกเริ่ม >โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office >เครื่องมือ Microsoft Office >เอกสาร Microsoft Office ถ่ายภาพ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 3. ค้นหาเอกสารที่คุณสแกน แล้ว คลิ กเปิด

 4. หลังจาก Microsoft Office เอกสารถ่ายภาพทำงาน กด CTRL + A เพื่อเลือกทั้งเอกสาร นั้นแล้ว กด CTRL + C

 5. เริ่ม Microsoft Word

 6. บนแท็บไฟล์ รูปปุ่ม คลิกใหม่

 7. คลิกสองครั้งที่เอกสารเปล่า

 8. กด CTRL + V เพื่อวางเนื้อหาของเอกสารที่สแกนลงในไฟล์ใหม่ได้อีกด้วย

ตอนนี้คุณมีเอกสารที่คุณสามารถแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกไฟล์ใหม่เพื่อให้คุณไม่สูญเสียการเปลี่ยนแปลงของคุณ

บนของหน้า

ติดตั้ง Microsoft Office เอกสารรูป

ทำตามคำแนะนำโดยยึดตามระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

Windows Vista หรือ Windows 7

 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

  เคล็ดลับ: คุณอาจต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ก่อนที่คุณออกจากโปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

 3. ในแผงควบคุม คลิกโปรแกรม แล้ว คลิ กโปรแกรมและคุณลักษณะ

 4. คลิกขวาชื่อของ Microsoft Office รุ่นที่คุณติดตั้ง หรือคลิกขวาMicrosoft Office Word 2007 (ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Word เป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือ เป็นแต่ละโปรแกรม), นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยน

 5. คลิกเพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้ว คลิ กContinue

 6. ภายใต้ตัวเลือกการติดตั้ง คลิกเครื่องหมายบวก (+) อยู่ถัดจากเครื่องมือ Office

 7. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากMicrosoft Office เอกสารถ่ายภาพ คลิกเรียกใช้ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้ว คลิ กContinue

Windows XP

 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

  เคล็ดลับ: คุณอาจต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ก่อนที่คุณออกจากโปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกเริ่ม นั้นแล้ว คลิกแผงควบคุม

 3. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเอาโปรแกรมออก

 4. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกชื่อของ Microsoft Office รุ่นที่คุณติดตั้ง หรือคลิกMicrosoft Office Word 2007 (ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Word เป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือ เป็นแต่ละโปรแกรม), นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยน

  ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าเปิดขึ้น

 5. คลิกเพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้ว คลิ กContinue

 6. ภายใต้ตัวเลือกการติดตั้ง คลิกเครื่องหมายบวก (+) อยู่ถัดจากเครื่องมือ Office

 7. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากMicrosoft Office เอกสารถ่ายภาพ คลิกเรียกใช้ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้ว คลิ กContinue

บนของหน้า

สร้างเอกสารที่คุณแก้ไขได้

สแกนเอกสารของคุณตามคำแนะนำสำหรับสแกนเนอร์ของคุณ

ก่อนที่คุณดำเนินต่อ    แปลงไฟล์ที่สร้างขึ้นสแกนเนอร์ TIFF รูป คุณสามารถใช้โปรแกรมระบายสีหรือโปรแกรมอื่นเมื่อต้องการแปลงไฟล์

 1. เปิดการถ่ายภาพ Microsoft Office เอกสาร โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7    คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม คลิกโปรแกรมทั้งหมด จาก นั้นคลิกMicrosoft Office คลิกเครื่องมือ Microsoft Office แล้ว คลิ กMicrosoft Office เอกสารถ่ายภาพ

  • ใน Windows XP    คลิกเริ่ม คลิกโปรแกรมทั้งหมด คลิกMicrosoft Office คลิกเครื่องมือ Microsoft Office แล้ว คลิ กMicrosoft Office เอกสารถ่ายภาพ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 3. ค้นหาเอกสารที่คุณสแกน แล้ว คลิ กเปิด

 4. หลังจาก Microsoft Office เอกสารถ่ายภาพทำงาน กด CTRL + A เพื่อเลือกทั้งเอกสาร นั้นแล้ว กด CTRL + C

 5. เริ่ม Microsoft Office Word

 6. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก สร้าง

 7. คลิกเอกสารเปล่า นั้นแล้ว คลิกสร้าง

 8. กด CTRL + V เพื่อวางเนื้อหาของเอกสารที่สแกนลงในไฟล์ใหม่ได้อีกด้วย

ตอนนี้คุณมีเอกสารที่คุณสามารถแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกไฟล์ใหม่เพื่อให้คุณไม่สูญเสียการเปลี่ยนแปลงของคุณ

บนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×