สเปคของ Access 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access และวัตถุ ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อฐานข้อมูลที่มีขนาดเกินขีดจำกัดต่อไปนี้ จะมีการระบุปัญหาการออกแบบ การใช้ข้อมูลในบทความนี้และการตรวจสอบระวังการออกแบบฐานข้อมูลอาจช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขสำหรับการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น การนำเข้าข้อมูลโดยตรงจาก Microsoft Excel ลงใน Access โดยไม่ต้องปรับมาตรฐานสามารถผลลัพธ์ในการสร้างเขตข้อมูลเพิ่มเติม (คอลัมน์) ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลหรือปรับมาตรฐาน โปรดดูที่ทรัพยากรในส่วนข้อมูลเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ข้อกำหนดของฐานข้อมูล

ข้อกำหนดของโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดฐานข้อมูล

รายการตารางต่อไปนี้นำไปใช้กับฐานข้อมูล Access 2007 และMicrosoft Access 2010:

ทั่วไป

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

ขนาดโดยรวมสำหรับฐานข้อมูล Access 2010 (.accdb), รวมถึงวัตถุฐานข้อมูลและข้อมูลทั้งหมด

2 กิกะไบต์ ลบช่องว่างที่จำเป็นสำหรับระบบวัตถุนั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถทำงานรอบขีดจำกัดของขนาดนี้ ด้วยการลิงก์ไปยังตารางในฐานข้อมูล Access อื่น ๆ คุณสามารถลิงก์ไปยังตารางต่าง ๆ ในไฟล์ฐานข้อมูลหลาย ซึ่งสามารถมีขนาดใหญ่ 2 กิกะไบต์

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดของฐานข้อมูลของคุณ ดูช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาในไฟล์ฐานข้อมูล โดยใช้การกระชับและซ่อมแซม

จำนวนวัตถุในฐานข้อมูลทั้งหมด

32768

จำนวนมอดูลตัว (รวมทั้งฟอร์มและรายงานที่มีการตั้งค่าเป็นTrueคุณสมบัติ)

1,000

จำนวนอักขระในชื่อวัตถุ

64

จำนวนอักขระในรหัสผ่าน

14

จำนวนอักขระในชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่ม

20

จำนวนของผู้ใช้พร้อมกัน

255

ด้านบนของหน้า

ตาราง

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนอักขระของชื่อตาราง

64

จำนวนอักขระของชื่อเขตข้อมูล

64

จำนวนเขตข้อมูลในหนึ่งตาราง

255

จำนวนตารางที่เปิด

2,048 รวมถึงตารางที่ลิงก์และตารางที่เปิด ด้วย Access ภายใน

ขนาดตาราง

2 กิกะช่องว่างที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ

จำนวนอักขระในเขตข้อมูล Text หนึ่งเขตข้อมูล

255

จำนวนอักขระในเขตข้อมูล Memo หนึ่งเขตข้อมูล

เมื่อใส่ข้อมูลผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ 65535
1 กิกะไบต์ของพื้นที่จัดเก็บอักขระเมื่อใส่ข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม

ขนาดของเขตข้อมูล OLE Object

1 กิกะไบต์

จำนวนดัชนีของตารางหนึ่งตาราง

32 ตลอดจนดัชนีสร้างภายในการรักษาความสัมพันธ์ของตาราง เขตข้อมูลเดียวดัชนีแบบรวม

จำนวนของเขตข้อมูลในคอลัมน์ดัชนีหรือคีย์หลัก

10

จำนวนอักขระของข้อความตรวจสอบหนึ่งข้อความ

255

จำนวนอักขระในกฎการตรวจสอบรวมถึง punctuations และตัวดำเนินการ

2,048 ช่วง

จำนวนอักขระในคำอธิบายเขตข้อมูลหรือตาราง

255

จำนวนอักขระในระเบียน (ไม่รวมเขตข้อมูล Memo และวัตถุ OLE) เมื่อUnicodeCompressionคุณสมบัติของเขตข้อมูลถูกตั้งค่าเป็นใช่

4,000

จำนวนอักขระของการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล

255

ด้านบนของหน้า

แบบสอบถาม

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนของความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้

32 ต่อตาราง ลบกับจำนวนของดัชนีซึ่งอยู่บนตารางสำหรับเขตข้อมูลหรือชุดของเขตข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ *

จำนวนของตารางในแบบสอบถาม

32 *

จำนวนของการรวมในคิวรี

16 *

จำนวนของเขตข้อมูลในชุดระเบียน

255

ขนาดชุดระเบียน

1 กิกะไบต์

ขีดจำกัดของการเรียงลำดับ

255 อักขระในเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง

จำนวนของระดับของแบบสอบถามที่ซ้อนกัน

50 *

จำนวนอักขระในเซลล์ในตารางออกแบบแบบสอบถาม

1,024 ตัว

จำนวนอักขระสำหรับพารามิเตอร์ในคิวรีพารามิเตอร์

255

จำนวนของตัวดำเนินการและในตำแหน่งหรือคำสั่ง HAVING

99 *

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL

64000 ประมาณ *

* ค่ามากที่สุดอาจคิวรีมีเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านล่าง

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มและรายงาน

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนอักขระในป้ายชื่อ

2,048 ช่วง

จำนวนอักขระในกล่องข้อความ

65535

ความกว้างของฟอร์มหรือรายงาน

22,75 นิ้ว (57.79 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วน

นิ้ว 22.75 (57.79 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วนทั้งหมดรวมส่วนหัว (ในมุมมองออกแบบ)

200 นิ้ว (508 เซนติเมตร)

จำนวนของระดับการซ้อนกันของฟอร์มหรือรายงาน

7

จำนวนของเขตข้อมูล หรือนิพจน์ที่คุณสามารถเรียงลำดับ หรือการจัดกลุ่มในรายงาน

10

จำนวนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในรายงาน

หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ รายงาน 1
หน้า 1 หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
10 กลุ่มหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

จำนวนของหน้าที่พิมพ์ในรายงาน

65,536

จำนวนของตัวควบคุมและส่วนที่คุณสามารถเพิ่มเหนือชีวิตของฟอร์มหรือรายงาน

754

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL ที่ทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติแหล่งระเบียนหรือแหล่งข้อมูลแถวของข้อมูลฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม (ทั้ง.accdb และ.adp)

32,750

ด้านบนของหน้า

แมโคร

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนของแอคชันในแมโคร

999

จำนวนอักขระในเงื่อนไข

255

จำนวนอักขระในข้อคิดเห็น

255

จำนวนอักขระในอาร์กิวเมนต์แอคชัน

255

ด้านบนของหน้า

ข้อกำหนดของโครงการ

รายการตารางต่อไปนี้นำไปใช้กับโครงการ Access 2007 และAccess 2010:

ทั่วไป

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนวัตถุในโครงการ Access (.adp)

32768

จำนวนมอดูลตัว (รวมทั้งฟอร์มและรายงานที่มีการตั้งค่าเป็นTrueคุณสมบัติ)

1,000

จำนวนอักขระในชื่อวัตถุ

64

จำนวนคอลัมน์ในตาราง

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 และ 2005)

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มและรายงาน

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนอักขระในป้ายชื่อ

2,048 ช่วง

จำนวนอักขระในกล่องข้อความ

65535

ความกว้างของฟอร์มหรือรายงาน

22 นิ้ว (55.87 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วน

22 นิ้ว (55.87 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วนทั้งหมดรวมส่วนหัว (ในมุมมองออกแบบ)

200 นิ้ว (508 เซนติเมตร)

จำนวนของระดับการซ้อนกันของฟอร์มหรือรายงาน

7

จำนวนของเขตข้อมูล หรือนิพจน์ที่คุณสามารถเรียงลำดับ หรือการจัดกลุ่มในรายงาน

10

จำนวนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในรายงาน

หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ รายงาน 1
หน้า 1 หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
10 กลุ่มหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

จำนวนของหน้าที่พิมพ์ในรายงาน

65,536

จำนวนของตัวควบคุมและส่วนที่คุณสามารถเพิ่มเหนือชีวิตของฟอร์มหรือรายงาน

754

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL ที่ทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติแหล่งระเบียนหรือแหล่งข้อมูลแถวของข้อมูลฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม (ทั้ง.accdb และ.adp)

32,750

ด้านบนของหน้า

แมโคร

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนของแอคชันในแมโคร

999

จำนวนอักขระในเงื่อนไข

255

จำนวนอักขระในข้อคิดเห็น

255

จำนวนอักขระในอาร์กิวเมนต์แอคชัน

255

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×