สเปคของ Access 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ข้อกำหนดของฐานข้อมูล

ข้อกำหนดของโครงการ

ข้อกำหนดของฐานข้อมูล

รายการของตารางต่อไปนี้จะระบุไปยังฐานข้อมูลMicrosoft Office Access 2007:

ทั่วไป

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

ขนาดไฟล์ฐานข้อมูล (.accdb) เข้าถึง

2 กิกะไบต์ ลบช่องว่างที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ

หมายเหตุ: แม้ว่าขนาดสูงสุดสำหรับไฟล์ฐานข้อมูลเดียวเป็น 2 กิกะไบต์ คุณสามารถทำงานรอบข้อจำกัดนี้ โดยใช้ฐานข้อมูลแบบแยก ไฟล์ฐานข้อมูล front-end สามารถชี้ไปที่ไฟล์ฐานข้อมูล back-end ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่ 2 กิกะไบต์พัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อแยกฐานข้อมูล Access

จำนวนวัตถุในฐานข้อมูล

32768

จำนวนของมอดูลตัว (รวมทั้งฟอร์มและรายงานที่มีการตั้งค่าเป็น True คุณสมบัติล)

1,000

จำนวนอักขระในชื่อวัตถุ

64

จำนวนอักขระในรหัสผ่าน

20

จำนวนอักขระในชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่ม

20

จำนวนของผู้ใช้พร้อมกัน

255

ตาราง

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนอักขระของชื่อตาราง

64

จำนวนอักขระของชื่อเขตข้อมูล

64

จำนวนเขตข้อมูลในหนึ่งตาราง

255

จำนวนตารางที่เปิด

2048 จำนวนจริงอาจมีขนาดเล็กเนื่องจากตารางที่เปิด ด้วย Access ภายใน

ขนาดตาราง

2 กิกะช่องว่างที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ

จำนวนอักขระในเขตข้อมูล Text หนึ่งเขตข้อมูล

255

จำนวนอักขระในเขตข้อมูล Memo หนึ่งเขตข้อมูล

65,535 เมื่อป้อนข้อมูลผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้
2 กิกะไบต์เมื่อป้อนข้อมูลผ่านทางการเขียนโปรแกรม

ขนาดของเขตข้อมูล OLE Object

1 กิกะไบต์

จำนวนดัชนีของตารางหนึ่งตาราง

32

จำนวนเขตข้อมูลของดัชนีหนึ่งดัชนี

10%

จำนวนอักขระของข้อความตรวจสอบหนึ่งข้อความ

255

จำนวนอักขระของกฎการตรวจสอบหนึ่งกฎ

2,048

จำนวนอักขระของคำอธิบายตารางหรือเขตข้อมูลหนึ่งคำอธิบาย

255

จำนวนอักขระของระเบียนหนึ่งระเบียน (ยกเว้นเขตข้อมูล Memo และ OLE Object) เมื่อคุณสมบัติ การบีบ Unicode ของเขตข้อมูลถูกตั้งค่าเป็น ใช่

4,000

จำนวนอักขระของการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล

255

แบบสอบถาม

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนของความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้

32 ต่อตาราง ลบกับจำนวนของดัชนีซึ่งอยู่บนตารางสำหรับเขตข้อมูลหรือชุดของเขตข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ *

จำนวนของตารางในแบบสอบถาม

32 *

จำนวนของการรวมในคิวรี

16 *

จำนวนของเขตข้อมูลในชุดระเบียน

255

ขนาดชุดระเบียน

1 กิกะไบต์

ขีดจำกัดของการเรียงลำดับ

ในเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง 255 อักขระ

จำนวนของระดับของแบบสอบถามที่ซ้อนกัน

50 *

จำนวนอักขระในเซลล์ในตารางออกแบบแบบสอบถาม

1,024 ตัว

จำนวนอักขระสำหรับพารามิเตอร์ในคิวรีพารามิเตอร์

255

จำนวนของตัวดำเนินการและในตำแหน่งหรือคำสั่ง HAVING

99 *

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL

64000 ประมาณ *

* ค่ามากที่สุดอาจคิวรีมีเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านล่าง

ฟอร์มและรายงาน

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนอักขระในป้ายชื่อ

2,048 ช่วง

จำนวนอักขระในกล่องข้อความ

65535

ความกว้างของฟอร์มหรือรายงาน

22 นิ้ว (55.87 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วน

22 นิ้ว (55.87 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วนทั้งหมดรวมส่วนหัว (ในมุมมองออกแบบ)

200 นิ้ว (508 เซนติเมตร)

จำนวนของระดับการซ้อนกันของฟอร์มหรือรายงาน

7

จำนวนของเขตข้อมูล หรือนิพจน์ที่คุณสามารถเรียงลำดับ หรือการจัดกลุ่มในรายงาน

10%

จำนวนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในรายงาน

หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ รายงาน 1
หน้า 1 หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
10 หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษที่จัดกลุ่ม

จำนวนของหน้าที่พิมพ์ในรายงาน

65,536

จำนวนของตัวควบคุมและส่วนที่คุณสามารถเพิ่มเหนือชีวิตของฟอร์มหรือรายงาน

754

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL ที่ทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติแหล่งระเบียนหรือแหล่งข้อมูลแถวของข้อมูลฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม (ทั้ง.accdb และ.adp)

32,750

แมโคร

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนของแอคชันในแมโคร

999

จำนวนอักขระในเงื่อนไข

255

จำนวนอักขระในข้อคิดเห็น

255

จำนวนอักขระในอาร์กิวเมนต์แอคชัน

255

ด้านบนของเพจ

ข้อกำหนดของโครงการ

รายการตารางต่อไปนี้คือบางโครงการOffice Access 2007:

ทั่วไป

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนวัตถุในโครงการ Access (.adp)

32768

จำนวน (รวมทั้งฟอร์มและรายงานที่มีการตั้งค่าเป็น True คุณสมบัติล) มอดูล

1,000

จำนวนอักขระในชื่อวัตถุ

64

จำนวนคอลัมน์ในตาราง

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 และ 2005)

ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

ข้อกำหนดความจุสูงสุดของ Microsoft SQL Server นมีการอธิบายไว้ในเอกสารของ SQL Server

ฟอร์มและรายงาน

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนอักขระในป้ายชื่อ

2,048 ช่วง

จำนวนอักขระในกล่องข้อความ

65535

ความกว้างของฟอร์มหรือรายงาน

22 นิ้ว (55.87 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วน

นิ้ว 22 (55.87 เซนติเมตร)

ความสูงของส่วนบวกส่วนหัว (ในมุมมองออกแบบ) ทั้งหมด

200 นิ้ว (508 เซนติเมตร)

จำนวนของระดับของรายงานหรือฟอร์มที่ซ้อนกัน

7

จำนวนของเขตข้อมูล หรือนิพจน์ที่คุณสามารถเรียงลำดับ หรือการจัดกลุ่มในรายงาน

10%

จำนวนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในรายงาน

หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ รายงาน 1
หน้า 1 หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
10 กลุ่มหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

จำนวนของหน้าที่พิมพ์ในรายงาน

65,536

จำนวนของตัวควบคุมและส่วนที่คุณสามารถเพิ่มเหนือชีวิตของฟอร์มหรือรายงาน

754

จำนวนอักขระในคำสั่ง SQL ที่ทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติแหล่งระเบียนหรือแหล่งข้อมูลแถวของข้อมูลฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม (ทั้ง.accdb และ.adp)

32,750

แมโคร

แอตทริบิวต์

ค่าสูงสุด

จำนวนของแอคชันในแมโคร

999

จำนวนอักขระในเงื่อนไข

255

จำนวนอักขระในข้อคิดเห็น

255

จำนวนอักขระในอาร์กิวเมนต์แอคชัน

255

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×