สูตรและฟังก์ชัน

สูตรและฟังก์ชัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชันวันที่และเวลา

คำนวณวันที่ปัจจุบันด้วยฟังก์ชัน TODAY

สร้างวันที่ด้วยฟังก์ชัน DATE

จัดรูปแบบวันที่ตามที่คุณต้องการ

ระบุวันของสัปดาห์ด้วย WEEKDAY

นับจำนวนวันทำงานด้วย NETWORKDAYS

ระบุวันที่เสร็จสมบูรณ์ด้วย WORKDAY

จัดข้อแตกต่างวันที่/เวลาลงในตารางด้วย DATEDIF

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

เพิ่มหรือลบวันที่

บวกหรือลบเวลา

คำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวัน

คำนวณความแตกต่างระหว่างเวลาสองเวลา

แปลงเวลา

ฟังก์ชันวันที่และเวลาทั้งหมด

ฟังก์ชันข้อความ

สร้างสตริงข้อความและจัดรูปแบบด้วยฟังก์ชัน TEXT

แยกอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความด้วย LEFT, LEFTB 

แยกอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความด้วยฟังก์ชัน RIGHT, RIGHTB

นำช่องว่างที่ไม่จำเป็นออกด้วย TRIM

ใช้ CONCATENATE กับฟังก์ชัน

รวมข้อความจากหลายช่วงและ/หรือสตริงที่มี CONCAT (Excel 2016)

ระบุตำแหน่งสตริงข้อความ (คำนึงถึงตัวพิมพ์) ภายในสตริงอื่นด้วยฟังก์ชัน FIND, FINDB

ระบุตำแหน่งสตริงข้อความภายในสตริงอื่นด้วยฟังก์ชัน SEARCH, SEARCHB

นับอักขระในเซลล์

การรวมข้อความและตัวเลข

ฟังก์ชันข้อความทั้งหมด

ฟังก์ชันทางสถิติ

ค้นหาค่าตรงกลางด้วย MEDIAN

จัดลำดับข้อมูลโดยไม่ต้องการเรียงลำดับด้วย RANK

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นชุดข้อมูลด้วย LARGE

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดเป็นชุดข้อมูลด้วย SMALL

จัดเซลล์ที่ว่างเปล่าลงในตารางด้วย COUNTBLACK

ระบุการกระจายความถี่ด้วย FREQUENCY

สร้างการวิเคราะห์ผ่านทางเทคนิคการถดถอยด้วย TREND

ฟังก์ชัน GROWTH

ฟังก์ชันทางสถิติทั้งหมด

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

การปัดเศษเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ฉันต้องการ

ค้นหาส่วนเหลือด้วย MOD

สร้างการสร้างตัวเลขแบบสุ่มด้วย RAND

สร้างตัวเลขแบบสุ่มระหว่างตัวเลขที่คุณระบุด้วย RANDBETWEEN

แปลงค่าระหว่างระบบการวัดด้วย CONVERT

ฟังก์ชัน SUBTOTAL

ฟังก์ชัน ROUND

การปัดเศษ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×