สีพิเศษมากกว่าสองสี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณใช้หมึกสีพิเศษมากกว่าสอง พิมพ์สิ่งพิมพ์ผ่านทางบริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์จะมีราคาแพง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้แผ่นความแยกต่างหากสำหรับแต่ละหมึกสี

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่จะทำการพิมพ์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไปยังติดต่อของเอกสารของคุณร้านทำการพิมพ์เชิงพาณิชย์ และอธิบายประเภทของงานพิมพ์ของคุณ

การตรวจสอบนี้จะดำเนินการก็ต่อเมื่อคุณได้ตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณให้พิมพ์สีพิเศษ หรือสีชุดและสีพิเศษ

ให้แก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ถ้าคุณต้องการเลือกว่าจะให้องค์ประกอบการออกแบบใดถูกแปลงเป็นสีพิเศษบ้าง หรือถ้าคุณต้องการแปลงสีพิเศษของคุณเป็นสีชุด ซึ่งอาจทำให้คุณประหยัดเงินได้ถ้าคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ใช้สีใดสีหนึ่งจากการพิมพ์สีชุดสี่สี

การแก้ไขอัตโนมัติ

เอาสีพิเศษ    คลิกที่นี่เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบรูปแบบสี และแทนส่วนเกินหมึกสีพิเศษ เมื่อคุณลบในรายการของหมึกสีพิเศษ เปิดกล่องโต้ตอบแทนด้วยหมึก และคุณสามารถเลือกสีอื่นที่ใช้อยู่แล้ว

 1. ในกล่องโต้ตอบ แทนที่หมึกสี ให้คลิกแท็บ หมึกสี

 2. ชี้ไปที่หมึกสีพิเศษที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศร แล้วคลิก ลบ

 3. ถ้าหมึกสีพิเศษมีป้ายชื่อ ใช้งานอยู่ Microsoft Office Publisher จะเปิดกล่องโต้ตอบ แทนที่หมึกสี

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทนที่หมึกสี ให้เลือกสีใดสีหนึ่งที่ใช้งานอยู่

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3–5 จนกระทั่งคุณมีหมึกสีพิเศษเพียง 2 สีที่แสดงรายการบนแท็บ หมึกสี ของกล่องโต้ตอบ การพิมพ์สี

 6. คลิก ตกลง

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ค่าพิมพ์เพิ่มขึ้น คุณต้องแทนที่สีพิเศษอย่างน้อยหนึ่งสีที่ปัจจุบันใช้งานอยู่ในสิ่งพิมพ์ เมื่อคุณลบสีพิเศษ กล่องโต้ตอบ แทนที่หมึกสี จะปรากฏ และคุณสามารถเลือกสีพิเศษอื่นสีใดสีหนึ่งที่ใช้งานอยู่ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

การแทนที่สีพิเศษ

 1. คลิกแท็บแฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage ชี้ไปที่หน้าข้อมูล คลิกปุ่มการตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์ จากนั้นเลือกรูปแบบสี

 2. คลิกแท็บ หมึกสี

 3. ชี้ไปที่หมึกสีพิเศษที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศร แล้วคลิก ลบ

 4. ถ้าหมึกสีพิเศษมีป้ายชื่อ ใช้งานอยู่ Microsoft Office Publisher จะเปิดกล่องโต้ตอบ แทนที่หมึกสี

 5. ในกล่องโต้ตอบ แทนที่หมึกสี ให้เลือกสีใดสีหนึ่งที่ใช้งานอยู่ แล้วคลิก ตกลง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3–5 จนกระทั่งคุณมีหมึกสีพิเศษเพียงสองสีที่แสดงรายการบนแท็บ หมึกสี ของกล่องโต้ตอบ รูปแบบสี

 7. คลิก ตกลง

การแปลงสีพิเศษเป็นสีชุด

ถ้าคุณใช้หมึกสีพิเศษมากกว่าสองสี หรือถ้าคุณใช้สีพิเศษนอกเหนือจากสีชุด คุณสามารถแปลงสีพิเศษของคุณเป็นสีชุดได้

 1. คลิกแท็บแฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage ชี้ไปที่หน้าข้อมูล คลิกปุ่มการตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์ จากนั้นเลือกรูปแบบสี

 2. ภายใต้ กำหนดทุกสีเป็น ให้คลิก สีชุด (CMYK)

 3. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×