สีพิเศษมากกว่าสองสี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณใช้หมึกสีพิเศษมากกว่าสอง พิมพ์สิ่งพิมพ์ผ่านทางบริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์จะมีราคาแพง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้แผ่นความแยกต่างหากสำหรับแต่ละหมึกสี

การตรวจสอบนี้จะทำก็ต่อเมื่อคุณได้ตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์สีพิเศษ หรือสีกระบวน และสีพิเศษ

แก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองถ้าคุณต้องการเลือกองค์ประกอบการออกแบบใดจะถูกแปลงเป็นสีพิเศษที่เฉพาะเจาะจง หรือถ้าคุณต้องการแปลงสีพิเศษของคุณเป็นสี ซึ่งไม่สามารถบันทึกคุณถอนเงินถ้าคุณกำลังพิมพ์สิ่งพิมพ์ ที่ใช้สี่การพิมพ์สีชุด ใดก็

แก้ไขอัตโนมัติ

เอาสีพิเศษ    คลิกที่นี่เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์สี และแทนส่วนเกินหมึกสีพิเศษ เมื่อคุณลบในรายการของหมึกสีพิเศษ เปิดกล่องโต้ตอบแทนด้วยหมึก และคุณสามารถเลือกสีอื่นที่ใช้อยู่แล้ว

 1. ในกล่องโต้ตอบแทนด้วยหมึก คลิกแท็บหมึก

 2. ชี้ไปที่เป็นหมึกสีพิเศษที่คุณต้อง การลบ คลิกลูกศร แล้ว คลิกลบ

 3. ถ้าหมึกสีพิเศษเป็นป้ายชื่อใช้ Microsoft Office Publisher จะเปิดกล่องโต้ตอบแทนเป็นหมึก

 4. ในกล่องโต้ตอบแทนด้วยหมึก เลือกหนึ่งในสีที่ใช้

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 จนกว่าคุณมีหมึกสีพิเศษสองเท่านั้นที่แสดงอยู่บนแท็บหมึก ของกล่องโต้ตอบการพิมพ์สี

 6. คลิก ตกลง

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายการพิมพ์เพิ่มเติม คุณต้องแทนอย่าง น้อยหนึ่งสีพิเศษที่กำลังถูกใช้ในสิ่งพิมพ์ เมื่อคุณลบสีพิเศษ กล่องโต้ตอบแทนเป็นหมึก ปรากฏขึ้น และคุณสามารถเลือกหนึ่งตัวอื่น ๆ สีพิเศษที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทนสีพิเศษ

 1. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้ว คลิ กพิมพ์สี

 2. คลิกที่แท็บหมึก

 3. ชี้ไปที่เป็นหมึกสีพิเศษที่คุณต้อง การลบ คลิกลูกศร แล้ว คลิกลบ

 4. ถ้าหมึกสีพิเศษเป็นป้ายชื่อที่ใช้ Publisher เปิดกล่องโต้ตอบแทนเป็นหมึก

 5. ในกล่องโต้ตอบแทนด้วยหมึก เลือกหนึ่งในสีที่ใช้ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 จนกว่าคุณมีหมึกสีพิเศษสองเท่านั้นที่แสดงอยู่บนแท็บหมึก ของกล่องโต้ตอบการพิมพ์สี

แปลงสีสีพิเศษ

ถ้าคุณกำลังใช้หมึกสีพิเศษมากกว่าสอง หรือ ถ้าคุณกำลังใช้สีพิเศษนอกเหนือจากกระบวนการสี คุณสามารถแปลงสีพิเศษของคุณเป็นสีกระบวนการ

 1. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้ว คลิ กพิมพ์สี

 2. ภายใต้สีกำหนดทั้งหมดเป็น คลิกสี(ชุด CMYK)

 3. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×