สีพิเศษที่ไม่ได้ใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งพิมพ์ของคุณชุดแบบสี มีหมึกสีพิเศษที่ไม่ถูกใช้ในสิ่งพิมพ์ เมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์เป็นแยกสี แผ่นความที่แยกต่างหากถูกพิมพ์สำหรับแต่ละหมึกสี ว่าจะใช้ หรือไม่

แก้ไขอัตโนมัติ

ลบสีพิเศษที่ไม่ได้ใช้     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อลบหมึกสีพิเศษที่ไม่ได้ใช้ แก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองถ้าคุณต้องการเลือกว่าจะให้องค์ประกอบการออกแบบใดถูกแปลงเป็นสีพิเศษใดบ้าง

การแก้ไขด้วยตนเอง

ใช้การแก้ไขด้วยตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าคุณไม่ต้องการลบหมึกสีที่ไม่ได้ใช้บางสีหรือทั้งหมด เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

การลบหมึกสีพิเศษ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้วคลิก การพิมพ์สี

  2. คลิกแท็บ หมึกสี

  3. ชี้ไปที่หมึกสีพิเศษที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศร แล้วคลิก ลบ

การพิมพ์เพลตสำหรับหมึกสีพิเศษที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ใช้เทคนิคนี้ถ้าคุณทำงานสิ่งพิมพ์เป็นจำนวนมาก และคุณต้องการตรวจสอบสีด้วยสิ่งพิมพ์จำนวนจำกัดก่อนคุณพิมพ์สีทั้งหมด

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิกแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์

  2. คลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ การแยกสี

  3. ภายใต้ ผลลัพธ์ ในรายการ พิมพ์สีเป็น ให้เลือก การแยกสี

  4. ในรายการ เพลตเหล่านี้ ให้เลือก หมึกสีที่ใช้เท่านั้น

  5. คลิก ตกลง แล้วพิมพ์การแยกสี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×