สิ่งที่แนบที่ถูกบล็อกใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณOutlook ไม่อนุญาตให้คุณได้รับไฟล์บางชนิด (เช่นไฟล์.exe) เป็นสิ่งที่แนบมา เนื่องจากเป็นของพวกเขาแนะนำไวรัสลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นOutlook จะบล็อกชนิดไฟล์เหล่านี้ ถ้าคุณกำลังใช้Microsoft Exchange Server โดยทั่วไปแล้วเท่านั้นที่อีเมลของผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถยกเลิกบล็อกชนิดไฟล์เหล่านี้

แชร์ไฟล์ของคุณอย่างปลอดภัย

ถ้าคุณต้องการรับไฟล์ชนิดที่ถูกบล็อกโดยOutlook คุณสามารถขอให้ผู้ส่งเพื่อทำให้ไฟล์นั้นพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องใช้Outlook บันทึกไฟล์ไปยัง cloud หรือทำให้เป็นไปได้น้อยถูกบล็อกโดยOutlook ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่ปลอดภัยในการแชร์ไฟล์กับบุคคลที่คุณเชื่อถือ

 • ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือ cloud   
  คุณอาจต้องการขอให้ผู้ส่งเพื่อบันทึกสิ่งที่แนบมา ไปยัง cloud เซิร์ฟเวอร์ FTP ไซต์ที่คุณสามารถเข้าถึง ซึ่งสามารถรวม OneDrive หรือเซิร์ฟเวอร์การแชร์เครือข่ายปลอดภัยเช่นSharePoint ผู้ส่งที่สามารถส่งคุณลิงก์ไปยังสิ่งที่แนบมาบนเซิร์ฟเวอร์หรือ FTP ไซต์ คุณสามารถคลิกลิงก์เพื่อเข้าถึงไฟล์ และบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ: สำหรับ OneDrive และ OneDrive for Business คุณจะต้องขอให้ผู้ส่งเฉพาะส่งคุณลิงก์ไปยังไฟล์ มากกว่าแนบไฟล์ไปกับอีเมลโดยใช้ OneDrive เมื่อต้องการรับลิงก์ใช้ร่วมกันใน OneDrive เน้นไฟล์ และเลือกรับลิงก์ ในแถบเมนู

 • ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการบีบอัดไฟล์   
  ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์บีบอัด เช่นมือ สร้างไฟล์เก็บถาวรถูกบีบอัดที่มีนามสกุลไฟล์อื่น Outlook ไม่รู้จักนามสกุลของชื่อไฟล์เหล่านี้เป็นที่อาจเป็นอันตราย ดังนั้น ไม่บล็อกสิ่งที่แนบมาใหม่ อรรถประโยชน์ของการบีบอัดของบริษัทอื่นจำนวนมากจะพร้อมใช้งาน

 • เปลี่ยนชื่อแฟ้ม   
  คุณสามารถร้องขอให้ เปลี่ยนชื่อผู้ส่งสิ่งที่แนบมาเมื่อต้องการใช้นามสกุลOutlook ที่ไม่รู้จักเป็นการคุกคาม ตัวอย่างเช่น แฟ้มปฏิบัติการที่มีการ.exe นามสกุลของชื่อไฟล์ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นไฟล์Word ที่มีนามสกุลไฟล์.docx

ขอให้ผู้ส่งส่งสิ่งที่แนบมาที่ถูกเปลี่ยนชื่อให้กับคุณอีกครั้ง เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาและเปลี่ยนชื่อให้มีนามสกุลเช่นเดิม ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ระบุตำแหน่งของสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล

 2. คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก คัดลอก

 3. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป แล้วคลิก วาง

 4. คลิกขวาที่ไฟล์ที่วาง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 5. เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ใช้นามสกุลเดิม เช่น .exe

ชนิดของไฟล์ใน Outlook ที่ถูกบล็อก

ถ้าคุณใช้บัญชี Microsoft Exchange Server และผู้ดูแลระบบExchange Server ได้กำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยOutlook ผู้ดูแลระบบอาจไม่สามารถช่วยคุณ ขอให้ผู้ดูแลระบบปรับการตั้งค่าความปลอดภัยบนกล่องจดหมายของคุณเพื่อยอมรับสิ่งที่แนบมาเช่นนั้นOutlook ถูกบล็อก

ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้Exchange Server นั่นคือขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อยกเลิกบล็อกไฟล์บางชนิด กระบวนงานนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรีจิสทรีใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดไฟล์ที่แนบมายกเลิกการบล็อก ดูบทความ Microsoft Support เกี่ยวกับสิ่งที่แนบมาที่ถูกบล็อกใน Outlook

ชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อกใน Outlook

นามสกุลของชื่อไฟล์

ชนิดไฟล์

.ade

Access Project Extension (Microsoft)

.adp

Access Project (Microsoft)

.app

Executable Application

.asp

Active Server Page

.bas

BASIC Source Code

.bat

Batch Processing

.cer

Internet Security Certificate File

.chm

Compiled HTML Help

.cmd

DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT

.cnt

แอปพลิเคชันช้อปวิธีใช้ Microsoft

.com

Command

.cpl

Windows Control Panel Extension (Microsoft)

.crt

Certificate File

.csh

csh Script

.der

DER Encoded X509 Certificate File

.diagcab

เครื่องมือการวินิจฉัยฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

.exe

Executable File

.fxp

FoxPro Compiled Source (Microsoft)

.gadget

Windows Vista gadget

.grp

กลุ่มโปรแกรมของ Microsoft

.hlp

Windows Help File

.hpj

วิธีใช้ AppWizard โครงการ

.hta

Hypertext Application

.inf

Information or Setup File

.ins

IIS Internet Communications Settings (Microsoft)

.isp

IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft)

.its

Internet Document Set, Internet Translation

.jar

เก็บถาวร Java

.jnlp

โพรโทคอล Launch เครือข่าย Java

.js

JavaScript Source Code

.jse

JScript Encoded Script File

.ksh

UNIX Shell Script

.lnk

Windows Shortcut File

.mad

Access Module Shortcut (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Access Diagram Shortcut (Microsoft)

.mam

Access Macro Shortcut (Microsoft)

.maq

Access Query Shortcut (Microsoft)

.mar

Access Report Shortcut (Microsoft)

.mas

Access Stored Procedures (Microsoft)

.mat

Access Table Shortcut (Microsoft)

.mau

Media Attachment Unit

.mav

Access View Shortcut (Microsoft)

.maw

Access Data Access Page (Microsoft)

.mcf

รูปแบบคอนเทนเนอร์สื่อ

.mda

Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft)

.mde

Access MDE Database File (Microsoft)

.mdt

Access Add-in Data (Microsoft)

.mdw

Access Workgroup Information (Microsoft)

.mdz

Access Wizard Template (Microsoft)

.msc

Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

Windows Installer File (Microsoft)

.msp

Windows Installer Update

.mst

Windows SDK Setup Transform Script

.msu

ไฟล์ Windows Update

.ops

Office Profile Settings File

.osd

คำอธิบายซอฟต์แวร์ที่เปิดอยู่

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Windows Program Information File (Microsoft)

.pl

สคริปต์ Perl

.plg

Developer Studio Build Log

.prf

Windows System File

.prg

Program File

.printerexport

ไฟล์สำรองของเครื่องพิมพ์

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.psd1

Windows PowerShell

.psdm1

Windows PowerShell

.pst

MS Exchange Address Book File, Outlook Personal Folder File (Microsoft)

.reg

Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File

.scf

Windows Explorer Command

.scr

Windows Screen Saver

.sct

Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Windows Shortcut into a Document

.shs

Shell Scrap Object File

เป็น.theme

ตั้งค่าไฟล์ธีมบนเดสก์ท็อป

.tmp

Temporary File/Folder

.url

Internet Location

.vb

VBScript File or Any Visual Basic Source

.vbe

VBScript Encoded Script File

.vbp

แฟ้มโครงการ Visual Basic

.vbs

แฟ้มสคริปต์ VBScript, สคริปต์ Visual Basic for Applications

.vsmacros

Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft)

.vsw

Visio Workspace File (Microsoft)

.webpnp

พิมพ์ไฟล์บนอินเทอร์เน็ต

.website

ทางลัดไซต์ที่ตรึงไว้จาก Internet Explorer

.ws

Windows Script File

.wsc

Windows Script Component

.wsf

Windows Script File

.wsh

Windows Script Host Settings File

.xbap

แอปพลิเคชันของเบราว์เซอร์

.xll

Add-in ของ Excel

.xnk

Exchange Public Folder Shortcut

ชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อกใน Outlook 2007

นามสกุลของชื่อไฟล์

ชนิดไฟล์

.ade

Access Project Extension (Microsoft)

.adp

Access Project (Microsoft)

.app

Executable Application

.asp

Active Server Page

.bas

BASIC Source Code

.bat

Batch Processing

.cer

Internet Security Certificate File

.chm

Compiled HTML Help

.cmd

DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT

.cnt

ดัชนีไฟล์วิธีใช้

.com

คำสั่ง

.cpl

Windows Control Panel Extension (Microsoft)

.crt

Certificate File

.csh

csh Script

.der

DER Encoded X509 Certificate File

.exe

Executable File

.fxp

FoxPro Compiled Source (Microsoft)

.gadget

Windows Vista gadget

.hlp

Windows Help File

.hpj

ไฟล์โครงการที่ใช้ในการสร้างไฟล์วิธีใช้ Windows

.hta

Hypertext Application

.inf

Information or Setup File

.ins

IIS Internet Communications Settings (Microsoft)

.isp

IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft)

.its

Internet Document Set, Internet Translation

.js

JavaScript Source Code

.jse

JScript Encoded Script File

.ksh

UNIX Shell Script

.lnk

Windows Shortcut File

.mad

Access Module Shortcut (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Access Diagram Shortcut (Microsoft)

.mam

Access Macro Shortcut (Microsoft)

.maq

Access Query Shortcut (Microsoft)

.mar

Access Report Shortcut (Microsoft)

.mas

Access Stored Procedures (Microsoft)

.mat

Access Table Shortcut (Microsoft)

.mau

Media Attachment Unit

.mav

Access View Shortcut (Microsoft)

.maw

Access Data Access Page (Microsoft)

.mda

Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft)

.mde

Access MDE Database File (Microsoft)

.mdt

Access Add-in Data (Microsoft)

.mdw

Access Workgroup Information (Microsoft)

.mdz

Access Wizard Template (Microsoft)

.msc

Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

Windows Installer File (Microsoft)

.msp

Windows Installer Update

.mst

Windows SDK Setup Transform Script

.ops

Office Profile Settings File

.osd

แอปพลิเคชันเสมือนกับ Microsoft SoftGrid Sequencer

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Windows Program Information File (Microsoft)

.plg

Developer Studio Build Log

.prf

Windows System File

.prg

Program File

.pst

MS Exchange แฟ้มสมุดรายชื่อ ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Outlook (Microsoft)

.reg

Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File

.scf

Windows Explorer Command

.scr

Windows Screen Saver

.sct

Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Windows Shortcut into a Document

.shs

Shell Scrap Object File

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.tmp

Temporary File/Folder

.url

Internet Location

.vb

แฟ้ม VBScript หรือซอร์ส VisualBasic

.vbe

VBScript Encoded Script File

.vbp

แฟ้มโครงการ Visual Basic

.vbs

แฟ้มสคริปต์ VBScript, สคริปต์ Visual Basic for Applications

.vsmacros

Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft)

.vsw

Visio Workspace File (Microsoft)

.ws

Windows Script File

.wsc

Windows Script Component

.wsf

Windows Script File

.wsh

Windows Script Host Settings File

.xnk

Exchange Public Folder Shortcut

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×