สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการโอนย้ายอีเมลแบบกำหนดลำดับขั้นไปยัง Office 365

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้ Office 365 คุณสามารถโยกย้ายเนื้อหาในกล่องจดหมายของผู้ใช้จากระบบอีเมลต้นทางไปยัง Office 365 ได้ เมื่อคุณทำเช่นนี้ตลอดเวลา วิธีนี้เรียกว่า การโยกย้ายแบบเป็นระยะ แนะนำให้ใช้การโยกย้ายแบบเป็นระยะเมื่อ:

 • ระบบอีเมลต้นทางของคุณคือ Microsoft Exchange Server 2003 หรือ Microsoft Exchange Server 2007

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้การโยกย้ายแบบเป็นระยะเพื่อโยกย้ายกล่องจดหมาย Exchange 2013 หรือ Exchange 2010 ไปยัง Office 365 พิจารณาการใช้การโอนแบบเคลื่อนย้ายหรือการโยกย้ายอีเมลแบบไฮบริดแทน

 • คุณมีกล่องจดหมายมากกว่า 2,000 กล่อง

ถ้าการโยกย้ายอีเมลแบบเป็นระยะไม่เหมาะกับคุณ ให้ดูที่ วิธีการโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365 เพื่อเป็นตัวเลือกอื่นๆ

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ต่อไปนี้เป็นสองสามรายการที่คุณควรทราบ

 • คุณต้องซิงโครไนซ์บัญชีผู้ใช้ระหว่างโดเมน Active Directory ภายในองค์กรและ Office 365 โดยใช้การซิงค์ Azure Active Directory เพื่อให้การโยกย้ายแบบเป็นระยะใช้งานได้

 • ชื่อโดเมนหลักที่ใช้สำหรับองค์กร Exchange ภายในองค์กรของคุณต้องเป็นโดเมนที่ได้รับการยืนยันกับองค์กร Office 365 ของคุณ

 • คุณสามารถโยกย้ายได้เฉพาะกล่องจดหมายของผู้ใช้และกล่องจดหมายทรัพยากรเท่านั้น ชนิดผู้รับอื่นๆ เช่น กลุ่มการแจกจ่าย ที่ติดต่อ ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายจะถูกโยกย้ายไปยัง Office 365 ผ่านทางกระบวนการของการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

 • ข้อความที่ระบุว่าไม่อยู่ที่สำนักงานจะไม่ถูกโยกย้ายไปพร้อมกับกล่องจดหมายของผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้เปิดฟีเจอร์ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ก่อนการโยกย้าย ฟีเจอร์นี้จะยังคงเปิดใช้งานอยู่บนกล่องจดหมายที่โยกย้าย แต่ข้อความที่ระบุว่าไม่อยู่ที่สำนักงานจะว่างเปล่า บุคคลที่ส่งข้อความไปยังกล่องจดหมายจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน เมื่อต้องการให้มีการส่งการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ผู้ใช้ต้องสร้างข้อความที่ระบุว่าไม่อยู่ที่สำนักงานใหม่หลังจากโยกย้ายกล่องจดหมายแล้ว

 • ถ้าคุณจำกัดการเชื่อมต่อไปยังระบบอีเมลต้นทางของคุณ เป็นความคิดที่ดีที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการโยกย้าย ขีดจำกัดการเชื่อมต่อทั่วไปรวมถึงการเชื่อมต่อทั้งหมดของไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อต่อผู้ใช้ และการเชื่อมต่อที่อยู่ IP ถ้าคุณไม่ได้จำกัดการเชื่อมต่อเหล่านี้ คุณสามารถข้ามงานนี้ไปได้

ผลกระทบของการโยกย้ายต่อผู้ใช้

 • ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ถึงอีเมลได้    เมื่อต้องการโยกย้ายอีเมล คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ในระบบอีเมลต้นทางของคุณ

 • ผู้ใช้ต้องสร้างโปรไฟล์ Outlook ใหม่    หลังจากที่โยกย้ายกล่องจดหมาย และแปลงบัญชีผู้ใช้ภายในองค์กรเป็นบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายแล้ว ผู้ใช้ต้องสร้างโปรไฟล์ Office 365 ใหม่ใน Outlook จากนั้น Outlook จะเชื่อมต่อกับ Office 365 โดยอัตโนมัติ

การโยกย้ายแบบเป็นระยะทำงานอย่างไร

ขั้นตอนหลักที่คุณดำเนินการสำหรับการโยกย้ายแบบเป็นระยะ และผลลัพธ์สำหรับผู้ใช้ของคุณ แสดงอยู่ในภาพประกอบต่อไปนี้

กระบวนการสำหรับการดำเนินงานการโยกย้ายอีเมลแบบกำหนดลำดับขั้นจาก Exchange ไปยัง Office 365

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของการโยกย้ายแบบเป็นระยะที่แสดงในภาพประกอบ

 1. ผู้ดูแลระบบซิงโครไนซ์รายชื่อผู้ใช้ระหว่างสภาพแวดล้อมในองค์กรของพวกเขาและ Office 365

  ดูขั้นตอนดำเนินการใน เตรียมพร้อมสำหรับการโยกย้ายแบบเป็นระยะ

 2. ผู้ดูแลระบบสร้างไฟล์ Comma-Separated Value (CSV) ที่มีแถวสำหรับผู้ใช้แต่ละรายซึ่งมีกล่องจดหมายภายในองค์กรที่จะทำการโยกย้ายในชุดการโยกย้าย

  ดูขั้นตอนดำเนินการใน สร้างรายการกล่องจดหมายเพื่อโยกย้าย

 3. ผู้ดูแลระบบสร้างและเรียกใช้ชุดการโยกย้ายแบบเป็นระยะโดยใช้แดชบอร์ดการโยกย้ายใน ศูนย์การจัดการ Exchange

  ดูขั้นตอนดำเนินการใน เชื่อมต่อ Office 365 กับระบบอีเมลของคุณ, โยกย้ายกล่องจดหมายขอองคุณ และ เริ่มชุดการโยกย้ายแบบเป็นระยะ

  หลังจากที่ผู้ดูแลระบบเริ่มชุดการโยกย้ายแล้ว Exchange Online จะทำสิ่งต่อไปนี้

  • ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

  • ตรวจสอบว่ามีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายอยู่ในองค์กร Office 365 สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่แสดงรายการในไฟล์ CSV ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายถูกสร้างขึ้นใน Office 365 ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

  • แปลงผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายของ Office 365 เป็นกล่องจดหมาย Exchange Online สำหรับผู้ใช้แต่ละรายในชุดการโยกย้าย

  • เริ่มการซิงโครไนซ์เริ่มต้น Exchange Online จะประมวลผลคำขอการโยกย้ายได้สูงสุด N รายการในหนึ่งครั้ง N แสดงจำนวนสูงสุดของการโยกย้ายที่เกิดขึ้นพร้อมกันที่ผู้ดูแลระบบระบุเมื่อสร้างจุดสิ้นสุดการโยกย้ายซึ่งใช้สำหรับชุดการโยกย้าย ตามค่าเริ่มต้น การซิงโครไนซ์เริ่มต้นจะดำเนินการกับกล่องจดหมายครั้งละ 20 กล่อง จนกว่ากล่องจดหมายทั้งหมดในชุดการโยกย้ายจะถูกโยกย้าย

  • กำหนดค่าการส่งต่อจดหมาย คุณสมบัติ TargetAddress บนกล่องจดหมายภายในองค์กรจะได้รับการกำหนดค่าด้วยที่อยู่อีเมลของกล่องจดหมาย Exchange Online กระบวนการนี้หมายความว่าจดหมายที่ส่งไปยังกล่องจดหมายภายในองค์กรจะถูกส่งต่อไปยังกล่องจดหมาย Exchange Online ที่เกี่ยวข้อง

 4. หลังจากสร้างกล่องจดหมาย Exchange Online และกำหนดค่าการส่งต่อจดหมายสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในไฟล์ CSV แล้ว Exchange Online จะส่งข้อความอีเมลบอกสถานะไปยังผู้ดูแลระบบ ข้อความบอกสถานะนี้จะแสดงรายการจำนวนกล่องจดหมายที่โยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ และจำนวนกล่องจดหมายที่ไม่สามารถโยกย้ายได้ ข้อความนี้ยังมีลิงก์ไปยังสถิติการโยกย้ายและรายงานข้อผิดพลาดที่มีข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วย ในตอนนี้ ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้กล่องจดหมาย Exchange Online ของพวกเขาได้

 5. โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซิงโครไนซ์เริ่มต้น Exchange Online จะโยกย้ายข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และรายการปฏิทินทั้งหมดจากกล่องจดหมายภายในองค์กรไปยังกล่องจดหมาย Exchange OnlineExchange Online จะส่งรายงานการโยกย้ายขั้นสุดท้ายเมื่อการโยกย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

 6. หลังจากชุดการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ และผู้ดูแลระบบตรวจสอบว่ากล่องจดหมายทั้งหมดในชุดการโยกย้ายถูกโยกย้ายสำเร็จแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถแปลงกล่องจดหมายภายในองค์กรเป็นผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายได้

  ดูขั้นตอนดำเนินการใน แปลงกล่องจดหมายภายในองค์กรเป็นผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมาย

 7. ถ้าผู้ใช้เปิดกล่องจดหมายของพวกเขาด้วย Outlook บริการการค้นหาอัตโนมัติจะพยายามเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายภายในองค์กร หลังจากที่คุณแปลงกล่องจดหมายภายในองค์กรเป็นผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมาย บริการการค้นหาอัตโนมัติจะใช้ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายในการเชื่อมต่อ Outlook กับกล่องจดหมาย Exchange Online หลังจากที่ผู้ใช้สร้างโปรไฟล์ Outlook ใหม่

 8. ผู้ดูแลระบบจะสร้างชุดการโยกย้ายเพิ่มเติม โดยส่งไฟล์ CSV สำหรับชุดการโยกย้ายแต่ละชุด

 9. ผู้ดูแลระบบจะเรียกใช้ชุดการโยกย้ายเพิ่มเติม

 10. ผู้ดูแลระบบจะแก้ไขปัญหาใดๆ หลังจากกล่องจดหมายภายในองค์กรทั้งหมดในชุดการโยกย้ายถูกโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ดูแลระบบจะลบชุดการโยกย้าย

  ดูขั้นตอนดำเนินการใน ลบชุดการโยกย้ายแบบเป็นระยะ

 11. ผู้ใช้สามารถใช้กล่องจดหมาย Exchange Online ของพวกเขาได้

 12. เพื่อดำเนินการเปลี่ยนไปใช้ Exchange Online และ Office 365 ให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการสำหรับงานหลังการกำหนดค่าต่างๆ เช่น

  • กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ Office 365

  • กำหนดค่าระเบียน MX ให้ชี้ไปที่องค์กร Office 365 ของคุณ เพื่อให้อีเมลถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย Exchange Online โดยตรง

  • สร้างระเบียน Domain Name System (DNS) ของการค้นหาอัตโนมัติสำหรับองค์กร Office 365 ของคุณ

  ดูขั้นตอนดำเนินการใน กำหนดเส้นทางอีเมลของคุณไปยัง Office 365 โดยตรง และ ดำเนินการสำหรับงานหลังการโยกย้ายให้เสร็จสมบูรณ์

  ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกการใช้งาน Exchange Server ภายในองค์กรได้ (เลือกได้)

  หมายเหตุ: ถ้าคุณนำโซลูชันการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวไปใช้ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเก็บรักษา Exchange Server ไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง Exchange System Manager (Exchange 2003) หรือ Exchange Management Console/Exchange Management Shell (Exchange 2007) เพื่อจัดการแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับจดหมายสำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายภายในองค์กร สำหรับ Exchange 2007 แล้ว Exchange Server ที่คุณเก็บรักษาควรมีการติดตั้งบทบาทการนำส่งจากฮับ, การเข้าถึงไคลเอ็นต์ และเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย

พร้อมที่จะเริ่มหรือยัง

ถ้าคุณคุ้นเคยกับการตั้งค่าการโยกย้ายไปยัง Office 365 ต่อไปนี้คืองานที่ต้องทำให้เสร็จสิ้น

 • การใช้เครื่องมือการซิงโครไนซ์ Microsoft Azure Active Directory หรือ Microsoft Azure Active Directory Sync Services (AAD Sync) เพื่อซิงโครไนซ์และสร้างผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณใน Office 365

 • การกำหนดค่า Exchange Server โดยใช้ ศูนย์การจัดการ Exchange

 • การเปลี่ยนระเบียน MX สำหรับองค์กรของคุณให้ชี้ไปที่ Office 365 เมื่อการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ ระเบียน MX ของคุณคือวิธีที่ระบบจดหมายอื่นๆ ใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของระบบอีเมลของคุณ การเปลี่ยนระเบียน MX จะทำให้ระบบจดหมายอื่นๆ เริ่มส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมายใหม่ใน Office 365 โดยตรง

เมื่อต้องการทำการโยกย้ายอีเมลแบบเป็นระยะให้เสร็จสมบูรณ์ เป็นความคิดที่ดีที่จะทำความคุ้นเคยกับการทำงานเหล่านี้

 • คุณกำหนดค่าหรือตรวจสอบว่าการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีทำงานหรือไม่

 • คุณกำหนดค่าหรือตรวจสอบว่า Outlook Anywhere ทำงานหรือไม่

 • คุณสร้างรายการกล่องจดหมายอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อโยกย้ายใน Excel

 • คุณใช้ตัวช่วยสร้างทีละขั้นตอนใน Office 365 เพื่อกำหนดค่าและเริ่มกระบวนการการโยกย้าย

 • คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนระเบียน DNS สำหรับองค์กรของคุณ เช่นการค้นหาอัตโนมัติ และระเบียน MX

 • คุณเปิดใช้งานจดหมายสำหรับกล่องจดหมายภายในองค์กร

ถ้าคุณพร้อมที่เริ่มการโยกย้ายอีเมลแบบเป็นระยะ คุณสามารถใช้ขั้นตอนที่ระบุใน ดำเนินการการโยกย้ายอีเมลแบบเป็นระยะไปยัง Office 365

ดูเพิ่มเติม

วิธีโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365

ใช้ PowerShell เพื่อดำเนินการโยกย้ายแบบเป็นระยะ ไปยัง Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×