สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการโยกย้ายกล่องจดหมาย IMAP ไปยัง Office 365

คุณสามารถย้ายเนื้อหากล่องจดหมายของผู้ใช้จากระบบอีเมลต้นทางของคุณไปที่ Office 365 ได้ ใช้ Internet Message Access Protocol (IMAP) เพื่อย้ายอีเมล เมื่อ:

 • ระบบอีเมลต้นทางของคุณสนับสนุน IMAP

ถ้าตัวเลือกนี้ไม่เหมาะกับคุณ ให้ดูที่ วิธีการโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365 สำหรับตัวเลือกอื่นๆ

สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับ Windows PowerShell ให้ดูที่ ใช้ PowerShell เพื่อดำเนินการโยกย้าย IMAP ไปยัง Office 365

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ต่อไปนี้เป็นข้อจำกัดบางอย่างที่คุณควรทราบ

 • คุณสามารถโยกย้ายรายการในกล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้หรือโฟลเดอร์เมลอื่นๆ ได้เท่านั้น การโยกย้ายชนิดนี้จะไม่โยกย้ายที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

 • คุณสามารถโยกย้ายได้สูงสุด 500,000 รายการจากกล่องจดหมายของผู้ใช้ (อีเมลที่ใหม่ที่สุดจะถูกโยกย้ายก่อน)

 • ขนาดอีเมลที่ใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถโยกย้ายได้ คือ 35 MB

 • ถ้าคุณจำกัดการเชื่อมต่อไปยังระบบอีเมลต้นทางของคุณ เป็นความคิดที่ดีที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการโยกย้าย ขีดจำกัดการเชื่อมต่อทั่วไป ได้แก่ การเชื่อมต่อทั้งหมดของไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์, การเชื่อมต่อของผู้ใช้แต่ละราย และการเชื่อมต่อที่อยู่ IP บนเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์

ผลกระทบของการโยกย้ายต่อผู้ใช้

เมื่อต้องการโยกย้ายอีเมล คุณจำเป็นต้องเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ในระบบอีเมลต้นทางของคุณ ถ้าคุณรู้รหัสผ่านของผู้ใช้หรือสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของพวกเขาโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ ก็จะมีไม่ผลกระทบใดๆ ต่อผู้ใช้จนกว่าคุณจะปิดระบบอีเมลต้นทางของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ได้ คุณจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้โดยใช้รหัสผ่านใหม่ที่คุณรู้ได้ ถ้าผู้ใช้ไม่รู้รหัสผ่านใหม่นี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายเก่าของพวกเขาได้ในระหว่างการโยกย้ายอีเมลหรือหลังจากนั้น คุณสามารถแจกจ่ายรหัสผ่านใหม่หลังจากการโยกย้ายได้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายเก่าของพวกเขา

การโยกย้าย IMAP ทำงานอย่างไร

ขั้นตอนหลักๆ ที่คุณต้องทำสำหรับการโยกย้ายอีเมล IMAP จะแสดงอยู่ในภาพประกอบต่อไปนี้

กระบวนการสำหรับการโยกย้ายอีเมล IMAP

คุณสามารถใช้ขั้นตอนทั่วไปเหล่านี้ได้ ไม่ว่าคุณกำลังโยกย้ายจาก Gmail หรือระบบ IMAP อื่นก็ตาม

 1. ขั้นแรก คุณต้องสร้างผู้ใช้ของคุณใน Office 365 และกำหนดสิทธิ์ให้กับพวกเขา กล่องจดหมายที่จำเป็นต้องมีใน Office 365 เพื่อใช้การโยกย้าย IMAP

 2. เตรียมระบบอีเมลต้นทาง IMAP ของคุณและเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการโยกย้าย ถ้าคุณวางแผนที่จะโยกย้ายโดเมนของคุณไปยัง Office 365 ให้ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนของคุณกับผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณ

  คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดค่าการตั้งค่าบางอย่างหรือเพียงแค่บันทึกชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือบริการอีเมลของคุณเพื่อใช้ในภายหลัง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของบริการอีเมลที่คุณกำลังโยกย้าย นอกจากนี้ คุณจะต้องตรวจสอบโดเมนของคุณในระบบรีจิสทรีโดเมนของคุณด้วย ถ้าคุณมีโดเมนแบบกำหนดเอง

 3. แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้ของคุณทราบ

  คุณควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการโยกย้ายอีเมล และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับงานที่พวกเขาต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการโยกย้าย

 4. ตั้งค่าข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบหรือรับหรือตั้งค่ารหัสผ่านอีเมลของผู้ใช้ใหม่

  เมื่อต้องการดำเนินการโยกย้าย คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของกล่องจดหมายแต่ละกล่อง

 5. ถ้าคุณกำลังใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน โยกย้ายกล่องจดหมาย Google Apps ไปยัง Office 365 หรือ โยกย้ายกล่องจดหมาย IMAP ชนิดอื่น ๆ ไปยัง Office 365 คุณจะสร้างรายการกล่องจดหมายเพื่อโยกย้าย (ไฟล์ CSV) คำแนะนำในการโยกย้ายเหล่านี้เริ่มจาก ศูนย์การจัดการ Exchange และคุณจะต้องสร้างไฟล์ CSV ที่แสดงรายการที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านสำหรับกล่องจดหมายที่คุณต้องการโยกย้าย

  คุณยังสามารถใช้หน้าการโยกย้ายหรือตั้งค่าคำแนะนำในระบบ ตัวอย่างศูนย์ผู้ดูแลระบบเพื่อการโยกย้ายจาก IMAP เช่น Gmail, Hotmail.com หรือ Outlook.com ได้ ขั้นตอนเหล่านี้เหมาะสำหรับการย้ายจดหมายของผู้ใช้จำนวนไม่มาก (น้อยกว่า 50) ถ้าคุณกำลังย้ายจดหมายของผู้ใช้จำนวนมากขึ้น การใช้ไฟล์ CSV จะช่วยให้คุณป้อนข้อมูลทั้งหมดสำหรับบัญชีได้ง่ายขึ้น

 6. เชื่อมต่อ Office 365 กับระบบอีเมล

  ในการย้ายอีเมลให้เสร็จสมบูรณ์ Office 365 จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับและติดต่อกับระบบอีเมลต้นทาง ในการดำเนินการนี้ Office 365 จะใช้จุดสิ้นสุดการโยกย้าย ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

 7. โยกย้ายกล่องจดหมาย แล้วตรวจสอบการโยกย้าย

  เมื่อต้องการโยกย้ายกล่องจดหมาย ให้คุณสร้างชุดการโยกย้าย แล้วเริ่มต้นการโยกย้าย หลังจากที่ชุดการโยกย้ายเริ่มทำงาน ให้ตรวจสอบว่าอีเมลถูกโยกย้ายสำเร็จหรือไม่

 8. ปรับการตั้งค่าอีเมลให้เหมาะสม (ทำหรือไม่ก็ได้)

  มีการตั้งค่าบางอย่างที่คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อให้อีเมลเริ่มปรากฏขึ้นในกล่องจดหมาย Office 365 ใหม่ของคุณโดยใช้ระยะเวลาที่ไม่นานมากนัก ให้ดูที่ เคล็ดลับสำหรับการปรับเปลี่ยนการโยกย้าย IMAP ให้เหมาะสม

 9. เริ่มการกำหนดเส้นทางอีเมลไปยัง Office 365

  คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระเบียน DNS ที่เรียกว่า ระเบียน MX เพื่อให้ระบบอีเมลของคุณสามารถเริ่มกำหนดเส้นทางจดหมายไปยัง Office 365 ได้

 10. ตรวจสอบการกำหนดเส้นทาง จากนั้นหยุดการซิงโครไนซ์อีเมล

  หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบว่าอีเมลทั้งหมดนั้นถูกส่งไปที่ Office 365 แล้ว คุณสามารถลบชุดการโยกย้ายเพื่อหยุดการซิงโครไนซ์ระหว่างระบบอีเมลต้นทางของคุณและ Office 365

 11. ส่งจดหมายต้อนรับไปยังผู้ใช้

  บอกให้ผู้ใช้ของคุณทราบเกี่ยวกับ Office 365 และวิธีการลงชื่อเข้าใช้กล่องจดหมายใหม่พวกเขา

พร้อมที่จะเริ่มหรือยัง

เมื่อต้องการสิ้นสุดการโยกย้ายอีเมลอย่างเสร็จสมบูรณ์ เป็นความคิดที่ดีที่จะทำงานเหล่านี้:

 • คุณสร้างรายการกล่องจดหมายเพื่อโยกย้ายใน Excel คุณเพิ่มที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้ลงในไฟล์นี้

 • คุณใช้ตัวช่วยสร้างทีละขั้นตอนใน Office 365 เพื่อกำหนดค่าและเริ่มกระบวนการการโยกย้าย

 • หลังจากโยกย้ายระเบียนแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนระเบียน MX สำหรับองค์กรของคุณให้ชี้ไปที่ Office 365 เมื่อการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ ระเบียน MX ของคุณคือวิธีที่ระบบจดหมายอื่นๆ ใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของระบบอีเมลของคุณ การเปลี่ยนระเบียน MX จะทำให้ระบบจดหมายอื่นๆ เริ่มส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมายใหม่ใน Office 365 โดยตรง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการอัปเดตระเบียน MX ของคุณ ให้ดู สร้างระเบียน DNS ที่ผู้ให้บริการการโฮสต์ DNS ใดก็ได้สำหรับ Office 365

ถ้าคุณคุ้นเคยกับสิ่งที่ต้องทำในการโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365 คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้ว ขั้นตอนแรกคือระบุว่า ระบบอีเมลต้นทางที่คุณกำลังการโยกย้ายคือระบบอีเมลใด:

ดูเพิ่มเติม

เคล็ดลับสำหรับการปรับเปลี่ยนการโยกย้าย IMAP ให้เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×