สิบวิธีแรกในการล้างข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คำที่สะกดผิด ช่องว่างต่อท้าย stubborn หน้าที่ไม่ต้อง กรณีที่ไม่เหมาะสม และอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาช่วยให้เข้าใจแรกที่ไม่ถูกต้อง และไม่เท่านั้นแม้ว่ารายการทั้งหมดของข้อมูลของคุณสามารถรับสกปรกวิธี สะสมปลอกของคุณ เวลาสำหรับ spring-cleaning บางเวอร์ชันหลักของแผ่นงานของคุณใน Microsoft Excel ได้

คุณไม่มีรูปแบบและชนิดของข้อมูลที่คุณนำเข้าจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูล ไฟล์ข้อความ หรือเว็บเพ ควบคุมเสมอ ก่อนที่คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูล คุณจำเป็นต้องล้างข้อมูลนั้น โชคดี Excel มีฟีเจอร์มากมายที่จะช่วยให้คุณรับข้อมูลในรูปแบบแม่นยำที่คุณต้องการ บางครั้ง งานซับซ้อน และมีฟีเจอร์เฉพาะที่ทำงานกับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถได้อย่างง่ายดายใช้ตัวตรวจสอบการสะกดเพื่อล้างคำที่สะกดผิดในคอลัมน์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็นหรือคำอธิบาย หรือ ถ้าคุณต้องการเอาแถวที่ซ้ำกัน คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วทำได้ โดยใช้กล่องโต้ตอบเอารายการที่ซ้ำออก

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการจัดการอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ โดยใช้สูตรเพื่อแปลงค่านำเข้าลงในค่าใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเอาช่องว่างต่อท้าย คุณสามารถสร้างคอลัมน์ใหม่เมื่อต้องการล้างข้อมูล โดยใช้สูตร เติมลงมาตามคอลัมน์ใหม่ แปลงสูตรของคอลัมน์ใหม่ที่เป็นค่า และการเอาออกแล้ว ในคอลัมน์ต้นฉบับ

ขั้นตอนสำหรับการล้างข้อมูลพื้นฐานมีดังนี้:

 1. นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

 2. สร้างสำเนาสำรองของข้อมูลต้นฉบับในเวิร์กบุ๊กที่แยกต่างหาก

 3. ให้แน่ใจว่า ข้อมูลในรูปแบบตารางของแถวและคอลัมน์ที่มี: ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ คอลัมน์ทั้งหมด และแถวที่มองเห็นได้ และไม่มีแถวว่างภายในช่วงที่คล้ายกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ตาราง Excel

 4. ทำงานที่ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการคอลัมน์แรก เช่น ตรวจการสะกด หรือใช้กล่องโต้ตอบค้นหา และแทน

 5. ถัดไป ทำงานที่จำเป็นต้องมีการจัดการคอลัมน์ ขั้นตอนทั่วไปสำหรับการจัดการกับคอลัมน์คือ:

  1. แทรกคอลัมน์ใหม่ (B) อยู่ถัดจากคอลัมน์ต้นฉบับ (A) ที่จำเป็นต้องล้าง

  2. เพิ่มสูตรที่จะแปลงข้อมูลที่ด้านบนของคอลัมน์ใหม่ (B)

  3. ใส่สูตรในคอลัมน์ใหม่ (B) ลง ในตาราง Excel คอลัมน์จากการคำนวณจะถูกสร้างขึ้น ด้วยค่าที่ถูกเติมลงมาโดยอัตโนมัติ

  4. เลือกคอลัมน์ใหม่ (B), คัดลอก และวางเป็นค่าลงในคอลัมน์ใหม่ (B)

  5. เอาคอลัมน์ต้นฉบับ (A), ซึ่งแปลงคอลัมน์ใหม่จาก B ถึงก

เมื่อต้องการล้างแหล่งข้อมูลเดียวกันเป็นระยะ ๆ พิจารณาบันทึกแมโคร หรือเขียนโค้ดเพื่อทำขั้นตอนทั้งหมด ยังมีตัวเลขของภายนอก add-in เขียน โดยผู้จำหน่ายบริษัท แสดงอยู่ในส่วนผู้ให้บริการของบริษัทอื่นว่า คุณสามารถลองใช้ถ้าคุณไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเป็นไปแบบอัตโนมัติกระบวนการตัวคุณเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

ภาพรวมของข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ (นำเข้า)

อธิบายวิธีการนำเข้าข้อมูลภายนอกลงใน Office Excel ทั้งหมด

ใส่ข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

แสดงวิธีการใช้คำสั่งเติม

สร้าง และจัดรูปแบบตาราง

ปรับขนาดตาราง ด้วยการเพิ่ม หรือเอาแถวและคอลัมน์

ใช้คอลัมน์จากการคำนวณในตาราง Excel

แสดงวิธีการสร้างตาราง Excel และเพิ่ม หรือลบคอลัมน์หรือคอลัมน์จากการคำนวณ

การสร้างแมโคร

แสดงหลายวิธีในการทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ โดยใช้แมโคร

คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบการสะกดเท่านั้นไม่ ค้นหาคำที่สะกดผิด แต่เมื่อต้อง การค้นหาค่าที่ไม่ได้ใช้อย่างสอดคล้องกัน เช่นชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัท โดยการเพิ่มค่าเหล่านั้นลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

การตรวจการสะกดและไวยกรณ์

แสดงวิธีการแก้ไขคำที่สะกดผิดในแผ่นงาน

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มคำลงในตัวตรวจสอบการสะกด

อธิบายวิธีการใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

แถวที่ซ้ำกันจะมีปัญหาทั่วไปเมื่อคุณนำเข้าข้อมูล เป็นความคิดดีเพื่อกรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกันก่อนเพื่อยืนยันว่า ผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องก่อนที่คุณเอาค่าที่ซ้ำกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

กรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือเอาค่าที่ซ้ำกันออก

แสดงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงที่สอง: วิธีการกรองหาแถวที่ไม่ซ้ำกันและวิธีการเอาแถวที่ซ้ำกัน

คุณอาจต้องการเอาทั่วไปนำหน้าสตริ เช่นป้ายชื่อตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ และช่องว่าง หรือคำต่อ ท้าย เช่นวลี parenthetic ที่ส่วนท้ายของสตริงที่จะไม่จำเป็น หรือล้าสมัยออก คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ โดยการค้นหาอินสแตนซ์ของข้อความนั้น จากนั้น แทน ด้วยข้อความอื่น ๆ หรือไม่มีข้อความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

ตรวจสอบว่า เซลล์ประกอบด้วยข้อความ (เทียบ)

ตรวจสอบว่าเซลล์ประกอบด้วยข้อความ (พิมพ์ใหญ่-เล็ก)

แสดงวิธีการใช้คำสั่งค้นหาและหลายฟังก์ชันเพื่อค้นหาข้อความ

เอาอักขระจากข้อความ

แสดงวิธีการใช้คำสั่งแทนและหลายฟังก์ชันเพื่อเอาข้อความ

ค้นหา หรือแทนที่ข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต

แสดงวิธีการใช้กล่องโต้ตอบค้นหาและแทน

FIND, FINDB

SEARCH, SEARCHB

REPLACE, REPLACEB

SUBSTITUTE

ซ้าย LEFTB

ขวา RIGHTB

LEN, LENB
MID, MIDB

ต่อไปนี้คือฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้เพื่อทำสตริงที่จัดการงานต่าง ๆ เช่นการค้นหา และแทนที่สตริงย่อยภายในสตริ แยกส่วนของสตริงที่ หรือกำหนดความยาวของสตริงข้อ ความ

ในบางครั้งข้อความมาในกระเป๋าแบบผสม โดยเฉพาะเมื่อพิมพ์ข้อความเกี่ยวข้อง ใช้ฟังก์ชันตัวพิมพ์ใหญ่สามอย่างน้อยหนึ่งอย่าง คุณสามารถแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็กตัวอักษร เช่นที่อยู่อีเมล ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอักษร เช่นรหัสผลิตภัณฑ์ หรืออักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่นชื่อหรือชื่อของสมุดรายชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

เปลี่ยนตัวพิมพ์ข้อความ

แสดงวิธีการใช้ฟังก์ชันสามตัวพิมพ์ใหญ่

LOWER

แปลงตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในสตริงข้อความเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก

เหมาะสม

ทำตัวอักษรตัวแรกในสตริงข้อความและตัวอักษรอื่นๆ ในข้อความที่ตามหลังอักขระใดๆ ที่ไม่ใช่ตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แปลงตัวอักษรอื่นๆ ทั้งหมดให้เป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก

UPPER

แปลงข้อความเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

ในบางครั้งค่าข้อความประกอบด้วยนำ ต่อ ท้าย หรือหลายอักขระช่องว่างที่ฝังตัว (อักขระUnicode ตั้งค่า 32 และ 160), หรืออักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา (ชุดอักขระ Unicode ค่า 0 ถึง 31, 127, 129, 141, 143, 144 และ 157) อักขระต่อไปนี้ในบางครั้งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณเรียงลำดับ กรอง หรือค้นหา ตัวอย่างเช่น ในแหล่งข้อมูลภายนอก ผู้ใช้อาจทำให้พิมพ์ผิดพลาด โดยการเพิ่มช่องว่างอักขระที่เพิ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือข้อความที่นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกอาจประกอบด้วยอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาที่ฝังตัวในข้อความ เนื่องจากอักขระเหล่านี้จะไม่ได้อย่างง่ายดายสังเกต ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดอาจเข้าใจได้ยาก เมื่อต้องการเอาอักขระที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TRIM, CLEAN และ SUBSTITUTE ร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

แสดงวิธีการเอาช่องว่างและอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาทั้งหมดออกจากชุดอักขระ Unicode

โค้ด

ส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ

ล้าง

เอาอักขระที่ไม่พิมพ์ 32 แรกในโค้ด ASCII 7 บิต (ค่า 0 ถึง 31) จากข้อความ

TRIM

เอาอักขระช่องว่าง ASCII 7 บิต (ค่า 32) จากข้อความของคุณ

SUBSTITUTE

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SUBSTITUTE เมื่อต้องการแทนอักขระ Unicode ค่า (ค่า 127, 129, 141, 143, 144, 157 และ 160) สูงกว่า มีอักขระ ASCII 7 บิตซึ่งถูกออกแบบฟังก์ชัน CLEAN และ TRIM

มีปัญหาหลักสองตัวเลขที่อาจจะต้องล้างข้อมูล: หมายเลขถูกนำเข้าเป็นข้อความโดยไม่ได้ตั้งใจ และเครื่องหมายลบที่คุณต้องเปลี่ยนเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลข

แสดงวิธีการแปลงตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบ และเก็บไว้ในเซลล์เป็นข้อความ ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหากับการคำนวณ หรือพืชผักสับสนลำดับการจัดเรียง การจัดรูปแบบตัวเลข

ดอลลาร์

แปลงเลขฐานสิบรูปแบบข้อความ และสัญลักษณ์สกุลเงินที่นำไปใช้

TEXT

แปลงค่าเป็นข้อความในรูปแบบตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง

แก้ไขแล้ว

ปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ การจัดรูปแบบตัวเลขในรูปแบบทศนิยม โดยใช้ระยะเวลาและเครื่องหมายจุลภาค และส่งกลับผลลัพธ์เป็นข้อความ

VALUE

ฟังก์ชันนี้จะแปลงสตริงข้อความที่แทนจำนวนให้เป็นตัวเลข

เนื่องจากมีรูปแบบวันที่แตกต่างกันหลาย และเนื่องจากรูปแบบเหล่านี้อาจสับสนกับลำดับเลข part รหัสหรือสตริงที่อื่น ๆ ที่ประกอบด้วยเครื่องหมายทับหรือยัติภังค์ วันและเวลามักจะต้องถูกแปลง และรู้จัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

เปลี่ยนระบบวัน รูป หรือแปลปีสองหลัก

อธิบายวิธีการใช้ระบบวันทำงานใน Office Excel

แปลงเวลา

แสดงวิธีการแปลงระหว่างหน่วยของเวลาที่แตกต่างกัน

การแปลงวันที่ซึ่งเก็บเป็นข้อความให้เป็นวันที่

แสดงวิธีการแปลงวันที่ถูกจัดรูปแบบ และเก็บไว้ในเซลล์เป็นข้อความ ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหากับการคำนวณ หรือพืชผักสับสนลำดับการจัดเรียง การจัดรูปแบบวัน

DATE

ส่งกลับเลขลำดับที่แสดงถึงวันที่เฉพาะเจาะจง ถ้ารูปแบบเซลล์โดยทั่วไปก่อนที่จะถูกใส่ฟังก์ชัน ผลลัพธ์ถูกจัดรูปแบบเป็นวัน

DATEVALUE

แปลงวันที่แทน ด้วยข้อความเป็นเลขลำดับ

TIME

ส่งกลับตัวเลขทศนิยมสำหรับเวลาที่เฉพาะเจาะจง ถ้ารูปแบบเซลล์โดยทั่วไปก่อนที่จะถูกใส่ฟังก์ชัน ผลลัพธ์ถูกจัดรูปแบบเป็นวัน

TIMEVALUE

ส่งกลับตัวเลขทศนิยมของเวลาที่แสดง ด้วยสตริงข้อความ ตัวเลขทศนิยมเป็นค่าตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 0.99999999 ซึ่ง ของเวลาจาก 0:00:00 (12:00:00 AM) ถึง 23:59:59 (11:59:59 P.M.)

งานทั่วไปหลังจากนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกคือการ ผสานคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์หนึ่ง หรือแยกคอลัมน์หนึ่งเป็นคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแยกคอลัมน์ที่ประกอบด้วยชื่อเต็มเป็นชื่อ และนามสกุล หรือ คุณอาจต้องการแยกคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีอยู่ลงในถนนแยกต่างหาก เมือง ภูมิภาค และคอลัมน์รหัสไปรษณีย์ ย้อนกลับอาจเป็นจริง คุณอาจต้องการผสานคอลัมน์แรกและนามสกุลเป็นคอลัมน์ชื่อเต็ม หรือรวมคอลัมน์ที่อยู่แยกกันในคอลัมน์เดียวกัน ค่าทั่วไปอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจจำเป็นต้องมีการผสานลงในหนึ่งคอลัมน์ หรือแบ่งออกเป็นหลายคอลัมน์ รวมรหัสผลิตภัณฑ์ เส้นทางไฟล์ และที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

รวมชื่อ และนามสกุล

รวมข้อความและตัวเลข

รวมข้อความที่ มีวันหรือเวลา

รวมคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ โดยใช้ฟังก์ชัน

แสดงตัวอย่างทั่วไปของการรวมค่าจากคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์

แยกข้อความเป็นหลายคอลัมน์ด้วยการแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์

แสดงวิธีการใช้ตัวช่วยสร้างนี้เมื่อต้องการแบ่งคอลัมน์ตามตัวคั่นทั่วไปต่าง ๆ

แยกข้อความลงในคอลัมน์ต่างๆ ด้วยฟังก์ชัน

แสดงวิธีการใช้ LEFT ฟังก์ชัน MID, RIGHT การค้นหา และ LEN เพื่อแยกชื่อคอลัมน์เป็นคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์

รวม หรือแยกเนื้อหาของเซลล์

แสดงวิธีการใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE ตัวดำเนินการ & (เครื่องหมายและ) และแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์

ผสานเซลล์หรือแยกเซลล์ที่ถูกผสาน

แสดงวิธีการใช้คำสั่งผสานเซลล์ผสานข้ามและผสาน

CONCATENATE

รวมสตริงข้อความอย่าง น้อยสองลงในสตริงข้อความเดียว

วิเคราะห์และฟีเจอร์การจัดรูปแบบใน Office Excel ส่วนใหญ่ถือว่า มีข้อมูลอยู่ในตารางเดียว flat สองมิติ ในบางครั้งคุณอาจต้องการทำให้เป็น คอลัมน์แถว และคอลัมน์กลาย เป็นแถว ในบางครั้ง ข้อมูลจะไม่ได้แม้แต่ที่มีแบบแผนในรูปแบบตาราง และคุณจำเป็นวิธีในการแปลงข้อมูลจากการ nontabular ลงในรูปแบบตาราง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

TRANSPOSE

ส่งกลับค่าตามแนวตั้งช่วงของเซลล์ เป็นช่วงแนวนอน หรือในทางกลับกัน

บางครั้ง ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลใช้ Office Excel เพื่อค้นหา และแก้ไขข้อผิดพลาดตรงเมื่อมีการเข้าร่วมอย่าง น้อยสองตาราง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อตารางสองตารางจากเวิร์กชีตที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น เพื่อดูระเบียนทั้งหมดในทั้งสองตาราง หรือการเปรียบเทียบตาราง และค้นหาแถวต่าง ๆ ที่ไม่ตรงกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

การค้นหาค่าในรายการของข้อมูล

แสดงวิธีทั่วไปในการค้นหาข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชันการค้นหา

ค้นหา

ส่งกลับค่า จากช่วงหนึ่งแถว หรือหนึ่งคอลัมน์ หรือ จากอาร์เรย์ ฟังก์ชัน LOOKUP มีสองรูปแบบไวยากรณ์: เวกเตอร์และรูปแบบอาร์เรย์

HLOOKUP

ค้นหาค่าในแถวบนสุดของตารางหรืออาร์เรย์ของค่า แล้ว ส่งกลับค่าในคอลัมน์เดียวกันจากแถวที่คุณระบุในตารางหรืออาร์เรย์

VLOOKUP

ค้นหาค่าในคอลัมน์แรกของอาร์เรย์ในตาราง และส่งกลับค่าในแถวเดียวกันจากอีกคอลัมน์หนึ่งในอาร์เรย์ตาราง

INDEX

ส่งกลับค่าหรือการอ้างอิงไปยังค่าจากภายในตารางหรือช่วง มีสองฟอร์มของฟังก์ชัน INDEX: รูปแบบอาร์เรย์และฟอร์มการอ้างอิง

MATCH

ส่งกลับตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการในอาร์เรย์ที่ตรงกับค่าที่ระบุในลำดับที่ระบุ ใช้ MATCH แทนที่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งของฟังก์ชันการค้นหาเมื่อคุณจำเป็นตำแหน่งของรายการในช่วงแทนที่เป็นรายการเอง

OFFSET

ส่งกลับการอ้างอิงถึงช่วงที่เป็นจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ระบุจากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ การอ้างอิงที่ถูกส่งกลับมาสามารถเป็นได้ทั้งเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ คุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่จะส่งกลับมาได้

ต่อไปนี้คือ รายการบางส่วนของผู้ให้บริการของบริษัทอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้การล้างข้อมูลได้หลากหลายวิธี

หมายเหตุ: Microsoft จัดเตรียมการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น

ตัวให้บริการ

ผลิตภัณฑ์

Add-in ของ Express ltd

สำหรับ Excel ตัวช่วยสร้างตารางเวียน ่ซ้ำ รวมเวิร์กชีตตัวช่วยสร้าง ตัวช่วยสร้างการรวมแถว เซลล์ตัวล้าง สุ่มตัวสร้าง ผสานเซลล์ เครื่องมือด่วนสำหรับ Excel ตัวเรียงลำดับแบบสุ่ม ค้นหาแทน &, Finder ซ้ำพร่าเลือน ขั้นสูง แยกชื่อ ตัวช่วยสร้างตารางแยก เวิร์กบุ๊ก Manager

Ins.com เพิ่ม

ทำซ้ำการค้นหา

AddinTools

AddinTools Assist

_AMP_Associates เดิน J, inc

Power โปรแกรมอรรถประโยชน์สมบัติเวอร์ชัน 7

WinPure

ListCleaner แบบ Lite
ListCleaner Pro
Clean และ Match 2007

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×