สำรองฐานข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณควรเป็นประจำสำรองฐานข้อมูลใด ๆ ที่ใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล และ การป้องกันของคุณลงทุนในการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ คุณใช้การสำรองข้อมูล สามารถคืนค่าฐานข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย หรือเลือกวัตถุฐานข้อมูล

ถ้าจำนวนของระเบียนในฐานข้อมูลของคุณมีขนาดใหญ่อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถให้คำนึงถึงการเก็บถาวรข้อมูลเก่า การเก็บถาวรเป็นกระบวนการที่คุณเป็นระยะ ๆ ย้ายระเบียนเก่าออกจากตารางในฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ให้กับตารางในฐานข้อมูลที่มีการเก็บถาวร บทความนี้อธิบายวิธีการเก็บถาวรข้อมูลเก่ามา

ถ้าคุณต้องการสร้างสำเนาสำรองของไฟล์ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ให้พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการสำรองระบบไฟล์ เช่นซอฟต์แวร์การสำรองเซิร์ฟเวอร์ไฟล์หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอก USB แบบอัตโนมัติ บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างสำเนาสำรองของ Microsoft Office Access โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณมีสำเนาสำรองฐานข้อมูล และคุณต้องการคืนค่าข้อมูลหรือวัตถุ ดูบทความการคืนค่าฐานข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

สำรองฐานข้อมูล

สำรองฐานข้อมูลแบบแยก

ภาพรวม

สำรองช่วยป้องกันฐานข้อมูลจากความล้มเหลวของระบบ และช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขคำสั่งเลิกทำ

ในMicrosoft Office Access 2007 คุณสามารถใช้คำสั่งเลิกทำ ได้ถึง 20 ครั้งเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลของคุณ

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้แอคิวรีแอคชัน เมื่อต้อง การลบระเบียน หรือเมื่อต้อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยใช้คำสั่งเลิกทำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกใช้คิวรีแบบใช้อัปเด ค่าใด ๆ เดิมที่ถูกอัปเดตได้ โดยคิวรีไม่สามารถคืนค่า โดยใช้เลิกทำ

เคล็ดลับ: ให้พิจารณาดำเนินการสำรองข้อมูลก่อนที่คุณเรียกใช้คิวรีใด ๆ ของแอคชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแบบสอบถามจะเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลจำนวนมาก

เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ทั้งหมดในฐานข้อมูลสามารถยกเลิก

แม้ว่า Access มีตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงที่คุณตัดสินใจว่า คุณไม่ต้องการทำ การย้อนกลับ ไม่ใช่ foolproof กระบวนการ การเตรียมสำหรับการกู้คืนข้อมูลจากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่สามารถยกเลิก คุณควรทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูลของคุณ

สำรองข้อมูลไว้ตามปกติเป็นสิ่งจำเป็น

เมื่อต้องการตัดสินใจว่า ความถี่ในการทำการสำรองข้อมูลไว้ พิจารณาถี่การเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลของคุณ:

 • ถ้าฐานข้อมูลของคุณคือ การเก็บถาวร หรือใช้สำหรับการอ้างอิงและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่านั้น คุณควรทำสำเนาสำรองทุกครั้งที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ

 • ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้งานอยู่ และข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณในกำหนดการช่วงหนึ่ง

 • ถ้าฐานข้อมูลของคุณไม่ประกอบด้วยข้อมูล แต่ตารางที่ลิงก์ที่ใช้แทน คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณเมื่อใดก็ ตามที่คุณเปลี่ยนการออกแบบ

  หมายเหตุ: คุณควรสำรองข้อมูลในตารางที่ลิงก์ โดยใช้ฟีเจอร์การสำรองข้อมูลใด ๆ ที่พร้อมใช้งานในโปรแกรมที่ประกอบด้วยตารางที่ลิงก์ ถ้าฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยตารางที่เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูล Access ใช้ขั้นตอนในส่วนสำรองฐานข้อมูลแบบแยกการสำรองฐานข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

สำรองฐานข้อมูล

เมื่อคุณสำรองฐานข้อมูล Access จะบันทึกปิดวัตถุใด ๆ ที่เปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ กระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูล แล้ว บันทึกสำเนาของไฟล์ฐานข้อมูล โดยใช้ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถระบุ เข้าถึงแล้วเปิดอีกวัตถุใด ๆ ที่จะปิด

หมายเหตุ: Access จะเปิดวัตถุอีกครั้งตามที่ระบุในค่าของคุณสมบัติมุมมองเริ่มต้นของวัตถุนั้น

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการสำรองข้อมูล

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ที่ จัดการ จากนั้นภายใต้ จัดการ ฐานข้อมูลนี้ ให้คลิก สำรองฐานข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ตรวจดูชื่อของการสำรองฐานข้อมูลของคุณ

  คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ แต่ชื่อเริ่มต้นจะประกอบด้วยชื่อของแฟ้มฐานข้อมูลดั้งเดิมและวันที่ที่คุณทำการสำรอง

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคืนค่าวัตถุหรือข้อมูลจากการสำรองข้อมูล คุณต้องการทราบว่าฐานข้อมูลสำรองมาจาก และเมื่อทำการสำรอง ดังนั้น มักควรจะใช้ชื่อไฟล์เริ่มต้น

 4. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาสำรองของฐานข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กบันทึก

ด้านบนของหน้า

การสำรองฐานข้อมูลแยก

ฐานข้อมูลแบบแยกโดยปกติของไฟล์ฐานข้อมูลที่สอง: ในฐานข้อมูล back-end ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลในตาราง เท่านั้นและในฐานข้อมูล front-end ซึ่งประกอบด้วยลิงก์ไปยังตารางในฐานข้อมูล back-end นอกเหนือจากแบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และฐานข้อมูลอื่น วัตถุนั้น ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนหลัง วัตถุทั้งหมดผู้ใช้ส่วนติดต่อ เช่นแบบสอบถาม ฟอร์ม และ รายงาน จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล front-end

เมื่อคุณสำรองฐานข้อมูลแบบแยก คุณสำรองฐานข้อมูล front-end และหลังอย่างอิสระจากกัน คุณไม่จำเป็นเพื่อทำการสำรองตามปกติของฐานข้อมูล back-end เนื่องจากประกอบด้วยข้อมูลของคุณ คุณสามารถทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูล front-end เมื่อใดก็ ตามที่คุณเปลี่ยนการออกแบบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ใช้แต่ละมีสำเนาแต่ละรายการของฐานข้อมูล front-end และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่กำหนด คุณควรกำหนดให้ผู้ใช้เหล่านั้นทำการสำรองฐานข้อมูล front-end ของตนเอง

สำรองฐานข้อมูลส่วนหลัง

เนื่องจากทำการสำรองข้อมูลจำเป็นต้องใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลในการเข้าถึงไฟล์ฐานข้อมูล ผู้ใช้อาจไม่ในอีกฐานข้อมูล back-end ที่ใช้ คุณควรพิจารณาเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนที่คุณเริ่มกระบวนการสำรองข้อมูล

 1. เปิดฐานข้อมูล back-end ที่ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

  ฉันจะเปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลได้อย่างไร

  1. เริ่ม Access แต่ไม่ต้องเปิดฐานข้อมูล

  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  3. ในกล่องโต้ตอบเปิด เลือกไฟล์ฐานข้อมูล back-end คุณสามารถใช้รายการมองหาใน ถ้าคุณต้องการเรียกดูเพื่อค้นหาไฟล์ฐานข้อมูล

  4. คลิกลูกศรบนปุ่มเปิด แล้ว คลิ กเปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ที่ จัดการ จากนั้นภายใต้ จัดการ ฐานข้อมูลนี้ ให้คลิก สำรองฐานข้อมูล

 3. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในกล่องชื่อไฟล์ ตรวจทานชื่อเริ่มต้นสำหรับการสำรองฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อถ้าคุณต้อง แต่โปรดสังเกตว่า ชื่อเริ่มต้นประกอบด้วยชื่อของไฟล์ฐานข้อมูลดั้งเดิมและวันที่คุณทำการสำรอง

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคืนค่าวัตถุหรือข้อมูลจากการสำรองข้อมูล คุณจำเป็นต้องทราบว่าการสำรองข้อมูลมาจากฐานข้อมูล และเมื่อทำการสำรองข้อมูล โดย ใช้ชื่อไฟล์เริ่มต้นคือโดยปกติแล้ว คุณควร

 4. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาสำรองของฐานข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กบันทึก

สำรองฐานข้อมูล front-end

เมื่อต้องการป้องกันของคุณลงทุนในการออกแบบของฐานข้อมูล front-end คุณควรสำรองฐานข้อมูล front-end เมื่อใดก็ ตามที่คุณเปลี่ยนการออกแบบ ถ้าคุณอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดเองการออกแบบของตนเองสำเนาของฐานข้อมูล front-end คุณควรพิจารณาจำเป็นต้องใช้การสำรองข้อมูลของตนเองสำเนาแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสำรองฐานข้อมูล front-end ออกจากฐานข้อมูลเปิดในทันทีหลังจากที่คุณเปลี่ยนการออกแบบ แล้ว ทำตามขั้นตอนในส่วนสำรองฐานข้อมูลเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 2

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการสำรองข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล front-end คุณสามารถแล้วทำการออกแบบใหม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×