สำรวจห้องประชุม App ประชุม Skype (Skype for Business Web App)

คุณสามารถจัดการประสบการณ์การใช้งานการประชุมทั้งหมดของคุณได้จากหน้าต่างหลักของ Skype for Business Web App

Skype for Business Web App ที่มีป้ายชื่อขององค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้แต่ละรายการ

A

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม

B

เลือกมุมมองการประชุม

C

แสดงหน้าต่าง IM

D

เริ่มหรือหยุดวิดีโอ ปิดเสียง และนำเสนอเนื้อหา

E

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเสียง

F

ตัวเลือกอุปกรณ์เสียง

G

ตั้งค่าตัวเลือกการประชุมหรือการประชุมที่มีอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติม

ควบคุมเสียงของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกการประชุม

แชร์เนื้อหา

ดูและจัดการผู้เข้าร่วม

ดูการสนทนา IM ในการประชุม

เลือกมุมมองการประชุม

เริ่มหรือหยุดวิดีโอของคุณ

ออกจากการประชุม

ควบคุมเสียงของคุณ

ปิดหรือเปิดเสียงของการประชุมสำหรับ Skype For Business Web App

ปิดหรือเปิดเสียงของคุณ

ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับการประชุมเสียง

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงของคุณ แต่ยังคงอยู่ในการประชุม ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณวางแผนที่จะโทรเข้าการประชุม หรือให้ที่ประชุมโทรหาคุณ

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถเชื่อมต่อกัย การประชุม Skype ได้ทางโทรศัพท์เท่านั้น ถ้าผู้จัดการประชุมได้รวมข้อมูลการโทรเข้าไว้ในการเรียกประชุม เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวควบคุมการโทร: พักสายของคุณชั่วคราว ปรับระดับเสียง หรือสลับอุปกรณ์

พักสายของคุณ ปรับระดับเสียง หรือเลือกอุปกรณ์อื่นชนิดอื่น

ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม--ตั้งค่าตัวเลือกการประชุม ออกจากการประชุม และอื่นๆ

ถ้าคุณได้เลือกกล่อง จดจำฉันไว้ เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุม ให้ไปที่ ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม (จุดไข่ปลาในวงกลม) > ตัวเลือกการประชุม เพื่อตั้งค่าการกำหนดลักษณะเสียงของคุณสำหรับการประชุมครั้งต่อๆ ไป เรียนรู้เพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการประชุม

ไปที่ ตัวเลือกเพิ่มเติม > ตัวเลือกการประชุม เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้งานการประชุมของคุณ

เมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม ที่มีตัวเลือกการประชุมถูกเลือกไว้

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้

 • บันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ ปรับแต่งลักษณะหน้าต่าง IM และเปิดหรือปิดไฟล์บันทึก

 • ตั้งค่าการกำหนดลักษณะของคุณสำหรับการเข้าร่วมการประชุมเสียง

 • ตั้งค่าอุปกรณ์เสียงและวิดีโอ ที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

แชร์เนื้อหา

ถ้าผู้จัดการประชุมได้มอบสิทธิ์ผู้นำเสนอให้กับคุณ คุณสามารถใช้ปุ่ม ผู้นำเสนอ เพื่อแชร์การเนื้อหาประชุมกับบุคคลอื่นได้

เมนูนำเสนอ: แชร์เนื้อหากับผู้อื่น หรือดูเนื้อหาที่เพิ่มแล้ว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

 • ดูสิ่งที่แนบมา (ไฟล์ที่อัปโหลด) หรือจัดการเนื้อหาที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้ว

 • เลือก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มไวท์บอร์ด โพล หรือหน้าต่าง ตัวจัดการถามตอบ ที่แยกต่างหากลงในการประชุม

  ไปที่ เพิ่มเติม บนเมนู นำเสนอ เพื่อเพิ่มไวท์บอร์ด โพลล์ หรือหน้าต่างตัวจัดการถามตอบ

ด้านบนของหน้า

ดูและจัดการผู้เข้าร่วม

เลือก เปิดรายชื่อผู้เข้าร่วม เพื่อดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

เลือก แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ที่มุมบนซ้ายเพื่อดูบุคคลที่อยู่ในการประชุม

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • เชิญบุคคลเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล

 • ปิดเสียงทุกคนในการประชุม หรือซ่อนชื่อของทุกคนในรายชื่อผู้เข้าร่วม

 • ปิดหน้าต่าง IM ในการประชุม การทำเช่นนี้จะมีประโยชน์ในการประชุมขนาดใหญ่ ถ้าคุณต้องการใช้ ตัวจัดการถามตอบ ที่แยกต่างหาก สำหรับการควบคุมเพิ่มเติมในการอภิปราย เมื่อต้องการเปิด ตัวจัดการถามตอบ ให้ไปที่ นำเสนอ > เพิ่มเติม

  เลือกการกระทำของผู้เข้าร่วมเพื่อปิดเสียงทุกคน ซ่อนชื่อของบุคคล หรือปิดหน้าต่าง IM

ด้านบนของหน้า

ดูการสนทนา IM ในการประชุม

เลือกปุ่ม IM เพื่อเปิดหรือปิดบานหน้าต่าง IM ในการประชุม
เลือกปุ่ม IM เพื่อแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่าง IM ในการประชุม

ถ้าบานหน้าต่าง IM ถูกปิด ตัวบ่งชี้สีแดงจะแสดงขึ้นเมื่อมี IM ใหม่
ตัวบ่งชี้ปุ่ม IM แสดงการสนทนา IM ใหม่ที่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ: ข้อความทั้งหมดที่คุณพิมพ์ในบานหน้าต่าง IM จะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมทุกคน การส่ง IM ให้กับผู้เข้าร่วมรายบุคคลจะไม่สามารถทำได้

ด้านบนของหน้า

เลือกมุมมองการประชุม

คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของหน้าต่างการประชุมได้ ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและคุณต้องการโฟกัสที่ใด ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง ให้เลือก เลือกเค้าโครง แล้วเลือกมุมมองการประชุมที่คุณต้องการ ดังนี้
ใช้ปุ่ม เลือกเค้าโครง เพื่อเลือกมุมมองของการประชุม: แกลเลอรี ผู้บรรยาย หรืองานนำเสนอ

 • มุมมองแกลเลอรี    จะแสดงรูปภาพหรือวิดีโอของทุกคนในการประชุม

 • มุมมองผู้พูด    จะแสดงรูปภาพหรือวิดีโอของผู้พูดปัจจุบันเท่านั้น

 • มุมมองการนำเสนอ    จะมีให้ใช้งาน ถ้ามีผู้เข้าร่วมการประชุมกำลังนำเสนออยู่ ซ่อนรูปภาพหรือวิดีโอของทุกคน และขยายมุมมองของคุณสำหรับเนื้อหาการประชุม

ด้านบนของหน้า

เริ่มหรือหยุดวิดีโอของคุณ

ถ้ากล้องของคุณถูกเชื่อมต่อและตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถเลือกกล้องนั้นเพื่อเริ่มการสนทนาทางวิดีโอของคุณกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ได้ เลือกปุ่มกล้องเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอของคุณ ถ้าคุณต้องการแชร์วิดีโอของคุณ ให้เลือก เริ่มวิดีโอของฉัน
เมื่อต้องการเริ่มวิดีโอของคุณ ให้เลือกปุ่มกล้อง แล้วเลือก เริ่มวิดีโอของฉัน

ด้านบนของหน้า

ออกจากการประชุม

เมื่อต้องการออกจากการประชุม ให้ไปที่ Mตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม (จุดไข่ปลาในวงกลม) > ออกจากการประชุม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×