สำรวจข้อมูลของคุณในการนำเสนอ Power Map

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การนำเสนอ Microsoft Power Map สามารถแสดงความสัมพันธ์ตามเวลาระหว่างตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลที่สัมพันธ์กันได้ เช่น จำนวนประชากร, อุณหภูมิสูงหรือต่ำ หรือความล่าช้าของเที่ยวบินขาเข้า เป็นต้น

เมื่อคุณเริ่ม Power Map จากเวิร์กบุ๊กที่ยังไม่มีการนำเสนอมาก่อน การนำเสนอใหม่พร้อมกับฉากหนึ่งฉากจะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ การนำเสนอและฉากเป็นวิธีขั้นพื้นฐานที่จะบันทึกการแสดงภาพ Power Map ของข้อมูลของคุณ

คุณสามารถสร้างการนำเสนอในเวิร์กบุ๊กได้มากเท่าที่คุณต้องการ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างการนำเสนอและสร้างการนำเสนอใหม่ได้โดยใช้กล่อง เปิดใช้ Power Map ตัวอย่างนี้มีการนำเสนอสามแบบซึ่งแสดงประชากรโลกแบ่งตามทวีป

เปิดใช้ Power Map

สร้างการนำเสนอ

  1. เลือกเซลล์ใดๆ ในตาราง Excel หรือช่วงของเซลล์ใดๆ ที่มีข้อมูลของคุณ ต้องแน่ใจว่าได้ทำเช่นนี้ก่อนที่จะสร้างการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้คุณจับคู่ข้อมูลลงในการนำเสนอใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น

  2. คลิก แทรก > แผนที่ > เปิด Power Map

หน้าต่าง Power Map จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะแสดงการนำเสนอใหม่ของคุณ

เพิ่มการนำเสนออื่นลงในเวิร์กบุ๊กของคุณ

  1. เลือกเซลล์ใดๆ ในตาราง Excel หรือช่วงของเซลล์ใดๆ ที่มีข้อมูลของคุณ ต้องแน่ใจว่าได้ทำเช่นนี้ก่อนที่จะสร้างการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้คุณจับคู่ข้อมูลลงในการนำเสนอใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น

  2. คลิก แทรก > แผนที่ > เปิด Power Map

กล่อง เปิดใช้ Power Map จะปรากฏขึ้น

  1. คลิก การนำเสนอใหม่

การนำเสนอใหม่จะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง Power Map ถ้าการนำเสนออีกรายการเปิดอยู่แล้ว Power Map จะปิดการนำเสนอนั้น

บันทึกการนำเสนอของคุณ

ไม่มีปุ่ม บันทึก ใน Power Map การนำเสนอและฉากทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่คุณปิดหน้าต่าง เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณ การนำเสนอและฉากใดๆ ของ Power Map จะถูกบันทึกไว้ด้วยกัน

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำไว้กับฉากใน Power Map ขณะทำการแก้ไขจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำต่อฉากในโหมดการเล่นการนำเสนอ เช่น การปรับขนาด การเอาคำอธิบายออก หรือการเอาไทม์ไลน์ออก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึกไว้ การนำเสนอทั้งหมดจะเปิดในโหมดแก้ไขตามค่าเริ่มต้น และทุกฉากในการนำเสนอจะถูกแสดงในบานหน้าต่าง ตัวแก้ไขการนำเสนอ

เพิ่มฉากลงไปในการนำเสนอ

การนำเสนอสามารถมีฉากเดียว หรือหลายฉากที่เล่นตามลำดับเพื่อแสดงมุมมองต่างๆ ของข้อมูลของคุณ เช่น การเน้นส่วนของแผนที่ หรือการแสดงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ฉากแรกในการนำเสนอของคุณสามารถแสดงการเพิ่มจำนวนของประชากรสำหรับเมืองต่างๆ ไปตามเวลา แล้วตามด้วยฉากซึ่งแสดงจำนวนของสระว่ายน้ำสาธารณะในเมืองเหล่านั้นตามช่วงเวลาเดียวกัน แล้วตามด้วยฉากต่างๆ ที่แสดงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเมืองเหล่านั้นได้ ตัวอย่างนี้แสดงการนำเสนอสี่ฉากสำหรับส่วนที่เลือกของเมืองในสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเซาท์เวสต์

บานหน้าต่างงาน ตัวแก้ไขการนำเสนอ

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มฉากในการนำเสนอ ดูเพิ่มหรือย้ายฉากในการนำเสนอ Power Map

เล่นการนำเสนอ

Power Map จะเล่นการนำเสนอในโหมดเต็มหน้าจอเสมอ ปุ่มการเล่นจะพร้อมใช้งานในด้านล่างของหน้าจอ

การนำเสนอในโหมดการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

  1. เปิดการนำเสนอจากกล่อง เปิดใช้ Power Map

  2. ในหน้าต่าง Power Map บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เล่นการนำเสนอ

คุณสามารถ หยุดชั่วขณะ, เล่น, ย้ายไปยังฉากก่อนหน้าหรือฉากถัดไป หรือกลับไปยังโหมดแก้ไขได้ เมื่อคุณหยุดการนำเสนอชั่วขณะ คุณสามารถสำรวจสภาพแวดล้อมแบบ 3มิติ และโต้ตอบกับข้อมูลเหล่านั้นได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในโหมดเล่นจะไม่ได้รับการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของฉาก เมื่อคุณกลับไปเล่นต่อหรือกลับไปเป็นโหมดแก้ไข การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในโหมดเล่นจะสูญหายไป

หมายเหตุ: ปุ่ม เล่นการนำเสนอ จะเล่นการนำเสนอโดยเริ่มต้นด้วยฉากแรกเสมอ คุณสามารถนำทางไปยังฉากที่คุณต้องการได้ด้วยปุ่ม ถัดไป และ ก่อนหน้า ในโหมด เล่น

ลบการนำเสนอ

หมายเหตุ: คำสั่งเลิกทำใน Excel ไม่สามารถคืนค่าการนำเสนอที่คุณเพิ่งลบไปได้

  1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แทรก > แผนที่ > เปิด Power Map

  2. คลิกขวาที่การนำเสนอ แล้วคลิก ลบ

คัดลอกการนำเสนอ

ในกล่อง เปิดใช้ Power Map ให้คลิกขวาที่การนำเสนอแล้วคลิก ทำซ้ำ ซึ่งจะเป็นการสร้างการนำเสนอใหม่ที่คุณสามารถปรับแต่งได้ โดยไม่ไปแตะต้องการนำเสนอดั้งเดิม

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ Power Map

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×