สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่มีการเคลื่อนไหวจุดครั้งละหนึ่งใน PowerPoint for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ภาพเคลื่อนไหวเป็นวิธียอดเยี่ยมในการแสดงรายการจุดแสดงหัวข้อย่อยบนสไลด์ทีละจุด คุณสามารถเลือกที่จะคลิกหนึ่งครั้งสำหรับจุดแสดงหัวข้อย่อยแต่ละจุด หรือให้แต่ละจุดปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากการหน่วงเวลาสั้นๆ

แสดงจุดแต่ละรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ด้วยการคลิกับ PowerPoint 2016 for Mac

 1. เลือกกล่องข้อความที่มีสไลด์ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

  เลือกกล่องข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว
 2. คลิกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว เช่น ปรากฏขึ้น หรือ ลอยเข้ามา

  เลือกหนึ่งในตัวเลือกเคลื่อนไหวเพื่อทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว
 3. สไลด์จะแสดงลำดับภาพเคลื่อนไหวในกล่องทางด้านซ้ายของแต่ละจุด

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแต่ละรายการในรายการจะแสดงลำดับของภาพเคลื่อนไหวในกล่องขนาดเล็กทางด้านซ้าย
 4. เลือก สไลด์โชว์ คลิกภาพของหน้าจอคอมพิวเตอร์ในแถบสถานะเพื่อดูการนำเสนอสไลด์ บนแถบสถานะเพื่อแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวของคุณ

แสดงจุดแสดงหัวข้อย่อยแต่ละจุดหลังจากการหน่วงเวลา

 1. เลือกจุดแสดงหัวข้อย่อยทั้งหมดที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว คลิกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว เช่น ปรากฏขึ้น หรือ ค่อยๆ ปรากฏขึ้น

  เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมดบนสไลด์ และเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว
 2. เลือกภาพเคลื่อนไหวแบบที่สองในรายการในบานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหว

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบเคลื่อนไหวที่สองถูกเลือกไว้
 3. เปลี่ยนการตั้งค่า เริ่มต้น ที่อยู่ภายใต้ กำหนดเวลา เป็น หลังจากก่อนหน้า แล้วใส่ระยะเวลาที่คุณต้องการหน่วงระหว่างจุดแสดงหัวข้อย่อยแต่ละจุด

  แสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าเวลาเป็น หลังจากก่อนหน้า และระบุการหน่วงเวลา
 4. นำการตั้งค่า เริ่มต้น และ หน่วงเวลา ไปใช้กับจุดแสดงหัวข้อย่อยที่เหลือในรายการ

 5. คลิกภาพเคลื่อนไหวแรก จากนั้นคลิก เล่นจาก เพื่อแสดงตัวอย่างผลลัพธ์

แสดงจุดแต่ละรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหนึ่งครั้งด้วย PowerPoint 2011 for Mac

เมื่อต้องการแสดงประเด็นการสนทนาของคุณทีละหัวข้อ ให้ทำสิ่งนี้:

 1. เลือกรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ เอฟเฟ็กต์เข้า เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

  เลือกภาพเคลื่อนไหวเข้า

 3. เลือกบน ถ้าคุณต้องการให้แสดงหัวข้อย่อยของคุณปรากฏครั้งละหนึ่ง

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก เมื่อคลิก

 4. แสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวของคุณโดยคลิกที่ เล่น จากแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

เล่นภาพเคลื่อนไหว

-

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เคลื่อนไหว word บนสไลด์

การเปลี่ยนแปลงหรือเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×