สัญลักษณ์ต่างๆ ในหน้าจอปฏิทินของฉันคืออะไร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในปฏิทิน Microsoft Office Outlook 2007 จะมีการใช้สัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อแสดงบางคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกับการประชุมและการนัดหมาย

ปฏิทิน

สัญลักษณ์

ความหมาย

ไอคอนรายการที่เป็นกิจวัตร

รายการที่เป็นกิจวัตร     การนัดหมายหรือการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรในกำหนดการตามที่ระบุไว้

ไอคอนข้อยกเว้นที่เป็นกิจวัตร

ข้อยกเว้นของรายการที่เป็นกิจวัตร     รายการหนึ่งรายการใด เช่น การนัดหมายหรือการประชุม ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นกิจวัตร แต่เป็นข้อยกเว้นของรูปแบบของกิจวัตร

ไอคอนการขัดแย้งกันของข้อมูล

การขัดแย้งกันของข้อมูล     มีการขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและในเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Exchange เมื่อต้องการแก้ไขการขัดแย้งนี้ ให้เปิดรายการ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

ไอคอนรายการส่วนตัว

รายการส่วนตัว     รายการนี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดูรายละเอียดได้

ไอคอนพื้นที่ทำงานการประชุม

พื้นที่ทำงานการประชุม     พื้นที่ทำงานการประชุมจะเชื่อมโยงกับรายการนี้

ไอคอนสิ่งที่แนบมา

สิ่งที่แนบกับแฟ้ม     สิ่งที่แนบกับแฟ้มจะเชื่อมโยงกับรายการนี้

บานหน้าต่างนำทางปฏิทิน

สัญลักษณ์

M eaning

รูปปุ่ม

ปฏิทิน     ปฏิทิน Outlook ที่มีเพียงคุณเข้าถึงได้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงปฏิทินเริ่มต้นของคุณเว้นแต่ว่าคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่บุคคลอื่น รวมทั้ง Snapshot ของปฏิทินที่ได้รับจากบุคคลอื่น หรือปฏิทินใดๆ ที่คุณเปิดในรูปแบบ iCalendar ที่ไม่อยู่ในการสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต

รูปปุ่ม

ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน     ปฏิทิน Outlook ที่คุณใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่งคน

รูปไอคอน

การสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต ปฏิทินของ Windows SharePoint Services 3.0 และปฏิทินของบุคคล     ปฏิทินทั้ง 3 รูปแบบจะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินหลัก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×