สะกดสิ่งพิมพ์ของคุณ ด้วยการพิมพ์เป็นไฟล์ PDF สิต หรือแยกสี

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นเรื่องสำคัญการสะกดของสิ่งพิมพ์ของคุณอย่างระมัดระวังก่อนที่คุณส่งไปยังบริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์ รูปแบบคุณใช้ สำหรับการพิสูจน์อักษร สำหรับการตรวจสอบเค้าโครงที่อาจเกิดขึ้น สี และพิมพ์ทับปัญหาอาจขึ้นอยู่กับชนิดของกดที่คุณใช้ โดยทั่วไปสามรูปPDF สิต และปรู๊ฟเว้นวรรคได้

สนทนารูปแบบเหมาะสมสุดสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณและว่าปัญหาในสิ่งพิมพ์ของคุณคุณต้องการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับกดที่พวกเขาใช้เฉพาะการพิสูจน์อักษรกับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณ

ฉันควรใช้วิธีการพิสูจน์อักษรใด

เพิ่มเติมที่ใกล้เคียงวิธีการพิสูจน์อักษรกับเงื่อนไขของกดพิมพ์ แม่นยำยิ่งจะแทนวัสดุพิมพ์ขั้นสุดท้าย

เนื่องจากบริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ทำงานกับไฟล์ PDF ไฟล์ PDF อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ PDF มั่นใจได้ว่า เมื่อดูแบบออนไลน์ หรือพิมพ์ไฟล์ จะยังคงเป็นเหมือนกับรูปแบบที่คุณต้องการ

โรงพิมพ์เชิงพาณิชย์ที่ไม่ทำงานกับไฟล์ PDF อาจขอให้คุณสำหรับไฟล์PostScript ตัวเลือกการพิสูจน์อักษร composites และแยกสีได้ ผสมปรู๊ฟแม่นยำน้อยกว่าปรู๊ฟนแยกที่เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณสามารถสร้างได้ แยกนปรู๊ฟแม่นยำน้อยกว่าการตรวจสอบกดที่จุดเริ่มต้นของการพิมพ์ที่เรียกใช้ได้

ความท้าทายคือปัญหาที่พบ ในแยกสี หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ในการตรวจสอบกดแพงกว่าเพื่อแก้ไขกว่าเมื่อพบในปรู๊ฟผสมเวอร์ชันก่อนหน้า ปรึกษากับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณเพื่อกำหนดวิธีการใดเหมาะสมที่สุด

 • พิมพ์แบบรวมขาวดำ    เลือกเค้าโครง ข้อความ และปัญหาความคมชัดและความสว่างทั่วไปในส่วนประกอบระดับสีเทา ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณก่อให้เกิดข้อผิดพลาดทาง PostScript เมื่อมีพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์บนเดสก์ท็อป PostScript จะยังทั่วไปมีข้อผิดพลาด PostScript บนของเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์imagesetter สร้างสิ่งพิมพ์

 • พิมพ์สีแบบรวม    รวมทั้งหมดสี ข้อความ และกราฟิกลงบนกระดาษแผ่นเดียวพิมพ์สำหรับการพิสูจน์อักษร ใช้แอสิตสี RGB เพื่อให้แน่ใจว่า คุณพอใจกับการออกแบบหน้าโดยรวมและช่วงทั่วไปของสี อย่างไรก็ตาม แอสิตสี RGB ไม่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องสี ลวดลายลวดลาย และพิมพ์ทับปัญหา

 • พิมพ์แบบแยกสี    แยกต่างหากคอมโพเนนต์สีในสิ่งพิมพ์ของคุณ และระบุพื้นที่ในการออกแบบของคุณอาจทำให้เกิดปัญหาสำหรับให้กด เมื่อคุณพิมพ์แยกสี Publisher พิมพ์หนึ่งหน้าสำหรับแต่ละสีที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ แยกสีปรากฏเป็นสีขาวดำ แม้ว่าคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์สี เนื่องจากเครื่องพิมพ์ของคุณใช้ได้เฉพาะเพื่อกำหนดวิธีวางสีออก แยกสีจะถูกสร้างขึ้น โดยบริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์สำหรับการพิมพ์ขั้นสุดท้ายบนเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ดีที่สุด ตรวจทานแต่ละหน้าอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบปัญหาที่คุณกล่าวถึงกับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ เช่นต่อไปนี้:

  • สีจะถูกแยกได้อย่างถูกต้อง

  • วัตถุที่ปรากฏบนแผ่นความถูกต้อง

  • สีและวัตถุก๊อกออก พิมพ์ทับ และพิมพ์ทับอย่างถูกต้อง

  • Bleed วัตถุขยายปิดหน้า

  • ไม่มีรูปภาพขาดหายไป

  • ฟอนต์ทั้งหมดและการแทนฟอนต์พิมพ์ตามที่คาดไว้

 1. คลิกไฟล์ >ส่งออก >

 2. ในรายการชื่อไฟล์ ใส่ชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถัดจากปรับให้เหมาะสมสำหรับ คลิกเปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกประกาศ คลิกปรับให้เหมาะสมในรายการระบุว่าสิ่งพิมพ์นี้จะไม่ได้พิมพ์ หรือ distributed ที่ตรงกับความต้องการของสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะเพิ่มการประกาศแบบออนไลน์ และคุณภาพการพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญกว่าขนาดไฟล์เล็กน้อย คลิกขนาดเล็กสุด ถ้าคุณจะพิมพ์ PDF สำหรับการพิสูจน์อักษร และคุณภาพของการพิมพ์ที่มีความสำคัญมากกว่าขนาดไฟล์ คลิกการพิมพ์คุณภาพสูง

 6. คลิกขั้นสูง เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด และเลือกตั้งค่าที่คุณต้องการ

 7. คลิก ตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบจัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Adobe Reader ทันทีหลังจากบันทึกไฟล์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์ ถ้าคุณเลือกการพิมพ์เชิงพาณิชย์ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกประกาศ กล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์ ไม่พร้อมใช้งาน

 9. คลิก ประกาศ

 10. เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ใน Adobe Reader บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์ เลือกตัวเลือกการพิมพ์ และ แล้ว คลิกตกลง

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในรายการชื่อพิมพ์ คลิกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ภาพที่คุณต้องการ

 3. คลิกแท็บรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ คลิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแยกสี

 4. ในรายการที่พิมพ์สีเป็น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกระดับสีเทาผสม เมื่อต้องการพิมพ์แบบรวมกับเครื่องพิมพ์เป็นขาวดำ

  • คลิกCMYK ผสม เมื่อต้องการพิมพ์แบบรวมไปยังเครื่องพิมพ์สีแบบ CMYK หรืออุปกรณ์พิสูจน์อักษร

  • คลิกRGB ผสม เมื่อต้องการพิมพ์แบบรวมไปยังเครื่องพิมพ์สี

 5. ในรายละเอียด คลิกความละเอียดที่คุณต้องการพิมพ์

  หมายเหตุ: รายการของการแก้ปัญหาที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ภาพที่คุณเลือกในรายการชื่อเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางอย่างอนุญาตการพิมพ์ที่มีความละเอียดเดียวเท่านั้น

 6. คลิกที่แท็บการตั้งค่าหน้า และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้พิมพ์ผลลัพธ์เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ และตให้ตัดตก

 7. คลิกที่แท็บกราฟิกและฟอนต์ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ฟอนต์รูปภาพ และครอบตัดและลดขนาดรูปภาพ

 8. คลิก ตกลง

 9. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ คลิกตกลง

  • เมื่อต้องการเก็บการตั้งค่าเหล่านี้พิมพ์โดยไม่ต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ คลิกยกเลิก

หมายเหตุ: 

 • เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ ตัดตก และเครื่องหมายการตัดตกพิมพ์ภายนอกในหน้า เมื่อต้องการพิมพ์ได้ ขนาดกระดาษของคุณต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • ตัวเลือกภายใต้พิมพ์ผลลัพธ์ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โพสคริปต์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในรายการชื่อพิมพ์ คลิกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ภาพที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ PostScript สี คุณสามารถตั้งค่า PS สีทั่วไปสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ติดตั้ง PS สีทั่วไปสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

 3. คลิกแท็บรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ คลิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแยกสี

 4. ในรายพิมพ์สีเป็น คลิกแยกสี

 5. ในรายการเหล่านี้ตที่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกหมึกกำหนดทั้งหมด เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นความสี หรือ สีกระบวนการสำหรับทุกหมึกที่คุณได้กำหนดไว้ในสิ่งพิมพ์ (เมนูเครื่องมือ เมนูเครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ คำสั่งพิมพ์สี )

  • คลิกหมึกสีที่ใช้เฉพาะ เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นความสีพิเศษ หรือกระบวนการสำหรับทุกหมึกกำหนดที่ใช้ในสิ่งพิมพ์

  • คลิกแปลงอย่างถูกต้องในการประมวลผล การพิมพ์สีกระบวนตที่ และแปลงสีพิเศษที่กำหนดไว้ทั้งหมดเป็นสีกระบวนการในระหว่างการพิมพ์

 6. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ Publisher ตที่พิมพ์สำหรับกระบวนการที่ไม่ได้ใช้สี เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่พิมพ์ตเปล่า

 7. ในรายละเอียด คลิกความละเอียดที่คุณต้องการพิมพ์

  หมายเหตุ: รายการของการแก้ปัญหาที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ภาพที่คุณเลือกในรายการชื่อเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางอย่างอนุญาตการพิมพ์ที่มีความละเอียดเดียวเท่านั้น

 8. คลิกที่แท็บการตั้งค่าหน้า และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้พิมพ์ผลลัพธ์เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ และตให้ตัดตก

 9. คลิกที่แท็บกราฟิกและฟอนต์ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ฟอนต์รูปภาพ และครอบตัดและลดขนาดรูปภาพ

 10. คลิก ตกลง

 11. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ คลิกตกลง

  • เมื่อต้องการเก็บการตั้งค่าเหล่านี้พิมพ์โดยไม่ต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ คลิกยกเลิก

หมายเหตุ: 

 • เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ ตัดตก และเครื่องหมายการตัดตกพิมพ์ภายนอกในหน้า เมื่อต้องการพิมพ์ได้ ขนาดกระดาษของคุณต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • ตัวเลือกภายใต้พิมพ์ผลลัพธ์ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โพสคริปต์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×