สองช่องบรรทัดใน 2016 ใน Word for Mac เอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถ space เอกสารทั้งหมดของคุณโดยใช้ปุ่มระยะห่างย่อหน้า บนแท็บออกแบบ อย่างรวดเร็วสองครั้ง

  • คลิกออกแบบ >ระยะห่างย่อหน้า แล้ว เลือกคู่

    ตัวเลือกที่สองภายใต้ระยะห่างย่อหน้าจะถูกเน้นบนแท็บออกแบบ

การทำเช่นนี้จะเข้าไปแทนที่การตั้งค่าของสไตล์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ถ้าต่อมาภายหลังคุณตัดสินใจอยากกลับไปใช้การตั้งค่าดั้งเดิม ให้คลิก ออกแบบ > ระยะห่างของย่อหน้า อีกครั้งแล้วเลือกตัวเลือกที่อยู่ภายใต้ ชุดสไตล์ ตัวเลือกอาจเป็น ค่าเริ่มต้น ดังแสดงไว้ข้างต้น หรือแสดงชื่อของชุดสไตล์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

การกำหนดระยะห่างสองช่องให้กับเอกสารบางส่วน

เมื่อต้องการกำหนดระยะห่างสองช่องให้กับเอกสารเฉพาะบางส่วน ให้ทำดังนี้

  1. เลือกย่อหน้าในเอกสารของคุณที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกที่ปุ่ม ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า

    บนแท็บหน้าแรก ระยะห่างบรรทัดจะถูกเน้น ด้วย 2.0 ที่เลือก

  3. เลือก2.0 เพื่อเลือกรูปแบบระยะห่างสำหรับย่อหน้าที่คุณเลือก

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดเริ่มต้น

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×