สวิตช์บอร์ดของฉันหายไปไหน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สวิตช์บอร์ดในแอปพลิเคชันของคุณให้สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหางานจำเป็น บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้าง และลบสวิตช์บอร์ดใน Microsoft Office Access 2007 และแสดงวิธีการเพิ่ม และปรับเปลี่ยนรายการในสวิตช์บอร์ด

ถ้าคุณสร้างสวิตช์บอร์ดในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access สวิตช์บอร์ดนั้นจะปรากฏขึ้น และเรียกใช้ตามปกติใน Access 2007 ยกเว้นคำสั่งที่ไม่พร้อมใช้งานเช่น แสดงหน้าต่างฐานข้อมูล Access 2007 ให้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าบานหน้าต่างนำทางที่ใช้แทนยังหน้าต่างฐานข้อมูล คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางแทนสวิตช์บอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้บานหน้าต่างนำทาง ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ:  สวิตช์บอร์ดไม่ยังคงสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา Windows อื่น ๆ สามารถบดบังเหล่านั้น

เคล็ดลับ:  ใน Access 2010 คุณสามารถสร้าง "ฟอร์มการนำทาง" ที่มีส่วนติดต่ออยู่ในแท็บงานง่ายสำหรับการสลับไปมาระหว่างฟอร์มและรายงาน

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างสวิตช์บอร์ด

เพิ่มรายการลงในสวิตช์บอร์ด

แก้ไขข้อมูลในสวิตช์บอร์ด

ลบสวิตช์บอร์ดหรือรายการสวิตช์บอร์ด

แสดงสวิตช์บอร์ดหลักในการเริ่มต้น

สร้างสวิตช์บอร์ด

ก่อนที่คุณสร้างสวิตช์บอร์ด พิจารณาวิธีที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถค้นหาแบบฟอร์มและรายงานต่าง ๆ ในฐานข้อมูล และการวางแผนออกแบบของคุณนำทางให้สอดคล้องกัน ความต้องการของคุณควรเปลี่ยนหลังจากที่คุณสร้างสวิตช์บอร์ด คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบของสวิตช์บอร์ดของคุณตลอดเวลา

เมื่อคุณสร้างสวิตช์บอร์ดโดยใช้เครื่องมือตัวจัดการสวิตช์บอร์ด Access สร้างแบบตาราง Items สวิตช์บอร์ดที่อธิบายปุ่มบนฟอร์มที่แสดงและสิ่งที่จะดำเนินการกระทำ ถ้าคุณเปลี่ยนสวิตช์บอร์ดของคุณด้วยตนเอง แอปพลิเคชันอาจไม่ทำงาน

เนื่องจากตัวจัดการสวิตช์บอร์ดอนุญาตให้สูงสุดปุ่มคำสั่งแปดเฉพาะบนสวิตช์บอร์ด คุณอาจจำเป็นสวิตช์บอร์ดเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังจากสวิตช์บอร์ดหลัก

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกตัวจัดการสวิตช์บอร์ด

  Microsoft Access ถามว่า คุณต้องการสร้างสวิตช์บอร์ด คลิกใช่ หรือไม่ ซึ่งสร้างแบบสวิตช์บอร์ดหลัก คุณสามารถเพิ่มคำสั่งสวิตช์บอร์ดทั้งหมดของคุณไว้ในสวิตช์บอร์ดหลัก หรือสร้างสวิตช์บอร์ดทุติยภูมิ

 2. เมื่อต้องการสร้างสวิตช์บอร์ดรอง คลิกใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างสวิตช์บอร์ดรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละสวิตช์บอร์ดมีคำสั่งเพื่อกลับไปยังสวิตช์บอร์ดหลัก

  กล่องโต้ตอบสร้างใหม่ ปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์ชื่อของสวิตช์บอร์ดใหม่ แล้วคลิกตกลง

  Microsoft Access เพิ่มสวิตช์บอร์ดลงในรายการในกล่องหลายหน้าสวิตช์บอร์ด

  คุณสามารถเพิ่มชื่อสวิตช์บอร์ดรองณจุดนี้

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 3 สำหรับแต่ละสวิตช์บอร์ดทุติยภูมิที่คุณต้องการสร้าง แล้ว คลิ กปิด

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการลงในสวิตช์บอร์ด

หลังจากที่คุณสร้างสวิตช์บอร์ดของคุณ คุณจะต้องเพิ่มรายการหรือเมนูคำสั่งที่ทำงานต่าง ๆ เช่นการเปิดฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูล รายการที่คุณเพิ่มไว้ในสวิตช์บอร์ดปรากฏเป็นปุ่มคำสั่ง

 1. จากกล่องโต้ตอบตัวจัดการสวิตช์บอร์ด เลือกสวิตช์บอร์ด แล้ว คลิ กแก้ไข

  กล่องโต้ตอบแก้ไขหน้าสวิตช์บอร์ด ปรากฏขึ้น

 2. คลิก ใหม่

  กล่องโต้ตอบแก้ไขรายการสวิตช์บอร์ด ปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์ชื่อของรายการคำสั่งของคุณในกล่องข้อความ และเลือกคำสั่งที่เหมาะสมจากรายการคำสั่ง

  ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการมีข้อมูลลูกค้าเลือกเปิดฟอร์มในเพิ่มโหมด

  หมายเหตุ: เพื่อสร้างสวิตช์บอร์ดที่สาขาไปสวิตช์บอร์ดอื่น ๆ คลิกคำสั่งไปยังสวิตช์บอร์ด ในกล่องคำสั่ง แล้วเลือกสวิตช์บอร์ดจากรายการ หรือใส่ชื่อของสวิตช์บอร์ดอื่น ๆ

 4. คลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จนกระทั่งคุณได้เพิ่มคำสั่งที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในสวิตช์บอร์ด

คำสั่ง

การกระทำที่ดำเนินการ

ไปยังสวิตช์บอร์ด

สวิตช์บอร์ดรองเปิดขึ้น

เปิดฟอร์มในโหมดเพิ่ม

เปิดฟอร์มในโหมดที่อนุญาตระเบียนใหม่ที่จะเพิ่มเท่านั้น

เปิดฟอร์มในโหมดแก้ไข

เปิดฟอร์มในโหมดที่อนุญาตให้ระเบียนใด ๆ เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขได้

เปิดรายงาน

เปิดรายงานในตัวอย่างก่อนพิมพ์

แอปพลิเคชันการออกแบบ

เปิดตัวจัดการสวิตช์บอร์ด

ออกจากแอปพลิเคชัน

ปิดฐานข้อมูลปัจจุบัน

เรียกใช้แมโคร

เรียกใช้แบบแมโคร

เรียกใช้โค้ด

เรียกใช้ฟังก์ชัน Visual Basic

คุณสามารถเพิ่มปุ่มและแมโครฝังตัวเพื่อเริ่มคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลของคุณ นั้นแล้ว ตั้งค่าฟอร์มการให้ปรากฏเมื่อเริ่มใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง แมโครฝังตัว ดูบทความบทนำสู่แมโคร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างฟอร์ม ดูบทความแผนการทำงานเมื่อต้องการสร้างฟอร์ม

เข้าถึงสวิตช์บอร์ดของคุณ

ต่อไปนี้เป็นวิธีคุณสามารถเข้าถึงสวิตช์บอร์ดของคุณเพิ่งสร้างใหม่เมื่อต้องการทดสอบความแม่นยำของคำสั่ง และองค์ประกอบออกแบบ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ฟอร์มมีชื่อว่าสวิตช์บอร์ด

  ถ้าคุณไม่ชอบชื่อเรื่องที่กำหนดให้ Access มีสวิตช์บอร์ดของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อมูลในสวิตช์บอร์ด

คุณอาจต้องแก้ไขข้อมูลในสวิตช์บอร์ดจากสาเหตุหลายประการเช่น การเปลี่ยนป้ายชื่อคำสั่ง หรือเปลี่ยนวิธีดำเนินการคำสั่งต่าง ๆ

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกตัวจัดการสวิตช์บอร์ด

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการสวิตช์บอร์ด เลือกสวิตช์บอร์ดที่คุณต้องการแก้ไข แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. คลิกรายการบนสวิตช์บอร์ดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความของสินค้า คำสั่งที่ทำ โดยรายการ หรือวัตถุที่ถูกเปิด หรือทำงานเมื่อคุณคลิกรายการ คลิกแก้ไข

  • เมื่อต้องการลบรายการ คลิกลบ

  • เมื่อต้องการย้ายลำดับที่แสดงรายการ คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขรายการของสวิตช์บอร์ด คลิกปิด

ด้านบนของหน้า

ลบสวิตช์บอร์ดหรือรายการสวิตช์บอร์ด

คุณสามารถลบสวิตช์บอร์ดไม่พึงประสงค์หรือรายการสวิตช์บอร์ดด้วยตัวจัดการสวิตช์บอร์ด อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบสวิตช์บอร์ด คุณจะยังสามารถลบรายการทั้งหมดที่กำหนดให้กับสวิตช์บอร์ดนั้น

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกตัวจัดการสวิตช์บอร์ด

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการสวิตช์บอร์ด เลือกสวิตช์บอร์ดที่คุณต้องการลบ หรือที่ประกอบด้วยรายการคุณต้องการลบ

 3. เมื่อต้องการลบสวิตช์บอร์ด ไปที่ขั้นตอนที่ 6

 4. เมื่อต้องการลบ ข้อมูลคลิกแก้ไข

  กล่องโต้ตอบแก้ไขหน้าสวิตช์บอร์ด ปรากฏขึ้น

 5. เลือกรายการคุณต้องการลบ

 6. คลิก ลบ

 7. คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

แสดงสวิตช์บอร์ดหลักในการเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงเพื่อทำให้สวิตช์บอร์ดหลักที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีบางคนเปิดฐานข้อมูลของคุณ

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม

 2. คลิกตัวเลือกของ Access

 3. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 4. เลือกสวิตช์บอร์ด จากรายการดรอปดาวน์แสดงฟอร์ม

 5. คลิก ตกลง

 6. ปิดฐานข้อมูล และเปิดอีกครั้ง

  สวิตช์บอร์ดเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×