สวิตช์บอร์ดของฉันหายไปไหน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สวิตช์บอร์ดในแอปพลิเคชันของคุณให้สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหางานจำเป็น บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้าง และลบสวิตช์บอร์ดใน Microsoft Office Access 2007 และแสดงวิธีการเพิ่ม และปรับเปลี่ยนรายการในสวิตช์บอร์ด

ถ้าคุณสร้างสวิตช์บอร์ดในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access สวิตช์บอร์ดนั้นจะปรากฏขึ้น และเรียกใช้ตามปกติใน Access 2007 ยกเว้นคำสั่งที่ไม่พร้อมใช้งานเช่น แสดงหน้าต่างฐานข้อมูล Access 2007 ให้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าบานหน้าต่างนำทางที่ใช้แทนยังหน้าต่างฐานข้อมูล คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางแทนสวิตช์บอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้บานหน้าต่างนำทาง ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: สวิตช์บอร์ดไม่ยังคงสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา Windows อื่น ๆ สามารถบดบังเหล่านั้น

เคล็ดลับ: ใน Access 2010 คุณสามารถสร้าง "ฟอร์มการนำทาง" ที่มีส่วนติดต่ออยู่ในแท็บงานง่ายสำหรับการสลับไปมาระหว่างฟอร์มและรายงาน

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างสวิตช์บอร์ด

เพิ่มรายการลงในสวิตช์บอร์ด

แก้ไขข้อมูลในสวิตช์บอร์ด

ลบสวิตช์บอร์ดหรือรายการสวิตช์บอร์ด

แสดงสวิตช์บอร์ดหลักในการเริ่มต้น

สร้างสวิตช์บอร์ด

ก่อนที่คุณสร้างสวิตช์บอร์ด พิจารณาวิธีที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถค้นหาแบบฟอร์มและรายงานต่าง ๆ ในฐานข้อมูล และการวางแผนออกแบบของคุณนำทางให้สอดคล้องกัน ความต้องการของคุณควรเปลี่ยนหลังจากที่คุณสร้างสวิตช์บอร์ด คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบของสวิตช์บอร์ดของคุณตลอดเวลา

เมื่อคุณสร้างสวิตช์บอร์ดโดยใช้เครื่องมือตัวจัดการสวิตช์บอร์ด Access สร้างแบบตาราง Items สวิตช์บอร์ดที่อธิบายปุ่มบนฟอร์มที่แสดงและสิ่งที่จะดำเนินการกระทำ ถ้าคุณเปลี่ยนสวิตช์บอร์ดของคุณด้วยตนเอง แอปพลิเคชันอาจไม่ทำงาน

เนื่องจากตัวจัดการสวิตช์บอร์ดอนุญาตให้สูงสุดปุ่มคำสั่งแปดเฉพาะบนสวิตช์บอร์ด คุณอาจจำเป็นสวิตช์บอร์ดเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังจากสวิตช์บอร์ดหลัก

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกตัวจัดการสวิตช์บอร์ด

  Microsoft Access ถามว่า คุณต้องการสร้างสวิตช์บอร์ด คลิกใช่ หรือไม่ ซึ่งสร้างแบบสวิตช์บอร์ดหลัก คุณสามารถเพิ่มคำสั่งสวิตช์บอร์ดทั้งหมดของคุณไว้ในสวิตช์บอร์ดหลัก หรือสร้างสวิตช์บอร์ดทุติยภูมิ

 2. เมื่อต้องการสร้างสวิตช์บอร์ดรอง คลิกใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างสวิตช์บอร์ดรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละสวิตช์บอร์ดมีคำสั่งเพื่อกลับไปยังสวิตช์บอร์ดหลัก

  กล่องโต้ตอบสร้างใหม่ ปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์ชื่อของสวิตช์บอร์ดใหม่ แล้วคลิกตกลง

  Microsoft Access เพิ่มสวิตช์บอร์ดลงในรายการในกล่องหลายหน้าสวิตช์บอร์ด

  คุณสามารถเพิ่มชื่อสวิตช์บอร์ดรองณจุดนี้

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 3 สำหรับแต่ละสวิตช์บอร์ดทุติยภูมิที่คุณต้องการสร้าง แล้ว คลิ กปิด

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการลงในสวิตช์บอร์ด

หลังจากที่คุณสร้างสวิตช์บอร์ดของคุณ คุณจะต้องเพิ่มรายการหรือเมนูคำสั่งที่ทำงานต่าง ๆ เช่นการเปิดฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูล รายการที่คุณเพิ่มไว้ในสวิตช์บอร์ดปรากฏเป็นปุ่มคำสั่ง

 1. จากกล่องโต้ตอบตัวจัดการสวิตช์บอร์ด เลือกสวิตช์บอร์ด แล้ว คลิ กแก้ไข

  กล่องโต้ตอบแก้ไขหน้าสวิตช์บอร์ด ปรากฏขึ้น

 2. คลิก สร้าง

  กล่องโต้ตอบแก้ไขรายการสวิตช์บอร์ด ปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์ชื่อของรายการคำสั่งของคุณในกล่องข้อความ และเลือกคำสั่งที่เหมาะสมจากรายการคำสั่ง

  ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการมีข้อมูลลูกค้าเลือกเปิดฟอร์มในเพิ่มโหมด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสวิตช์บอร์ดที่สาขาไปสวิตช์บอร์ดอื่น ๆ คลิกคำสั่งไปยังสวิตช์บอร์ด ในกล่องคำสั่ง แล้วเลือกสวิตช์บอร์ดจากรายการ หรือใส่ชื่อของสวิตช์บอร์ดอื่น ๆ

 4. คลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จนกระทั่งคุณได้เพิ่มคำสั่งที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในสวิตช์บอร์ด

คำสั่ง

การกระทำที่ดำเนินการ

ไปยังสวิตช์บอร์ด

สวิตช์บอร์ดรองเปิดขึ้น

เปิดฟอร์มในโหมดเพิ่ม

เปิดฟอร์มในโหมดที่อนุญาตระเบียนใหม่ที่จะเพิ่มเท่านั้น

เปิดฟอร์มในโหมดแก้ไข

เปิดฟอร์มในโหมดที่อนุญาตให้ระเบียนใด ๆ เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขได้

เปิดรายงาน

เปิดรายงานในตัวอย่างก่อนพิมพ์

แอปพลิเคชันการออกแบบ

เปิดตัวจัดการสวิตช์บอร์ด

ออกจากแอปพลิเคชัน

ปิดฐานข้อมูลปัจจุบัน

เรียกใช้แมโคร

เรียกใช้แบบแมโคร

เรียกใช้โค้ด

เรียกใช้ฟังก์ชัน Visual Basic

คุณสามารถเพิ่มปุ่มและแมโครฝังตัวเพื่อเริ่มคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลของคุณ นั้นแล้ว ตั้งค่าฟอร์มการให้ปรากฏเมื่อเริ่มใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง แมโครฝังตัว ดูบทความบทนำสู่แมโคร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างฟอร์ม ดูบทความแผนการทำงานเมื่อต้องการสร้างฟอร์ม

เข้าถึงสวิตช์บอร์ดของคุณ

ต่อไปนี้เป็นวิธีคุณสามารถเข้าถึงสวิตช์บอร์ดของคุณเพิ่งสร้างใหม่เมื่อต้องการทดสอบความแม่นยำของคำสั่ง และองค์ประกอบออกแบบ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ฟอร์มมีชื่อว่าสวิตช์บอร์ด

  ถ้าคุณไม่ชอบชื่อเรื่องที่กำหนดให้ Access มีสวิตช์บอร์ดของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อมูลในสวิตช์บอร์ด

คุณอาจต้องแก้ไขข้อมูลในสวิตช์บอร์ดจากสาเหตุหลายประการเช่น การเปลี่ยนป้ายชื่อคำสั่ง หรือเปลี่ยนวิธีดำเนินการคำสั่งต่าง ๆ

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกตัวจัดการสวิตช์บอร์ด

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการสวิตช์บอร์ด เลือกสวิตช์บอร์ดที่คุณต้องการแก้ไข แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. คลิกรายการบนสวิตช์บอร์ดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความของสินค้า คำสั่งที่ทำ โดยรายการ หรือวัตถุที่ถูกเปิด หรือทำงานเมื่อคุณคลิกรายการ คลิกแก้ไข

  • เมื่อต้องการลบรายการ คลิกลบ

  • เมื่อต้องการย้ายลำดับที่แสดงรายการ คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขรายการของสวิตช์บอร์ด คลิกปิด

ด้านบนของหน้า

ลบสวิตช์บอร์ดหรือรายการสวิตช์บอร์ด

คุณสามารถลบสวิตช์บอร์ดไม่พึงประสงค์หรือรายการสวิตช์บอร์ดด้วยตัวจัดการสวิตช์บอร์ด อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบสวิตช์บอร์ด คุณจะยังสามารถลบรายการทั้งหมดที่กำหนดให้กับสวิตช์บอร์ดนั้น

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกตัวจัดการสวิตช์บอร์ด

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการสวิตช์บอร์ด เลือกสวิตช์บอร์ดที่คุณต้องการลบ หรือที่ประกอบด้วยรายการคุณต้องการลบ

 3. เมื่อต้องการลบสวิตช์บอร์ด ไปที่ขั้นตอนที่ 6

 4. เมื่อต้องการลบ ข้อมูลคลิกแก้ไข

  กล่องโต้ตอบแก้ไขหน้าสวิตช์บอร์ด ปรากฏขึ้น

 5. เลือกรายการคุณต้องการลบ

 6. คลิก ลบ

 7. คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

แสดงสวิตช์บอร์ดหลักในการเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงเพื่อทำให้สวิตช์บอร์ดหลักที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีบางคนเปิดฐานข้อมูลของคุณ

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม

 2. คลิกตัวเลือกการเข้าถึง

 3. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 4. เลือกสวิตช์บอร์ด จากรายการดรอปดาวน์แสดงฟอร์ม

 5. คลิก ตกลง

 6. ปิดฐานข้อมูล และเปิดอีกครั้ง

  สวิตช์บอร์ดเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×