สวิตช์บรรทัดคำสั่งใน Microsoft Office OneNote 2007

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายถึงสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่ม Microsoft Office OneNote 2007

ในบทความนี้

ใช้สวิตช์เพียงครั้งเดียวโดยเพิ่มสวิตช์ลงในคำสั่งเรียกใช้

การทำสวิตช์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

สวิตช์เริ่มต้นของ OneNote

ใช้สวิตช์เพียงครั้งเดียวโดยเพิ่มสวิตช์ลงในคำสั่งเรียกใช้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Windows Vista   

   • คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) รูปปุ่ม จากนั้นในกล่อง เริ่มค้นหา (Start Search) ให้พิมพ์คำว่า Run แล้วกด ENTER

  • ใน Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003   

   • คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ (Run)

 2. คลิก เรียกดู (Browse) เพื่อค้นหาตำแหน่งแฟ้ม Onenote.exe

  ตามค่าเริ่มต้น แฟ้ม Onenote.exe ของ Office OneNote 2007 จะอยู่ในโฟลเดอร์ดังต่อไปนี้

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

 3. คลิกแฟ้ม Onenote.exe แล้วคลิก เปิด (Open)

 4. วางเคอร์เซอร์ไว้ทางด้านขวาของเครื่องหมายอัญประกาศปิดที่ท้ายคำสั่งเส้นทาง

  หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมคำสั่ง ถ้ายังไม่ได้ใส่

 5. เคาะวรรคแล้วตามด้วยสวิตช์ที่คุณต้องการใช้

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเริ่ม Office OneNote 2007 แต่ไม่ต้องการให้แสดงหน้าจอเริ่มต้น ให้พิมพ์คำสั่งลงในกล่อง เปิด ดังนี้

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. คลิก ตกลง (OK)

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใส่สวิตช์ไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศปิดแล้วคลิก ตกลง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นโดยระบุว่าค้นหาแฟ้มดังกล่าวไม่พบ

ด้านบนสุดของหน้า

ทำให้สวิตช์พร้อมนำมาใช้ใหม่โดยการสร้างทางลัด

เมื่อต้องการสร้างทางลัดเพื่อเริ่ม OneNote จากเดสก์ท็อป Windows ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาบนเดสก์ท็อป Windows จากนั้นชี้ไปที่ สร้าง (New) แล้วคลิก ทางลัด (Shortcut)

 2. คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งแฟ้ม OneNote.exe

  ตามค่าเริ่มต้น แฟ้ม OneNote.exe ของ Office OneNote 2007 จะอยู่ในโฟลเดอร์ดังต่อไปนี้

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

 3. คลิกแฟ้ม OneNote.exe แล้วคลิก ตกลง

 4. วางเคอร์เซอร์ไว้ทางด้านขวาของเครื่องหมายอัญประกาศปิดที่ท้ายคำสั่งเส้นทาง

  หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมคำสั่ง ถ้ายังไม่ได้ใส่

 5. เคาะวรรคแล้วตามด้วยสวิตช์ที่คุณต้องการใช้

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเริ่ม Office OneNote 2007 แต่ไม่ต้องการให้แสดงหน้าจอเริ่มต้น ให้พิมพ์คำสั่งลงในกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของรายการ (Type the location of the item) ดังนี้

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. ในกล่องโต้ตอบ สร้างทางลัด (Create Shortcut) ให้คลิก ถัดไป (Next)

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใส่สวิตช์ไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศปิดแล้วคลิก ถัดไป คุณจะได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่าค้นหาแฟ้มดังกล่าวไม่พบ

 7. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ (Type a name for this shortcut) ให้พิมพ์ชื่อของทางลัดใหม่นี้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น (Finish)

ด้านบนสุดของหน้า

สวิตช์เริ่มต้นของ OneNote

สวิตช์

คำอธิบาย

"ชื่อแฟ้ม"

เปิดแฟ้ม ซึ่ง ชื่อแฟ้ม ในที่นี้ก็คือชื่อแฟ้มแบบเต็มซึ่งประกอบด้วยดิสก์และเส้นทางโฟลเดอร์ รวมทั้งชื่อส่วนขยายของแฟ้ม .one

/ ใหม่

สร้างส่วนใหม่ในสมุดบันทึกที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

/import "ชื่อแฟ้ม"

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ XML ที่ระบุ โดยพารามิเตอร์filenameลงใน OneNote สวิตช์บรรทัดคำสั่งนี้ไม่สนับสนุน OneNote 2003 SimpleImporter XML รวมถึง OneNote 2007 XML เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำเป็นไฟล์ XML ได้รับการสนับสนุน เยี่ยมชมMicrosoft Developer Network (MSDN)

/paste

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

/notebookpath "เส้นทาง"

แทนที่เส้นทางเริ่มต้นที่ไปยังโฟลเดอร์สมุดบันทึก OneNote ซึ่งระบุอยู่ใน การเติมกฎ (กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก เมนู เครื่องมือ )

/backuppath "เส้นทาง"

แทนที่เส้นทางเริ่มต้นที่ไปยังโฟลเดอร์สำรอง OneNote ซึ่งระบุอยู่ใน การเติมกฎ (กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก เมนู เครื่องมือ )

/openro "ชื่อแฟ้ม"

เปิดแฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ซึ่ง ชื่อแฟ้ม ในที่นี้ก็คือชื่อแฟ้มแบบเต็มซึ่งประกอบด้วยดิสก์และเส้นทางโฟลเดอร์ รวมทั้งชื่อส่วนขยายของแฟ้ม .one

/print "ชื่อแฟ้ม"

พิมพ์แฟ้ม ซึ่ง ชื่อแฟ้ม ในที่นี้ก็คือชื่อแฟ้มแบบเต็มซึ่งประกอบด้วยดิสก์และเส้นทางโฟลเดอร์ รวมทั้งชื่อส่วนขยายของแฟ้ม .one

/sidenote

เริ่ม OneNote ในหน้าต่างย่อส่วน และเปิดส่วนสมุดบันทึก "บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่" ถ้ายังไม่มีส่วนนี้อยู่ในสมุดบันทึกปัจจุบัน จะมีการสร้างส่วนนี้ขึ้นมา

/audionote

เริ่มการบันทึกเสียงบนหน้าปัจจุบัน

/videonote

เริ่มการบันทึกภาพวิดีโอบนหน้าปัจจุบัน ถ้าไม่มีการระบุอุปกรณ์จับภาพวิดีโอไว้ในเซสชัน OneNote ก่อนหน้านี้ อุปกรณ์จับภาพวิดีโอเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์จะถูกใช้

/pauserecording

หยุดการบันทึกเสียงและภาพวิดีโอชั่วขณะ เมื่อดำเนินการคำสั่งแล้ว สวิตช์บรรทัดคำสั่งนี้จะไม่เริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของ OneNote เพียงแต่จะหยุดเซสชันการบันทึกที่ใช้งานอยู่ไว้ชั่วขณะ การบันทึกที่หยุดชั่วขณะสามารถกลับมาดำเนินการต่อได้โดยการดำเนินการคำสั่ง /pauserecording เป็นครั้งที่สอง

/stoprecording

หยุดการบันทึกเสียงและภาพวิดีโอ เมื่อดำเนินการคำสั่งแล้ว สวิตช์บรรทัดคำสั่งนี้จะไม่เริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของ OneNote เพียงแต่จะหยุดเซสชันการบันทึกที่ใช้งานอยู่

/startsharing "รหัสผ่าน" "ชื่อแฟ้ม"

เริ่มเซสชันการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์ตั้งแต่แฟ้มส่วน OneNote ที่ระบุไว้ ซึ่ง ชื่อแฟ้ม ในที่นี้ก็คือชื่อแฟ้มแบบเต็มซึ่งประกอบด้วยดิสก์และเส้นทางโฟลเดอร์ รวมทั้งชื่อส่วนขยายของแฟ้ม .one โดยใช้หน้าที่ถูกเลือกไว้ล่าสุดในแฟ้มส่วน OneNote เป็นหน้าที่ใช้ร่วมกัน ให้ระบุสตริงข้อความสำหรับพารามิเตอร์ รหัสผ่าน ห้ามใช้รหัสผ่านเดียวกับที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือรหัสผ่านส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

/joinsharing "เซิร์ฟเวอร์" "รหัสผ่าน" "ชื่อแฟ้ม"

เข้าร่วมเซสชันการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์ ซึ่ง เซิร์ฟเวอร์ ในที่นี้ก็คือที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์เซสชันการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์ สำหรับพารามิเตอร์ รหัสผ่าน ให้ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ที่โฮสต์เซสชัน ส่วน ชื่อแฟ้ม ก็คือชื่อของแฟ้มส่วน OneNote ซึ่งกำลังมีการใช้หน้าร่วมกันอยู่

/hyperlink "หน้าเป้าหมาย"

เริ่ม OneNote และเปิดหน้าตามที่ระบุอยู่ในพารามิเตอร์ หน้าเป้าหมาย เมื่อต้องการรับการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับหน้าใดก็ตามในสมุดบันทึก OneNote ให้คลิกขวาที่แท็บหน้าของหน้านั้น แล้วคลิก คัดลอกการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังหน้านี้

/safeboot

เริ่ม OneNote ในเซฟโหมด กล่องโต้ตอบพร้อมด้วยตัวเลือกการบูตจะแสดงขึ้น

/stationerytaskpane

แสดงบานหน้าต่างงาน แม่แบบ

/applystationery "แม่แบบ"

นำแฟ้มแม่แบบตามที่ระบุมาใช้กับหน้าปัจจุบัน

/sendto "ชื่อแฟ้ม1" "ชื่อแฟ้ม2"

แทรกเนื้อหาของแฟ้มที่ระบุอยู่ในพารามิเตอร์ ชื่อแฟ้ม1 และ ชื่อแฟ้ม2 ไว้บนหน้าปัจจุบัน

/insertdoc "ชื่อแฟ้ม" "เวลา"

แทรกเนื้อหาของแฟ้มที่ระบุอยู่ในพารามิเตอร์ ชื่อแฟ้ม เป็นสิ่งพิมพ์บนหน้าปัจจุบัน และเพิ่มการประทับเวลาโดยใช้เวลาตามที่ระบุอยู่ในพารามิเตอร์ตัวเลือก เวลา


ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×