สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ InfoPath

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คำสั่งที่เริ่มต้น Microsoft InfoPath 2010 คือ infopath.exe สวิตช์บรรทัดคำสั่งคือ การเพิ่มเครื่องหมายทับตาม ด้วยชื่อคำสั่งและพารามิเตอร์

ในบทความนี้

คำสั่งและสวิตช์คืออะไร

ใช้สวิตช์หนึ่งครั้ง ด้วยการเพิ่มลงในคำสั่งเรียกใช้

ทำให้มีสวิตช์พร้อมให้นำมาใช้ใหม่ โดยการสร้างทางลัด

พร้อมใช้งานสวิตช์และพารามิเตอร์

คำสั่งและสวิตช์คืออะไร

ทุกครั้งที่คุณเริ่มโปรแกรม คุณเรียกใช้คำสั่ง infopath.exe แม้ว่าคุณไม่ปกติชนิดคำสั่ง หรือแม้แต่ดู คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของฉันโปรแกรมเริ่มต้นด้วยการเพิ่มสวิตช์ลงในคำสั่ง infopath.exe เรียกว่าคำสั่งย่อย

สวิตช์จะปรากฏเป็นช่องว่างหลังคำสั่งหลัก ตามด้วยเครื่องหมายทับ (/) และชื่อของสวิตช์ ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะดำเนินการคำสั่ง

ด้านบนของหน้า

ใช้สวิตช์หนึ่งครั้ง ด้วยการเพิ่มลงในคำสั่งเรียกใช้

ก่อนอื่น ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ infopath.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณได้ยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง InfoPath 2010 ไฟล์infopath.exeจะอยู่ที่ต่อไปนี้:

c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ติดตั้งเวอร์ชัน InfoPath 2010 32 บิต และคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน 64 บิต ใช้\microsoft office\office14\infopath.exe ไฟล์ (x86) c:\program

ถ้าคุณไม่พบไฟล์ infopath.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้ง ค้นหาไฟล์ และจดเส้นทางแบบเต็ม

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • Windows 7 และ Windows Vista   

   • คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก เรียกใช้

  • Windows XP   

   • คลิกปุ่ม เริ่ม ใน Windows แล้วคลิก เรียกใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบเรียกใช้ พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศ ใส่เส้นทางแบบเต็มสำหรับไฟล์ infopath.exe แล้ว พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศอื่น หรืออีกวิธีหนึ่ง คลิกเรียกดู เพื่อค้นหา และเลือกไฟล์ ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะให้โดยอัตโนมัติ

 3. หลังจากเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้เว้นช่องว่างหนึ่งช่อง แล้วพิมพ์สวิตช์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ดังนี้

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" / ฝัง

ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่ม InfoPath 2010 โปรแกรมเปิดตามปกติ เมื่อต้องการเริ่มต้นแบบกำหนดเองของคุณให้พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ซ้ำ ดูในส่วนถัดไป

หมายเหตุ: 

 • สวิตช์ไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น/EMBEDDINGฟังก์ชันเหมือน/ ฝัง

 • จดจำว่าจะต้องมีหนึ่งช่องว่างก่อนสวิตซ์และหนึ่งช่องว่างก่อนแต่ละพารามิเตอร์

ด้านบนของหน้า

การทำสวิตช์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นแบบกำหนดเองของคุณให้พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ซ้ำ คุณสามารถบันทึกได้บนเดสก์ท็อปของคุณเป็นทางลัดออก เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนนี้ คุณต้องตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ InfoPath.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณได้ยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง InfoPath ไฟล์ infopath.exe อาจอยู่ที่สุด C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\ ถ้าคุณไม่พบไฟล์ infopath.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้ง ค้นหาไฟล์ และจดเส้นทางแบบเต็ม

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อปของ Windows แล้วชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ทางลัด บนเมนูทางลัด

 2. ในการสร้างทางลัดตัวช่วยสร้าง ในกล่องชนิดตำแหน่งที่ตั้งของรายการ พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่ เส้นทางแบบเต็มสำหรับไฟล์ infopath.exe (รวมถึงชื่อไฟล์), เครื่องหมายอัญประกาศคู่

 3. หลังจากเครื่องหมายอัญประกาศคู่ พิมพ์ช่องว่างแล้วตาม ด้วยสวิตช์และพารามิเตอร์ที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์:แผนก /InputParameters \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" = 10 และองค์กร =มีขนาด 325 คูณได้

  หมายเหตุ: 

  • สวิตช์ไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น/EMBEDDINGฟังก์ชันเหมือน/ ฝัง

  • จดจำว่าจะต้องมีหนึ่งช่องว่างก่อนสวิตซ์และหนึ่งช่องว่างก่อนแต่ละพารามิเตอร์

 4. คลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัด จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น ตัวช่วยสร้างจะสร้างทางลัดแล้ววางทางลัดบนเดสก์ท็อป

คุณสามารถสร้างทางลัดที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละทางลัดจะนำสวิตช์และพารามิเตอร์ที่ต่างกันไปใช้กับโปรแกรมที่เริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

สวิตช์และพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งาน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการสวิตช์และพารามิเตอร์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานใน InfoPath

สวิตช์และพารามิเตอร์

คำอธิบาย

ฟอร์ม

เปิดฟอร์มที่ระบุเพื่อให้คุณสามารถกรอก ชื่อของฟอร์มสามารถเป็นชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์และเส้นทางแบบเต็ม หรือเป็น Uniform Resource ชื่อ (URN)

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่มต้น InfoPath และเปิดฟอร์ม MyForm.xml ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

เทมเพลตฟอร์ม

เปิดฟอร์มใหม่ โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ระบุ เพื่อให้คุณสามารถเติมข้อมูล ชื่อของฟอร์มสามารถเป็นชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์และเส้นทางแบบเต็ม หรือ URN แบบ

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath แล้วเปิดฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

ExpenseReportTemplate.xsn "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"

ฟอร์ม param1 /InputParameters เทมเพล =ค่า & param2 =ค่า & param3 =ค่า

เปิดฟอร์มใหม่ โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ และส่งผ่านพารามิเตอร์ไปยังฟอร์ม เทมเพลตฟอร์ต้องมีจัดการสคริปต์การประมวลผลพารามิเตอร์ในตัวเลือก/InputParametersหรือโค้ด ชื่อของเทมเพลตฟอร์อาจเป็นชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์และเส้นทางแบบเต็ม หรือ URN แบบ

รายพารามิเตอร์การเริ่มต้นหลังจากตัวเลือก /InputParameters มีช่องว่าง แล้วตาม ด้วยชื่อของพารามิเตอร์ เครื่องหมายเท่ากับ (=), และค่าของพารามิเตอร์ แต่ละพารามิเตอร์ได้ถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายและ (&) ห้ามใช้ช่องว่างระหว่างเครื่องหมายและและแต่ละพารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าอยู่จะถูกส่งผ่านเป็นพารามิเตอร์ที่มีค่า Null และค่าที่ไม่มีชื่อพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกันจะถูกละเว้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการพารามิเตอร์ค่านำเข้า ให้ดูการอ้างอิงนักพัฒนา InfoPath

ตัวอย่าง    ให้ลองจินตนาการว่าคุณมีแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn ที่มีสคริปต์ที่สามารถดำเนินการกับพารามิเตอร์ค่านำเข้าสองค่าที่เรียกว่าแผนกและองค์กร แม่แบบฟอร์มจะถูกประกาศไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่เรียกว่า NewForms บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า Reports เมื่อต้องการเริ่มต้น InfoPath และเปิดแม่แบบฟอร์มใหม่พร้อมกับพารามิเตอร์แผนกที่มีค่าเท่ากับ 10 และพารามิเตอร์องค์กรที่มีค่าเท่ากับ 325 ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

กระทรวง /InputParameters \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" = 10 และองค์กร =มีขนาด 325 คูณ

ฟอร์มเทมเพล /InputParameters ได้อย่างไร param1 =ค่า & param2 =ค่า & param3 =ค่า

เปิดฟอร์มใหม่โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ที่ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ SharePoint และส่งต่อพารามิเตอร์ไปยังฟอร์ม เทมเพลตฟอร์ต้องมีจัดการสคริปต์การประมวลผลพารามิเตอร์ในตัวเลือก/InputParametersหรือโค้ด ชื่อของเทมเพลตฟอร์อาจเป็นชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์และเส้นทางแบบเต็ม หรือ URN แบบ

รายการพารามิเตอร์การเริ่มต้นหลังจากที่สำหรับชื่อเทมเพลตด้วยเครื่องหมายคำถาม (?), แล้วตาม ด้วยชื่อของพารามิเตอร์ เครื่องหมายเท่ากับ (=), และค่าของพารามิเตอร์ แต่ละพารามิเตอร์ได้ถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายและ (&) ห้ามใช้ช่องว่างระหว่างเครื่องหมายและและแต่ละพารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าอยู่จะถูกส่งผ่านเป็นพารามิเตอร์ที่มีค่า Null และค่าที่ไม่มีชื่อพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกันจะถูกละเว้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียน Managed Code สำหรับพารามิเตอร์ค่านำเข้า ให้ดูการอ้างอิงนักพัฒนา InfoPath

ตัวอย่าง    สมมติว่า คุณมีเทมเพลตฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn มีโค้ดที่มีการจัดการที่สามารถประมวลผลพารามิเตอร์ป้อนเข้าสองที่เรียกว่าหน่วยงานและองค์กร เทมเพลตฟอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ SharePoint ด้วย URL http://fabrikam เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath และเปิดเทมเพลตฟอร์มใหม่ ด้วยพารามิเตอร์แผนกที่เท่ากับ 10 และพารามิเตอร์องค์กรที่เท่ากับมีขนาด 325 คูณ พิมพ์ต่อไปนี้:

Http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325 "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe"

/ ใหม่ /defaultsavelocation < URL > ฟอร์ม

ตัวเลือก/ ใหม่เปิดฟอร์มที่มีอยู่ และตัวเลือก/defaultsavelocationกำหนดเส้นทางสำหรับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เมื่อต้องการระบุ Uniform Resource Locator (URL) URL จะปรากฏในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ครั้งแรกที่ถูกบันทึกไว้ในฟอร์ม

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ให้เปิดฟอร์ม MyForm.xml และตั้งค่าเส้นทางในตำแหน่งที่ผู้ใช้สามารถบันทึกฟอร์มดังกล่าวไปยัง C:\MyForms ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / ใหม่ MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

ฟอร์ม /defaultsavelocation เทมเพล < URL >

เปิดฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มและตั้งค่าเส้นทางสำหรับกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เพื่อระบุ URL จากนั้น URL จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในครั้งแรกที่บันทึกฟอร์ม

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่มต้น InfoPath เปิดฟอร์มใหม่โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ ExpenseReportTemplate.xsn แล้ว กำหนดเส้นทางที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถบันทึกฟอร์มลงในไลบรารีเอกสารWindows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reportsพิมพ์ต่อไปนี้:

/Sites/Reports http://fabrikam/defaultsavelocation "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn"

/ รวม " form1 | form2 | form3 " "เทมเพลตฟอร์ม"

ผสานฟอร์มในรายการฟอร์มลงในฟอร์มเดียวโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ม (.xsn) ไม่ควรอยู่ฟอร์มแต่ละชื่อในรายการฟอร์มในใบเสนอราคา สามารถอยู่ทั้งฟอร์มรายการภายในใบเสนอราคา ชื่อฟอร์มต้องถูกคั่นด้วยการ " | " อักขระ (ไปป์) แม่แบบฟอร์มที่ใช้เพื่อดำเนินการผสานต้องระบุด้วย การผสานเริ่มต้น ด้วยข้อมูลเริ่มต้นสำหรับเทมเพลตฟอร์ม

ตัวอย่าง     คุณต้องการผสานฟอร์ม MyForm1.xml และ MyForm2.xml ลงในฟอร์มใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์ ExpenseReportTemplate.xsn เทมเพลตฟอร์มใหม่ถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ฟอร์ม เมื่อต้องการเริ่มต้น InfoPath ผสานฟอร์มที่มีอยู่สอง พิมพ์ต่อไปนี้:

C:\program files\Microsoft /aggregate Office\Office14\infopath.exe "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

เทมเพลตฟอร์ม /design

เปิดแม่แบบฟอร์มที่ระบุในโหมดออกแบบ ถ้าไม่ได้ระบุแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะเริ่มในโหมดออกแบบโดยไม่มีแม่แบบฟอร์ม

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ในโหมดออกแบบที่มีแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ /forcesaveas แม่แบบของฟอร์มการออกแบบ

เปิดแม่แบบฟอร์มที่ระบุในโหมดออกแบบ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแม่แบบฟอร์มดังกล่าว แต่คุณต้องบันทึกแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณได้เปิดแม่แบบฟอร์ม

เคล็ดลับ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิด และปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ที่ถูกประกาศ สวิตช์นี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้คุณทำการเช็คเอาท์เทมเพลตฟอร์ในตำแหน่งที่ตั้งประกาศโดยคุณไม่ต้องการบันทึกเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งอื่น ถ้าคุณเขียนทับเทมเพลตประกาศฟอร์ม ด้วยการบันทึกเทมเพลตฟอร์ตำแหน่งที่ตั้งประกาศแทนที่ เป็น โดยใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศ ผู้ใช้อาจไม่สามารถสร้างฟอร์มใหม่ หรือปรับเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มนี้ หลัง จากที่คุณบันทึกเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งอื่นแล้ว ปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเผยแพร่เพื่อประกาศ และเขียนทับเทมเพลตฟอร์ตำแหน่งที่ตั้งประกาศ

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ในโหมดออกแบบด้วยแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn และเพื่อช่วยทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เขียนทับแม่แบบฟอร์มที่ตำแหน่งที่ตั้งเดิม ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ /readonly แม่แบบของฟอร์มการออกแบบ

เปิดแม่แบบฟอร์มที่ระบุในโหมดออกแบบ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแม่แบบฟอร์มดังกล่าว แต่คุณต้องบันทึกแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณได้เปิดแม่แบบฟอร์ม

เคล็ดลับ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิด และปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ที่ถูกประกาศ สวิตช์นี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้คุณทำการเช็คเอาท์เทมเพลตฟอร์ในตำแหน่งที่ตั้งประกาศโดยคุณไม่ต้องการบันทึกเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งอื่น ถ้าคุณเขียนทับเทมเพลตประกาศฟอร์ม ด้วยการบันทึกเทมเพลตฟอร์ตำแหน่งที่ตั้งประกาศแทนที่ เป็น โดยใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศ ผู้ใช้อาจไม่สามารถสร้างฟอร์มใหม่ หรือปรับเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มนี้ หลัง จากที่คุณบันทึกเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งอื่นแล้ว ปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเผยแพร่เพื่อประกาศ และเขียนทับเทมเพลตฟอร์ตำแหน่งที่ตั้งประกาศ

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ในโหมดออกแบบด้วยแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn และเพื่อช่วยทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เขียนทับแม่แบบฟอร์มที่ตำแหน่งที่ตั้งเดิม ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

เริ่ม InfoPath โดยไม่มีการแสดงหน้าต่าง Microsoft Office InfoPath นักพัฒนาใช้ตัวเลือกนี้เมื่อทำการทดสอบโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองด้วย InfoPath

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

ข้อผิด Office\Office14\infopath.exe C:\Program Files\Microsoft" / ฝัง

/cache ClearAll

เริ่ม InfoPath และล้างแคชในแม่แบบฟอร์มที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเอาแม่แบบฟอร์มที่ไม่ใช้ออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และเพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์ไดรฟ์ที่มีให้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับฟอร์มที่มีอยู่หรือฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มได้

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ให้เปิดฟอร์ม MyForm.xml จากนั้นล้างแคชของแม่แบบฟอร์มทั้งหมด ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×