สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ Publisher 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนวิธีเริ่มต้นของ Microsoft Office Publisher 2007 คุณสามารถเพิ่มสวิตช์กับพารามิเตอร์ให้กับคำสั่งการเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่ม Office Publisher 2007 ด้วยสิ่งพิมพ์เปล่า สิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ หรือแม่แบบหนึ่งโดยเฉพาะ

ถ้าคุณต้องการใช้สวิตช์กับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเพิ่มสวิตช์ลงในคำสั่ง Run ของ Microsoft Windows (เมนู เริ่ม (Start)) ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้วิธีการเริ่มต้นแบบกำหนดเองเป็นประจำ คุณสามารถสร้างทางลัดไว้บนเดสก์ท็อปของ Windows

ตารางแสดงรายการสวิตช์และพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งานในOffice Publisher 2007 โดยทั่วไป

ในบทความนี้

แนะนำคำสั่ง สวิตช์ และพารามิเตอร์

ใช้สวิตช์เพียงครั้งเดียว ด้วยการเพิ่มลงในคำสั่งเรียกใช้

ทำให้มีสวิตช์พร้อมให้นำมาใช้ใหม่ โดยการสร้างทางลัด

พร้อมใช้งานสวิตช์และพารามิเตอร์

การนำสู่คำสั่ง สวิตช์ และพารามิเตอร์

ทุกครั้งที่คุณเริ่ม Office Publisher 2007 เท่ากับคุณกำลังเรียกใช้คำสั่ง MSPUB.exe แม้คุณจะไม่ได้พิมพ์คำสั่งนั้นหรือแม้แต่เห็นคำสั่งนั้นก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะบางอย่างในวิธีเริ่มต้นของ Office Publisher 2007 ด้วยการเพิ่มคำสั่งย่อยที่เรียกว่าสวิตช์ลงในคำสั่ง MSPUB.exe

สวิตช์จะพร้อมท์โปรแกรมประยุกต์ให้ทำบางสิ่งเช่น เปิดแฟ้ม หรือทำให้โปรแกรมประยุกต์ดำเนินการในโหมดเฉพาะ สวิตช์จะปรากฏหลังคำสั่งหลัก ตามด้วยเว้นวรรคหนึ่งช่องไฟและเครื่องหมายทับ (/) บางครั้งสวิตช์ก็ตามด้วยเว้นวรรคอีกหนึ่งช่องไฟและมีคำสั่งเฉพาะที่เรียกว่าพารามิเตอร์ตามมาอีกอย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง พารามิเตอร์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่โปรแกรมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการคำสั่ง MSPUB.exe

ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะสั่งให้ Office Publisher 2007 เริ่มทำงานและเปิดแม่แบบชื่อ Contoso Business Card.pub โดยทันที

MSPUB.exe /o "Contoso Business Card.pub"

ด้านบนของหน้า

ใช้สวิตช์ครั้งเดียวด้วยการเพิ่มสวิตช์ไปยังคำสั่ง Run

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม MSPUB.exe ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Office Publisher 2007 แฟ้ม MSPUB.exe จะอยู่ที่

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม MSPUB.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น ให้ค้นหาแฟ้มดังกล่าว จดเส้นทางแบบเต็มและตรวจสอบว่า Office Publisher 2007 ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows Vista    คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกเบ็ดเตล็ด แล้ว คลิ กเรียกใช้

  • Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003    คลิกปุ่ม เริ่ม จากนั้นให้คลิก เรียกใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบ Run ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของแฟ้ม MSPUB.exe (รวมถึงชื่อแฟ้มนั้น) หรือคลิก เรียกดู (ฺBrowse) เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม

 3. ที่ท้ายเส้นทางนั้น ให้เคาะเว้นวรรค จากนั้นพิมพ์สวิตช์กับพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ดังนี้"c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o "Contoso Business Card.pub"

ครั้งถัดไปที่คุณเริ่ม Office Publisher 2007 โปรแกรมจะส่งกลับค่าเริ่มต้นก่อนหน้าของโปรแกรม เมื่อต้องการทำให้การเริ่มต้นแบบกำหนดเองของคุณพร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานซ้ำ ให้ดูส่วนถัดไป

หมายเหตุ: 

 • สวิทช์กับพารามิเตอร์ไม่ใช่แบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น /A เหมือนกับ /a

 • โปรดจำไว้ว่าให้เว้นวรรคหนึ่งช่องก่อนสวิทช์และเว้นวรรคหนึ่่งช่องก่อนพารามิเตอร์แต่ละตัว

 • ถ้าเส้นทางหรือชื่อแฟ้มนั้นมีการเว้นวรรค ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมชื่อเต็มนั้น ตัวอย่างเช่น "Contoso Business Card.pub"

ด้านบนของหน้า

ทำให้สวิตช์พร้อมใช้งานสำหรับการนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม MSPUB.exe ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดตอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Office Publisher 2007 แฟ้ม MSPUB.exe จะอยู่ที่

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม MSPUB.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น ให้ค้นหาแฟ้มดังกล่าว จดเส้นทางแบบเต็มและตรวจสอบว่า Office Publisher 2007 ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อปของ Windows ชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ทางลัด บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของรายการ ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของแฟ้ม MSPUB.exe (รวมถึงชื่อแฟ้มนั้น) หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม

 3. ที่ท้ายเส้นทางนั้น ให้เคาะเว้นวรรค จากนั้นพิมพ์สวิตช์กับพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ดังนี้"c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o c:\MyPublication.pub

 4. คลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนั้น จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

  ทางลัดจะปรากฏบนเดสก์ท็อป

 6. เมื่่อใดก็ตามที่คุณต้องการเริ่ม Office Publisher 2007 ในแบบกำหนดเองโดยเฉพาะนี้ ให้คลิกสองครั้งที่ทางลัดนั้น

 7. เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดเดสก์ท็อปลงในเมนู เริ่ม ของ Windows ให้คลิกขวาที่ทางลัด แล้วคลิก ตรึงไว้กับเมนูเริ่ม (Pin to Start menu) บนเมนูทางลัด

คุณสามารถสร้างทางลัดที่หลากหลาย ในแต่ละครั้งที่นำสวิตช์และพารามิเตอร์ที่ต่างกันไปใช้กับโปรแกรมที่เริ่มต้น

หมายเหตุ: 

 • สวิตช์และพารามิเตอร์ไม่ใช่แบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น /A จะเหมือนกับ /a

 • โปรดจำไว้ว่าให้เว้นวรรคหนึ่งช่องก่อนสวิทช์และเว้นวรรคหนึ่่งช่องก่อนพารามิเตอร์แต่ละตัว

 • ถ้าเส้นทางหรือชื่อแฟ้มนั้นมีการเว้นวรรค ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมชื่อเต็มนั้น ตัวอย่างเช่น "Contoso Business Card.pub"

ด้านบนของหน้า

สวิตช์กับพารามิเตอร์ที่มี

สวิตช์กับพารามิเตอร์

คำอธิบาย

/safe

เริ่ม Publisher ในเซฟโหมด (Safe Mode)

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Publisher ในเซฟโหมดหลังจากโปรแกรมล้มเหลวในการเริ่มตามปกติ ให้พิมพ์ต่อไปนี้ที่คำสั่งพร้อมท์:

/safe

/b

เริ่มต้น Publisher พร้ิอมกับเปิดสิ่งพิมพ์เปล่า

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Publisher พร้อมกับเปิดสิ่งพิมพ์เปล่า ให้พิมพ์ต่อไปนี้ที่คำสั่งพร้อมท์:

/b

/t filename

เริ่ม Publisher และเปิดแฟ้มที่มีอยูู่เป็นแม่แบบ

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Publisher โดยใช้แฟ้มหนึ่งเป็นแม่แบบ ให้พิมพ์ต่อไปนี้ที่คำสั่งพร้อมท์:

/t filename

หมายเหตุ: ตัวแปร filename สามารถระบุไฟล์ ด้วยเส้นทางไปยังไฟล์ ด้วย URL หรือ ด้วยเส้นทางไฟล์เพื่อทางลัด Windows Explorer (* ได้ LNK) ไปยังไฟล์หรือ URL ถ้าชื่อไฟล์มีช่องว่าง แนบชื่อในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น พิมพ์เดียวกับ /t "Contoso Business Card.pub"

/o filename

เริ่ม Publisher และเปิดแฟ้มที่มีอยู่

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม ให้พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:

/o filename

หมายเหตุ: ตัวแปร filename สามารถระบุไฟล์ ด้วยเส้นทางไปยังไฟล์ ด้วย URL หรือ ด้วยเส้นทางไฟล์เพื่อทางลัด Windows Explorer (* ได้ LNK) ไปยังไฟล์หรือ URL ถ้าชื่อไฟล์มีช่องว่าง แนบชื่อในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น เดียวกับ /t "Contoso Business Card.pub"

/w

เริ่ม Publisher พร้อมกับเปิดแค็ตตาล็อกของประเภทสิ่่งพิมพ์ แม้ว่าตัวเลือก แสดงประเภทสิ่งพิมพ์เมื่อเริ่ม Publisher จะไม่ถูกเลือกก็ตาม

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม Publisher พร้อมกับเปิดแค็ตตาล็อกของประเภทสิ่งพิมพ์ ให้พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:

/w

/p filename

พิมพ์แฟ้มที่คุณตั้งระบุชื่อ จากนั้นปิด Publisher

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มแล้วปิด Office Publisher 2007 ให้พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:

/p filename

หมายเหตุ: ตัวแปร filename สามารถระบุไฟล์ ด้วยเส้นทางไปยังไฟล์ ด้วย URL หรือ ด้วยเส้นทางไฟล์เพื่อทางลัด Windows Explorer (* ได้ LNK) ไปยังไฟล์หรือ URL ถ้าชื่อไฟล์มีช่องว่าง แนบชื่อในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น เดียวกับ /t "Contoso Business Card.pub"


ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×