สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ Outlook 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำสั่งที่เริ่มต้น Microsoft Outlook 2010 จะ outlook.exe สวิตช์บรรทัดคำสั่งคือ การเพิ่มทับตาม ด้วยชื่อคำสั่งและพารามิเตอร์

ในบทความนี้

คำสั่งและสวิตช์คืออะไร

การใช้สวิตช์หนึ่งครั้งโดยการเพิ่มลงในคำสั่ง เรียกใช้

Outlook 2010 แบบ 32 บิตติดตั้งอยู่บน Windows แบบ 64 บิต

การทำสวิตช์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

Outlook 2010 แบบ 32 บิตติดตั้งอยู่บน Windows แบบ 64 บิต

สวิตช์ที่พร้อมใช้งาน

คำสั่งและสวิตช์คืออะไร

ในแต่ละครั้งที่คุณเริ่มต้นโปรแกรม คุณได้เรียกใช้คำสั่ง outlook.exe แม้ว่าโดยปกติคุณจะไม่ได้พิมพ์คำสั่งหรือไม่เคยเห็นคำสั่งนั้นก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการเริ่มต้นโปรแกรมได้โดยการเพิ่มคำสั่งย่อยที่เรียกว่า สวิตช์ ให้กับคำสั่ง outlook.exe

สวิตช์จะปรากฏเป็นช่องว่างหลังคำสั่งหลัก ตามด้วยเครื่องหมายทับ (/) และชื่อของสวิตช์ ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะดำเนินการคำสั่ง

ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้บอกให้ Outlook 2010 จะเริ่มต้นด้วยบานหน้าต่างการอ่าน ถูกปิดใช้งาน

สวิตช์บรรทัดคำสั่ง Outlook

1. outlook.exe คำสั่งเริ่มต้น Outlook

2. /nopreview สวิตช์เริ่มต้น Outlook ด้วยบานหน้าต่างการอ่านถูกปิดใช้งาน

ด้านบนของเพจ

การใช้สวิตช์หนึ่งครั้งโดยการเพิ่มลงในคำสั่ง เรียกใช้

ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ outlook.exe ที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณได้ติดตั้ง Outlook 2010 ไฟล์outlook.exeอยู่ที่ต่อไปนี้:

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

Outlook 2010 แบบ 32 บิตติดตั้งอยู่บน Windows แบบ 64 บิต

\microsoft office\office14\outlook.exe ไฟล์ (x86) c:\program

ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม outlook.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้ ให้ค้นหาแฟ้มและจดบันทึกเส้นทางแบบเต็มไว้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows 7 และ Windows Vista   

   • คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก เรียกใช้

  • Windows XP   

   • คลิกปุ่ม เริ่ม ใน Windows แล้วคลิก เรียกใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเปิด จากนั้นให้ป้อนเส้นทางแบบเต็มสำหรับแฟ้ม outlook.exe แล้วพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศปิด หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งและเลือกแฟ้ม ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ

 3. หลังจากเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้เว้นช่องว่างหนึ่งช่อง แล้วพิมพ์สวิตช์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ดังนี้

  "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

ในครั้งถัดไปที่ที่คุณเริ่มOutlook 2010 โปรแกรมเปิดขึ้นและเช่นเคย เมื่อต้องการทำให้เริ่มต้นของคุณกำหนดเองพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ซ้ำกัน ดูในส่วนถัดไป

หมายเหตุ: 

 • สวิตช์จะไม่เทียบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น /NOPREVIEW ทำงานเหมือนกับ /nopreview

 • โปรดอย่าลืมเว้นช่องว่างหนึ่งช่องก่อนหน้าสวิตช์และอีกหนึ่งช่องก่อนหน้าแต่ละพารามิเตอร์

ด้านบนของเพจ

การทำสวิตช์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ outlook.exe ที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน ถ้าคุณได้ยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณได้ติดตั้งOutlook 2010, outlook.exe มีไฟล์นั้นอาจอยู่ที่ต่อไปนี้:

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

Outlook 2010 แบบ 32 บิตติดตั้งอยู่บน Windows แบบ 64 บิต

\microsoft office\office14\outlook.exe ไฟล์ (x86) c:\program

ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม outlook.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้ ให้ค้นหาแฟ้มและจดบันทึกเส้นทางแบบเต็มไว้

 1. คลิกขวาบนเดสก์ท็อปของ Windows จากนั้นชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ทางลัด

 2. ใน ตัวช่วยสร้างทางลัด ในกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของรายการ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเปิด จากนั้นให้ป้อนเส้นทางแบบเต็มสำหรับแฟ้ม outlook.exe แล้วพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศปิด หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งและเลือกแฟ้ม ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ

 3. หลังจากเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้เว้นช่องว่าง แล้วพิมพ์สวิตช์และพารามิเตอร์ใดๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ดังนี้

  "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

  หมายเหตุ: ถ้าพารามิเตอร์เป็นเส้นทางของตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จะต้องใส่พารามิเตอร์นั้นไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศด้วย

 4. คลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อใหม่ที่คุณต้องการใช้สำหรับทางลัด แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  ตัวช่วยสร้างจะสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณ

 6. เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการเริ่มOutlook 2010 ในลักษณะแบบกำหนดเองโดยเฉพาะนี้ ดับเบิลคลิกที่ทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบนเดสก์ท็อปลงในเมนู เริ่ม ของ Windows ให้คลิกขวาที่ทางลัด แล้วคลิก ตรึงเข้ากับเมนู เริ่ม

คุณสามารถสร้างทางลัดต่างๆ ซึ่งทางลัดแต่ละตัวจะนำสวิตช์และพารามิเตอร์ที่ต่างกันไปใช้กับโปรแกรมเมื่อเริ่มต้นการทำงาน

หมายเหตุ: 

 • สวิตช์จะไม่เทียบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น /NOPREVIEW ทำงานเหมือนกับ /nopreview

 • โปรดอย่าลืมเว้นช่องว่างหนึ่งช่องก่อนหน้าสวิตช์และอีกหนึ่งช่องก่อนหน้าแต่ละพารามิเตอร์

ด้านบนของเพจ

สวิตช์ที่พร้อมใช้งาน

สวิตช์

คำอธิบาย

/a

สร้างรายการโดยมีแฟ้มที่ระบุเป็นสิ่งที่แนบ

ตัวอย่าง

 • "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

ถ้าไม่มีการระบุชนิดรายการ จะถือว่าเป็นชนิด IPM.Note ซึ่งไม่สามารถใช้กับแมสเสจคลาสที่ไม่ได้ยึดตาม Outlook ได้

/altvba otmfilename

เปิดโปรแกรม VBA ที่ระบุไว้ใน otmfilename แทนการเปิด %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm

หมายเหตุ: สวิตช์บรรทัดคำสั่งนี้จะพร้อมใช้งานถ้าค่า DWORD registry Windows ที่ต่อไปนี้ถูกตั้งค่าเป็น 1 เท่านั้น HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security\EnableAltVba

/c messageclass

สร้างรายการใหม่ของแมสเสจคลาสที่ระบุ (ฟอร์ม Outlook หรือฟอร์ม MAPI ที่ถูกต้องชนิดอื่นๆ)

ตัวอย่าง

 • /c ipm.activity สร้างรายการ บันทึกประจำวัน

 • /c ipm.appointment สร้างการนัดหมาย

 • /c ipm.contact สร้างที่ติดต่อ

 • /c ipm.note สร้างข้อความอีเมล

 • /c ipm.stickynote สร้างบันทึกย่อ

 • /c ipm.task สร้างงาน

/checkclient

พร้อมท์เกี่ยวกับตัวจัดการเริ่มต้นของอีเมล ข่าวสาร และที่ติดต่อ

/cleanautocompletecache

เอาชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดออกจากรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

/cleancategories

ลบชื่อประเภทที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้างขึ้น คืนค่าประเภทกลับไปเป็นชื่อเริ่มต้น

/cleanclientrules

เริ่มต้น Outlook และลบกฎต่างๆ ที่เกี่ยวกับไคลเอ็นต์

/cleanconvongoingactions

ลบ Conversations Actions Table (CAT) รายการ CAT สำหรับเธรดการสนทนาโดยทั่วไปจะหมดอายุหลังจากผ่านไป 30 วันโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ สวิตช์บรรทัดคำสั่งจะล้างการแท็กการสนทนาทั้งหมด ละเว้น และกฎการย้ายจะหยุดการกระทำเพิ่มเติมทันที

/cleandmrecords

ลบระเบียนการทำแฟ้มบันทึกที่บันทึกไว้เมื่อผู้จัดการหรือผู้รับมอบสิทธิ์ปฏิเสธการประชุม

/cleanfinders

ตั้งค่าโฟลเดอร์การค้นหาทั้งหมดในกล่องจดหมาย Microsoft Exchange ใหม่สำหรับเฉพาะโปรไฟล์แรกที่เปิดอยู่

/cleanfreebusy

ล้างและสร้างข้อมูลที่ว่าง/ไม่ว่างใหม่ คุณสามารถใช้สวิตช์นี้ได้เฉพาะเมื่อคุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange ได้เท่านั้น

/cleanfromaddresses

เอารายการ จาก ที่เพิ่มด้วยตนเองทั้งหมดออกจากโปรไฟล์

/cleanmailtipcache

เอา MailTips ทั้งหมดออกจากแคช

/cleanreminders

ล้างและสร้างตัวเตือนขึ้นใหม่

/cleanroamedprefs

การกำหนดลักษณะที่ใช้งานข้ามเขตก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ และจะได้รับการคัดลอกใหม่จากการตั้งค่าภายในเครื่องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้สวิตช์นี้ ซึ่งได้แก่การตั้งค่าการใช้งานข้ามเขตสำหรับตัวเตือน ตารางว่าง/ไม่ว่าง ชั่วโมงการทำงาน การประกาศปฏิทิน และกฎ RSS

/cleanrules

เริ่มต้น Outlook และลบกฎต่างๆ ที่เกี่ยวกับไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์

/cleanserverrules

เริ่มต้น Outlook และลบกฎต่างๆ ที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์

/cleansharing

การเอาออกทั้งหมด RSS ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต และการสมัครใช้งาน SharePoint จากการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แต่ปล่อยให้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่สามารถลบการสมัครใช้งานเหล่านี้ภายในOutlook 2010 หนึ่ง

/cleansniff

แทนที่การล็อกทางโปรแกรมที่กำหนดว่าจะให้คอมพิวเตอร์เครื่องใดของคุณ (เมื่อคุณเรียกใช้งาน Outlook พร้อมกัน) ประมวลผลรายการการประชุม กระบวนการล็อกจะช่วยป้องกันการเกิดข้อความเตือนซ้ำ สวิตช์นี้จะล้างการล็อกบนคอมพิวเตอร์ที่นำสวิตช์ไปใช้งาน ซึ่งทำให้ Outlook สามารถประมวลผลรายการการประชุมได้

/cleansubscriptions

ลบข้อความและคุณสมบัติของการสมัครสมาชิกสำหรับคุณลักษณะการสมัครสมาชิกออก

/cleanviews

คืนค่ามุมมองเริ่มต้น มุมมองแบบกำหนดเองทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นจะสูญหายไป

/embedding

ใช้งานโดยไม่มีพารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่งสำหรับการสร้าง OLE ร่วมแบบมาตรฐาน

/f msgfilename

เปิดแฟ้มข้อความ (.msg) หรือบันทึกการค้นหาของ Microsoft Office (.oss) ที่ระบุ

/finder

เปิดกล่องโต้ตอบ การค้นหาขั้นสูง

/hol holfilename

เปิดแฟ้ม .hol ที่ระบุ

/ical icsfilename

เปิดแฟ้ม .ics ที่ระบุ

/importNK2

นำเข้าเนื้อหาของไฟล์ชนิด.nk2 ที่ประกอบด้วยรายการของชื่อเล่นที่ถูกใช้ โดยทั้งตรวจสอบชื่ออัตโนมัติและฟีเจอร์ที่ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

/importprf prffilename

เริ่มต้น Outlook และเปิด/นำเข้าโปรไฟล์ MAPI (*.prf) ที่กำหนดไว้ ถ้าเปิด Outlook ไว้อยู่แล้ว จะเป็นการจัดคิวโปรไฟล์เพื่อทำการนำเข้าเมื่อเริ่มโปรแกรมในครั้งต่อไป

/launchtraininghelp assetid

เปิดหน้าต่างวิธีใช้พร้อมแสดงหัวข้อวิธีใช้ที่ระบุใน assetid

/m emailname

จัดเตรียมวิธีการเพิ่มชื่ออีเมลลงในรายการให้กับผู้ใช้ โดยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อใช้งานร่วมกับพารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่ง /c เท่านั้น

ตัวอย่าง

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailname

/nopreview

เริ่มต้น Outlook โดยปิดบานหน้าต่างการอ่าน

/p msgfilename

พิมพ์ข้อความ (.msg) ที่ระบุ

/profile profilename

โหลดโปรไฟล์ที่ระบุ ถ้าชื่อโปรไฟล์ของคุณมีช่องว่าง ให้ล้อมรอบชื่อโปรไฟล์ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ (" ")

/profiles

เปิดกล่องโต้ตอบ เลือกโปรไฟล์ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ

/promptimportprf

เหมือนกับ /importprf เว้นแต่จะมีการพร้อมท์ซึ่งผู้ใช้สามารถยกเลิกการนำเข้าได้

/recycle

เริ่มต้น Outlook โดยใช้หน้าต่าง Outlook ที่มีอยู่ ถ้ามีอยู่

/remigratecategories

เริ่มต้น Outlook และเริ่มต้นใช้คำสั่งดังต่อไปนี้กับกล่องจดหมายเริ่มต้น

 • การอัปเกรดค่าสถานะเพื่อตามงานไปยังประเภทสีOutlook 2010 สี

 • อัปเกรดป้ายปฏิทินให้เป็นประเภทสีOutlook 2010

 • เพิ่มประเภททั้งหมดที่ใช้กับรายการที่ไม่ใช่จดหมายลงในรายการประเภทหลัก

หมายเหตุ: สวิตช์นี้จะเหมือนกับคำสั่ง ปรับรุ่นเป็นประเภทของสี ในแต่ละกล่องโต้ตอบคุณสมบัติกล่องจดหมาย Outlook

/resetfolders

คืนค่าโฟลเดอร์ที่หายไปในตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น

/resetfoldernames

ตั้งค่าชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นใหม่ (เช่น กล่องจดหมายเข้า หรือ รายการที่ถูกส่ง) ให้เป็นชื่อเริ่มต้นในภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้ Office ปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณใน Outlook ในครั้งแรกโดยใช้ส่วนติดต่อภาษารัสเซีย จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นภาษารัสเซียได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นเป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้สวิตช์นี้เพื่อตั้งค่าชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นใหม่ หลังจากที่คุณเปลี่ยนภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือติดตั้งรุ่นภาษาอื่นๆ ของ Outlook แล้ว

/resetformregions

ทำแคชขอบเขตฟอร์มให้ว่าง และโหลดข้อกำหนดขอบเขตฟอร์มใหม่จาก Windows registry.

/resetnavpane

ล้างและสร้างบานหน้าต่างนำทางใหม่ให้กับโปรไฟล์ปัจจุบัน

/resetquicksteps

คืนค่าขั้นตอนด่วนเริ่มต้น ขั้นตอนด่วนทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ใช้จะถูกลบไป

/resetsearchcriteria

ตั้งค่าเกณฑ์การค้นหาทันทีทั้งหมดใหม่ เพื่อให้ชุดเกณฑ์เริ่มต้นปรากฏอยู่ในแต่ละโมดูล

/resetsharedfolders

เอาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดออกจากบานหน้าต่างนำทาง

/resettodobar

ล้างและสร้างรายการงาน แถบงานที่ต้องทำ สำหรับโปรไฟล์ปัจจุบัน โฟลเดอร์การค้นหา แถบงานที่ต้องทำ จะถูกลบและสร้างใหม่

/restore

พยายามเปิดโปรไฟล์และโฟลเดอร์เดียวกันกับที่เปิดไว้ก่อนที่ Outlook จะปิดการทำงานอย่างผิดปกติ

/rpcdiag

เปิด Outlook และแสดงกล่องโต้ตอบสถานะการเชื่อมต่อของ Remote Procedure Call (RPC)

/safe

เริ่มต้น Outlook โดยไม่มีการกำหนดบานหน้าต่างการอ่านหรือแถบเครื่องมือเอง Component Object Model (COM) Add-in ทั้งแบบภายในและแบบที่มีการจัดการจะปิดลง

/safe:1

เริ่มต้น Outlook โดยปิดบานหน้าต่างการอ่านไว้

/safe:3

Component Object Model (COM) Add-in ทั้งแบบภายในและแบบที่มีการจัดการจะปิดลง

/select foldername

เริ่มต้น Outlook และเปิดโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ในหน้าต่างใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิด Outlook และแสดงปฏิทินเริ่มต้น ให้ใช้: "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /select outlook:calendar

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

ระบุ URL การแชร์การเชื่อมต่อไปยัง Outlook ตัวอย่าง ใช้ stssync://URL การเชื่อมต่อยังรายการ SharePoint กับ Outlook

/sniff

เริ่มต้น Outlook และให้มีการตรวจหาการเรียกประชุมใหม่ใน กล่องจดหมายเข้า แล้วเพิ่มการเรียกประชุมนั้นไปยังปฏิทิน

/t oftfilename

เปิดแฟ้ม .oft ที่ระบุ

/v vcffilename

เปิดแฟ้ม .vcf ที่ระบุ

/vcal vcsfilename

เปิดแฟ้ม .vcs ที่ระบุ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×