สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการกำหนดวิธีที่ Microsoft Office InfoPath จะเริ่มเองโดยการเพิ่มสวิตช์และพารามิเตอร์เพื่อเริ่มต้นคำสั่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สวิตช์และพารามิเตอร์เหล่านี้ด้วยคำสั่งเริ่มต้นในแฟ้มชุดคำสั่งหรือที่พร้อมท์คำสั่ง

หมายเหตุ: สวิตช์บรรทัดคำสั่งเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าตัวเลือกบรรทัดคำสั่งหรือพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง

ตัวอย่าง คุณสามารถใช้สวิตช์และพารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อเริ่ม InfoPath ด้วยแม่แบบฟอร์มระบุ เริ่ม InfoPath ด้วยแม่แบบฟอร์มระบุที่ยอมรับพารามิเตอร์ป้อนเข้า หรือล้างแคชของเทมเพลตฟอร์มที่ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการใช้สวิตช์และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในโอกาสแบบเดียว คุณสามารถพิมพ์คำสั่งในการเรียกใช้ กล่องโต้ตอบ (ปุ่มเริ่ม ) ใน Microsoft Windows อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการใช้สวิตช์และพารามิเตอร์เหมือนกันทุกครั้งที่คุณเปิด InfoPath คุณสามารถสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปเพื่อทำงานนี้

ในบทความนี้

ใช้สวิตช์เพียงครั้งเดียวโดยเพิ่มสวิตช์ลงในคำสั่งเรียกใช้

การทำสวิตช์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

สวิตช์และพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งาน

การใช้สวิตช์ครั้งเดียวด้วยการเพิ่มลงในคำสั่ง เรียกใช้

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนนี้ คุณต้องตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ InfoPath.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณได้ยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง InfoPath, InfoPath.exe มีไฟล์นั้นอาจอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\ ถ้าคุณไม่พบไฟล์ InfoPath.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้ง ค้นหาไฟล์ และจดเส้นทางแบบเต็ม

 1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่ เส้นทางแบบเต็มสำหรับแฟ้ม InfoPath.exe (รวมทั้งชื่อแฟ้ม) จากนั้นพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่เพื่อปิดท้ายข้อความ

 3. หลังเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ให้เว้นวรรคก่อนจะตามด้วยสวิตช์หรือพารามิเตอร์ใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ดังนี้ "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325

  หมายเหตุ: สวิตช์และพารามิเตอร์จะไม่คำนึงถึงความสำคัญของตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น /A เหมือนกับ /a โปรดจำไว้ว่าต้องเว้นวรรค (หนึ่งช่องว่าง) ก่อนใส่สวิตช์และพารามิเตอร์เสมอ ถ้าพารามิเตอร์มีช่องว่างอยู่ ให้กำกับหัวและท้ายของพารามิเตอร์นั้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

ในครั้งต่อไปที่คุณเริ่ม InfoPath โปรแกรมจะส่งกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้นในครั้งก่อนหน้า เมื่อต้องการทำการตั้งค่าเริ่มต้นแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ที่ซ้ำกัน ให้ดูส่วนถัดไป

ด้านบนของหน้า

ทำสวิตช์ให้พร้อมใช้งานเพื่อนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

เมื่อต้องการทำการตั้งค่าเริ่มต้นแบบกำหนดเองของคุณให้พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ที่ซ้ำกัน คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเหล่านั้นบนเดสก์ท็อปของคุณเป็นทางลัด เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม InfoPath.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง InfoPath แฟ้ม InfoPath.exe อาจตั้งอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. ถ้าคุณไม่ได้ค้นหาแฟ้ม InfoPath.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น ให้ค้นหาแฟ้มดังกล่าวแล้วทำบันทึกย่อของเส้นทางแบบเต็ม

 1. คลิกขวาบนเดสก์ท็อปของ Windows ให้ชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ทางลัด บนเมนูทางลัด

 2. ใน สร้างตัวช่วยสร้างทางลัด ในกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของรายการ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่ เส้นทางแบบเต็มสำหรับแฟ้ม InfoPath.exe (รวมทั้งชื่อแฟ้ม) จากนั้นให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่เพื่อปิดท้ายข้อความ

 3. หลังเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ให้เว้นวรรคก่อนจะตามด้วยสวิตช์หรือพารามิเตอร์ใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ดังนี้ "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325

  หมายเหตุ: สวิตช์และพารามิเตอร์จะไม่คำนึงถึงความสำคัญของตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น /A เหมือนกับ /a โปรดจำไว้ว่าต้องเว้นวรรค (หนึ่งช่องว่าง) ก่อนใส่สวิตช์และพารามิเตอร์เสมอ ถ้าพารามิเตอร์มีช่องว่างอยู่ ให้กำกับหัวและท้ายของพารามิเตอร์นั้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

 4. คลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัด จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น ตัวช่วยสร้างจะสร้างทางลัดแล้ววางทางลัดบนเดสก์ท็อป

คุณสามารถสร้างทางลัดที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละทางลัดจะนำสวิตช์และพารามิเตอร์ที่ต่างกันไปใช้กับโปรแกรมที่เริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

สวิตช์และพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งาน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการสวิตช์และพารามิเตอร์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานใน InfoPath

สวิตช์และพารามิเตอร์

คำอธิบาย

form

เปิดฟอร์มที่ระบุเพื่อให้คุณสามารถกรอก ชื่อของฟอร์มสามารถเป็นชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์และเส้นทางแบบเต็ม หรือเป็น Uniform Resource ชื่อ (URN)

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่มต้น InfoPath และเปิดฟอร์ม MyForm.xml ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

form template

เปิดฟอร์มใหม่ โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ระบุ เพื่อให้คุณสามารถเติมข้อมูล ชื่อของฟอร์มสามารถเป็นชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์และเส้นทางแบบเต็ม หรือ URN แบบ

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath แล้วเปิดฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

ฟอร์ม param1 /InputParameters เทมเพล =ค่า & param2 =ค่า & param3 =ค่า

เปิดฟอร์มใหม่ โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ และส่งต่อพารามิเตอร์ไปยังฟอร์ม เทมเพลตฟอร์ต้องมีจัดการสคริปต์การประมวลผลพารามิเตอร์ในตัวเลือก/InputParametersหรือโค้ด ชื่อของเทมเพลตฟอร์อาจเป็นชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์และเส้นทางแบบเต็ม หรือ URN แบบ

รายการพารามิเตอร์จะเริ่มหลังจาก InfoPath.exe ที่มีช่องว่าง และจากนั้นตามด้วยชื่อของพารามิเตอร์ เครื่องหมายเท่ากับ (=) และค่าของพารามิเตอร์ แต่ละพารามิเตอร์ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายและ (&) โดยไม่ต้องใช้ช่องว่างระหว่างเครื่องหมายคำถามและแต่ละพารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าอยู่จะถูกส่งผ่านเป็นพารามิเตอร์ที่มีค่า Null และค่าที่ไม่มีชื่อพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกันจะถูกละเว้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการพารามิเตอร์ค่านำเข้า ให้ดูการอ้างอิงนักพัฒนา InfoPath

ตัวอย่าง    ให้ลองจินตนาการว่าคุณมีแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn ที่มีสคริปต์ที่สามารถดำเนินการกับพารามิเตอร์ค่านำเข้าสองค่าที่เรียกว่าแผนกและองค์กร แม่แบบฟอร์มจะถูกประกาศไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่เรียกว่า NewForms บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า Reports เมื่อต้องการเริ่มต้น InfoPath และเปิดแม่แบบฟอร์มใหม่พร้อมกับพารามิเตอร์แผนกที่มีค่าเท่ากับ 10 และพารามิเตอร์องค์กรที่มีค่าเท่ากับ 325 ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department=10&organization=325

ฟอร์มเทมเพล /InputParameters ได้อย่างไร param1 =ค่า & param2 =ค่า & param3 =ค่า

เปิดฟอร์มใหม่โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ที่ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 หรือMicrosoft Office SharePoint Server 2007 และส่งต่อพารามิเตอร์ไปยังฟอร์ม เทมเพลตฟอร์ต้องมีจัดการสคริปต์การประมวลผลพารามิเตอร์ในตัวเลือก/InputParametersหรือโค้ด ชื่อของเทมเพลตฟอร์อาจเป็นชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์และเส้นทางแบบเต็ม หรือ URN แบบ

รายการพารามิเตอร์จะเริ่มด้วยเครื่องหมายคำถาม (?) ตามด้วยชื่อของพารามิเตอร์ เครื่องหมายเท่ากับ (=) และค่าของพารามิเตอร์ แต่ละพารามิเตอร์จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายและ (&) โดยไม่ต้องใช้ช่องว่างระหว่างเครื่องหมายคำถามหลังจากสวิตช์ /InputParameter และแต่ละพารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าอยู่จะถูกส่งผ่านเป็นพารามิเตอร์ที่มีค่า Null และค่าที่ไม่มีชื่อพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกันจะถูกละเว้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียน Managed Code สำหรับพารามิเตอร์ค่านำเข้า ให้ดูการอ้างอิงนักพัฒนา InfoPath

ตัวอย่าง    ลองจินตนาการว่าคุณมีแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn, ที่มี Managed Code ที่สามารถดำเนินการกับพารามิเตอร์ค่านำเข้าสองค่าที่เรียกว่าแผนกและองค์กร แม่แบบฟอร์มจะถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 พร้อมกับ URL http://fabrikam เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath และเปิดแม่แบบฟอร์มใหม่พร้อมกับพารามิเตอร์แผนกที่มีค่าเท่ากับ 10 และพารามิเตอร์องค์กรที่มีค่าเท่ากับ 325 ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department=10&organization=325

/ ใหม่ฟอร์ม /defaultsavelocation < URL >

ตัวเลือก/ ใหม่เปิดฟอร์มที่มีอยู่ และตัวเลือก/defaultsavelocationกำหนดเส้นทางสำหรับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เมื่อต้องการที่ระบุ Uniform Resource Locator (URL) URL จะปรากฏในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ครั้งแรกที่ถูกบันทึกไว้ในฟอร์ม

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ให้เปิดฟอร์ม MyForm.xml และตั้งค่าเส้นทางในตำแหน่งที่ผู้ใช้สามารถบันทึกฟอร์มดังกล่าวไปยัง C:\MyForms ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /new MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

แม่แบบ /defaultsavelocation < URL > ฟอร์ม

เปิดฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มและตั้งค่าเส้นทางสำหรับกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เพื่อระบุ URL จากนั้น URL จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในครั้งแรกที่บันทึกฟอร์ม

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ให้เปิดฟอร์มใหม่โดยยึดตามแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn จากนั้นตั้งค่าเส้นทางในตำแหน่งที่คุณต้องการให้ผู้ใช้บันทึกฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสาร Windows SharePoint Services ของไซต์ http://fabrikam/sites/Reports ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/aggregate "form1|form2|form3" "form template"

ผสานฟอร์มไปยังฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม ฟอร์มดังกล่าวจะต้องคั่นด้วยอักขระไปป์ (|) และฟอร์มทั้งหมดต้องปิดท้ายด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (")

ตัวอย่าง    ให้ลองจินตนาการว่าคุณต้องการผสานฟอร์ม MyForm1.xml และ MyForm2.xml ไปยังฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn แม่แบบฟอร์มใหม่จะถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ Forms เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath และผสานฟอร์มที่มีอยู่สองฟอร์ม ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /aggregate "MyForm1.xml|MyForm2.xml" C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/design form template

เปิดแม่แบบฟอร์มที่ระบุในโหมดออกแบบ ถ้าไม่ได้ระบุแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะเริ่มในโหมดออกแบบโดยไม่มีแม่แบบฟอร์ม

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ในโหมดออกแบบที่มีแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/design form template /readonly

เปิดแม่แบบฟอร์มที่ระบุในโหมดออกแบบ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแม่แบบฟอร์มดังกล่าว แต่คุณต้องบันทึกแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณได้เปิดแม่แบบฟอร์ม

เคล็ดลับ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิด และปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ที่ถูกประกาศ สวิตช์นี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้คุณทำการเช็คเอาท์เทมเพลตฟอร์ในตำแหน่งประกาศโดยคุณไม่ต้องบันทึกเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ถ้าคุณเขียนทับเทมเพลตประกาศฟอร์ม ด้วยการบันทึกแม่แบบฟอร์มที่ตำแหน่งที่ตั้งประกาศแทนที่ เป็น โดยใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศ ผู้ใช้อาจไม่สามารถสร้างฟอร์มใหม่ หรือปรับเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ หลัง จากที่คุณบันทึกเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งอื่นแล้ว ปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเผยแพร่เพื่อประกาศ และการเขียนทับแม่แบบฟอร์มที่ตำแหน่งที่ตั้งประกาศ

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ในโหมดออกแบบด้วยแม่แบบฟอร์ม ExpenseReportTemplate.xsn และเพื่อช่วยทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เขียนทับแม่แบบฟอร์มที่ตำแหน่งที่ตั้งเดิม ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

เริ่ม InfoPath โดยไม่มีการแสดงหน้าต่าง Microsoft Office InfoPath นักพัฒนาใช้ตัวเลือกนี้เมื่อทำการทดสอบโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองด้วย InfoPath

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /embedding

/cache ClearAll

เริ่ม InfoPath และล้างแคชในแม่แบบฟอร์มที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเอาแม่แบบฟอร์มที่ไม่ใช้ออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และเพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์ไดรฟ์ที่มีให้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับฟอร์มที่มีอยู่หรือฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มได้

ตัวอย่าง    เมื่อต้องการเริ่ม InfoPath ให้เปิดฟอร์ม MyForm.xml จากนั้นล้างแคชของแม่แบบฟอร์มทั้งหมด ให้พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll


ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×